Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Klub za traženje posla

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА

Шта је Клуб за тражење посла?

Клуб за тражење посла представља формалну групу особа које траже запослење. Његова сврха је да незапосленом лицу пружи континуирану помоћ у тражењу посла. Клуб воде каријерни савјетници (водитељи клубова), запослени у Биору за запошљавање.

Како изгледа рад у Клубу?

Кроз вишенедељну обуку чланови ће стећи знања и вјештине релевантне за тражење посла, које ће додатно утицати на њихово самопоуздање и мотивацију.

Фокус обуке је на проналажењу адекватних огласа за радна мјеста и развијању вјештина презентовања, путем телефона, интервјуа и у писаној форми. Током прве двије седмице чланови клуба развијају теоретска знања док у трећој седмици се фокусирају на практично тражење посла, са дневним циљем броја пријава на огласе, које морају послати. За све чланове који не пронађу посао током тог периода, обезбијеђено је савјетовање и подршка током наредна четири мјесеца.

Које друге користи могу имати од чланства у Клубу?

Члановима Клуба се у сарадњи Пројекта запошљавања младих (YЕП) и локалног бироа за запошљавање обезбјеђују бесплатно сви ресурси за процес тражења запослења, а неки од њих су:

• Кориштење рачунара и интернета

• Приступ огласима објављеним у свим дневним новинама

• Кориштење телефона за потребе контактирања послодаваца

• Приступ бази привредних субјеката

• Обуке из области тражења посла

• Савјетодавне услуге запослених у Клубу

• Едукативни материјал

• Могућност сусрета са послодавцима, од којих ћете чути шта су њихова очекивања при одабиру будућих запосленика

• Информације о свим активним мјерама које имплементирају заводи за запошљавање.

Ко све може бити члан Клуба за тражење посла?

Свака млада особа старосне доби између 18 и 30 година која је више од годину дана на евиденцији Бироа за запошљавање као незапослено лице може постати члан Клуба.

Више потребних информација можете преузети на званичној страници: http://www.zzzrs.net/