Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vodič za građenje

ОД ЛОКАЦИЈЕ ДО УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ У 14 КОРАКА:

 • KOРAK 1. УВИД У ПРОСТОРНО-ПЛАНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
 • KOРAK 2. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
 • KOРAK 3. РЈЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ОДНОСА
 • KOРAK 4. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 • KOРAK 5. РЕВИЗИЈА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 • KOРAK 6. ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ
 • KOРAK 7. EKOLOŠKA DOZVOLA
 • KOРAK 8. РЈЕШЕЊЕ О НАКНАДАМА
 • KOРAK 9. РЈЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
 • KOРAK 10. ПРИПРЕМА ГРАДИЛИШТА
 • KOРAK 11. ИСКОЛЧАВАЊЕ ОБЈЕКТА
 • KOРAK 12. ПРИЈАВА ГРАДИЛИШТА
 • KOРAK 13. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
 • KOРAK 14. УКЊИЖБА ОБЈЕКТА

Контакт:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг бораца 1
Телефон: 051/740-001 локал 206, 207 и 2011
Е-mail: srbac.urbanizam@teol.net

Преузмите водиче