Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестирајте у Србац

Упознајте општину Србац

Мјесто пожељног инвестирања, иновативног предузетништва, развијене пољопривреде, уређене комуналне и друштвене инфраструктуре, са јединственом туристичком понудом и модерним образовним системом.

ЗАПОЧНИТЕ ПОСАО

Кликом на ову картицу можете пронаћи више информација и упуства у вези регистрације и оснивања предузећа и предузетника у општини Србац.

ПРОНАЂИТЕ ЛОКАЦИЈУ

Кликом на ову картицу можете пронаћи локације земљишта и индустријске зоне које су доступне на територији општине и видјети шта то нуди општина Србац.

ВОДИЧ ЗА ГРАЂЕЊЕ

Кликом на ову картицу можете пронаћи информације о грађевинским дозволама које су неопходне за грађење на територији општине Србац.

Зашто инвестирати у Србац?

1. Повољан геостратешки положај у близини границе са ЕУ

2.Индустријска традиција у функцији привредног раста и развоја нових производа и пословних процеса

3.Повољно пословно окружење и услови за инвестирање

4.Доступна квалификована и конкурентна радна снага

5.Значајни природни ресурси (пољопривредно земљиште, шуме, воде, руда, минерали и др.)

6.Ниски трошкови пословања (комуналне услуге, таксе и др.)

Локални план управљања отпадом за општину Србац за период од 2022. до 2027. године
Прегледај
Стратегија развоја општине Србац за период од 2022. - 2028. године
Прегледај
The Development Strategy of the Municipality of Srbac for the period from 2022. to 2028.
Прегледај
Програм развоја спорта
Прегледај
Стратегија безбједности саобраћаја на путевима општине Србац
Прегледај
Резултати мјерења задовољства грађана јавним услугама за 2023. г.
преузми
Анализа резултата истраживања привредног сектора о условима пословања, задовољству услугама Општинеске управе, доступности и квалитету комуналних услуга за 2022. годину
преузми
Анализа резултата истраживања привредног сектора о потребама за радном снагом на подручју општине Србац за 2022. годину
преузми
Анализа анкете привредних субјеката
преузми
Резултати мјерења задовољства грађана јавним услугама за 2022. г.
преузми
Резултати мјерења задовољства грађана јавним услугама за 2021. г.
преузми
Пољопривредни сектор
Прегледај
Agricultural sector
Прегледај
Дрвопрерађивачки сектор
Прегледај
Woodprocessing sector
Прегледај
Металопрерађивачки сектор
Прегледај
Metal processing sector and mineral resources
Прегледај
Туризам
Прегледај
Tourism
Прегледај
Захтјев за издавање еколошке дозволе
ПОГЛЕДАЈ И ПРЕУЗМИ
Захтјев за извод из регулационог плана
ПОГЛЕДАЈ И ПРЕУЗМИ
Захтјев за локацијске услове
ПОГЛЕДАЈ И ПРЕУЗМИ
Захтјев за утврђивање висине накнаде за погодност (ренте) и уређење грађевинског земљишта
ПОГЛЕДАЈ И ПРЕУЗМИ
Захтјев за пољопривредну сагласност
ПОГЛЕДАЈ И ПРЕУЗМИ
Захтјев за издавање одобрења за грађење
ПОГЛЕДАЈ И ПРЕУЗМИ
Захтјев за издавање одобрења за употребу
ПОГЛЕДАЈ И ПРЕУЗМИ