Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дигитални планови

Општина Србац не располаже са ГИС базом података. Преглед парцела у погледу њиховог положаја, облика и површине омогућен је приступом на портал Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове: http://ekatastar.rgurs.org/

На наведеном порталу могуће је на основу броја катасарске честице која се налази у пословним зонама утврдити величину, облик, положај и стање изграђености сваке појединачне парцеле. У наставку је дат преглед парцела у својини општине Србац по пословним зонама:

Индустријска зона КО Црнаја

Р.бр.

Број парцеле

Посједник

Површина м2

1.

10/4

Др. Кор. Ск. Општине Србац

2 019

2.

10/5

Др. Кор. Ск. Општине Србац

9 962

3.

144/4

Др. Кор. Ск. Општине Србац

1 028

4.

145/1

Др. Кор. Ск. Општине Србац

3 407

5.

145/2

Др. Кор. Ск. Општине Србац

1 640

6.

146/1

Др. Кор. Ск. Општине Србац

3 833

7.

146/2

Др. Кор. Ск. Општине Србац

8 137

8.

148

Др. Кор. Ск. Општине Србац

14 093

9.

179

Др. Кор. Ск. Општине Србац

332

10.

150/1

Др. Кор. Ск. Општине Србац

2 735

11.

151/1

Др. Кор. Ск. Општине Србац

3 407

12.

151/2

Др. Кор. Ск. Општине Србац

1 640

13.

152

Др. Кор. Ск. Општине Србац

390

14.

153

Др. Кор. Ск. Општине Србац

9 588

Σ=

62 211

 

Индустријска зона КО Ситнеши

Р. бр. Број парцеле Посједник Површина m2
1. 1928/2 Др. Кор. Ск. Општине Србац 800
2. 1929/2 Др. Кор. Ск. Општине Србац 673
3. 1931/4 Др. Кор. Ск. Општине Србац 3 778
4. 1937/6 Др. Кор. Ск. Општине Србац 6 549
5. 2021/2 Др. Кор. Ск. Општине Србац 34 206
6. 2051/2 Др. Кор. Ск. Општине Србац 1 135
7. 2051/4 Др. Кор. Ск. Општине Србац 8 397
8. 2052/2 Др. Кор. Ск. Општине Србац 7 974
9. 2052/3 Др. Кор. Ск. Општине Србац 3 049
10. 2470/3 Др. Кор. Ск. Општине Србац 1 790
11. 2472/3 Др. Кор. Ск. Општине Србац 2 114
12. 2477/2 Др. Кор. Ск. Општине Србац 22 289
13. 2548/1 Др. Кор. Ск. Општине Србац 1 715
14. 2548/3 Др. Кор. Ск. Општине Србац 11 303
15. 2553/3 Др. Кор. Ск. Општине Србац 8 057
Σ= 113829

Link za e-Katastar:
http://ekatastar.rgurs.org/