Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usluge koje investitorima pruža opština Srbac

Услуге које инвеститорима пружа општина Србац

ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА

Пријаве за Дан отворених врата вршиће се на прописаном обрасцу у Шалтер сали општине Србац или на контакт телефон 051/740-001. Заинтересовани привредници  могу се пријавити сваким радним даном до 20. у мјесецу,  у времену од 07:00 до 15:00 часова.

Општина Србац у одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, које у саради са Одсјеком за стратешко планирање, управљање развојем и инвестиције одговара на упите инвеститора и пружа информације о могућностима и условима улагања у општину, пружа подршку у процесу реализације инвестиције и постинвестициону подршку постојећим инвеститорима.

Издавање локацијских услова је за 15 дана, грађевинских дозвола за 15 дана од комплетирања предмета и употребних дозвола за 8 дана од пријема записника.

Издавање рјешења код регистрације привредних субјеката за 3 дана и рјешења код регистације самосталних предузећа за 1 дан. Општина Србац пружа и услугу савјетовања и подршке приликом пријаве за додјелу подстицаја или грант средстава.

Одсјек за стратешко планирање, управљање развојем и инвестиције
Шеф одсјека: Милорад Лепир
Е-mail: ler@srbac-rs.com
Tелефон: 051/740-001 лок 209
Адреса: Трг бораца 1, 78420 Србац

Одјељење за привреду пољопривреду и друштвене дјелатности
Начелник одјељења: Марко Михољчић
Е-mail: privreda.nacelnik@srbac-rs.com
Телефон: 051/740-001 лок 208
Адреса: Трг бораца 1, 78420 Србац

Служба Начелника општине
Замјеник Начелника општине: Владимир Гужвић
E-mail: zamjenik.nacelnika@srbac-rs.com
Телефон: 051/740-001 лок 205
Адреса: Трг бораца 1, 78420 Србац

Комуникација са грађанима

У општинској управи формиран је инфо пулт, Шалтер сала – Центар за пружање услуга грађанима, те је на овај начин у многоме олакшан приступ грађанима да остваре своја права, јер на тај начин грађани добију све потребне информације на једном мјесту. Скраћен је поступак примања и издавања докумената, тако да је управа постала ефикаснија и бржа, а грађани задовољнији.

eDokumenti-омогућава грађанима да добију све потребне информације и да на једноставан начин попуне одређене пријаве/захтјеве/обрасце on-line путем.

Систем 48 – у оквиру система омогућен је Е-mail opstinasrbac@teol.net свим грађанима, те је омогућен позив на број телефона 051/740-001 и 051/740-152 у временском периоду од 07 до 15h.eStatus – електронска провјера статуса, поднешеног захтјева, да ли је завршен или код кога се налази поднешен захтјев.

eStatus – електронска провјера статуса, поднешеног захтјева, да ли је завршен или код кога се налази поднешен захтјев.

eCitizen – Примарна сврха eCitizen мобилне апликације јесте омогућавање једноставне и транспарентне комуникације грађана и локалне управе. Апликација грађанима омогућава слање жалбе или упита локалној управи у свега 5 кликова након чега добију одговор управе у року од 48 сати. Поред тога, eCitizen мобилна апликација има за циљ и обавјештавање јавности у непредвиђеним и ванредним ситуацијама, попут прекида услуга и сервисних информација.

Услуге локалне администрације

Ограни општине су: Скупштина општине као носилац законодавне власти и Начелник општине као носилац извршне власти. Општинску управу сачињавају следећа одјељења:

 • Одсјек за скупштинске послове
 • Служба начелника
 • Одјељење за општу управу
  – Одсјек за послове цивилне заштите и мјесних заједни
  – Одсјек техничких и помоћних послова
 • Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
 • Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности
 • Одјељење за финансије
 • Одјељење за инспекцијске послове
 • Територијална ватрогасно-спасилачка јединица
 • Одсјек за стратешко планирање, управљање развојем и инвестиције
 • Јединица за интерну ревизију