Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podsticaji i olakšice

Подстицаји и олакшице

Општински подстицаји и олакшице
Погледај
Подстицаји и олакшице на нивоу Републике Српске
Погледај
Подстицаји и олакшице на нивоу Босне и Херцеговине
Погледај

Јавни позив за суфинансирање радова на естетском уређењу фасадa
Погледај
Јавни позив – подстицај запошљавања за 2024. г.
Погледај
Програм подстицаја за запошљавање за 2023. годину
Погледај
Konačna lista podsticaji za zapošljavanje za 2022. godinu
Погледај
Јавни позив – подстицај за запошљавање у 2022. год.
Погледај
Јавни позив на новчане подстицаје у пољопривреди за 2023. годину
Погледај
Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 2023. годину
Погледај
Јавни позив за предлагање кандидата за додјелу признања општине Србац
Погледај
Јавни позив за достављање захтјева за реализацију пројеката омладинских неформалнигх група за 2023. год.
Погледај
Правилник подстицаја за запошљавање за 2022. годину.
Погледај
Расписан јавни оглас за давање у закуп пашњака у својини општине Србац
Погледај
Програм коришћења средстава за подстицај запошљавања
Преузми
Одлука о одобраваљу исплате новчаних средстава за подстицај развоја пољопривреде 2021.
Погледај
Јавни позив за подношење захтјева за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди за 2022. годину
Погледај
Правилник о подстицајима у пољопривреди, 2022. год
Погледај
Програм кориштења подстицаја у пољопривреди, 2022. година
Погледај
Одлука о давању пашњака у закуп, Србац 2022. година
Погледај
Листа о расподјели средстава – новчаних подстицаја за запошљавање
Погледај
Правилник подстицаји за запошљавање
Погледај
Јавни позив за подношење пријава 2021.
Погледај
Јавни позив за подношење захтјева за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди
Погледај
Одлука о одобравању исплате новчаних средстава за подстицање развоја пољопривреде
Погледај
Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди
Погледај
Програм кориштења средстава за подстицај запошљавања
Погледај
Програм обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за подстицање развоја пољопривреде
Погледај