Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zašto investirati u Srbac

Зашто инвестирати у Србац?

Управа општине Србац континуирано ради на унапређењу пословног амбијента, те инвеститорима нуди слободне локације за развој пословања и подршку током цијелог процеса инвестирања. Одговарамо на све упите и обезбјеђујемо информације о могућностима и условима за инвестирање у Србац те обезбјеђујемо подршку инвеститорима у цјелокупном инвестиционом процесу, као и постинвестициону подршку. Додатне предности Српца, као инвестиционе дестинације су:

1.Повољан геостратешки положај у близини границе са ЕУ

С обзиром да се вријеме доставе до главних европских тржишта може рачунати у сатима/данима, може се рећи да Србац има одличан гео-прометни положаj. Уласком Хрватске у ЕУ, налази се на удаљености од 34 km од границе ЕУ (гранични прелаз Градишка). Аутопут Градишка-Бања Лука и Аутопут „9“ јануар удаљени су свега 30 min. Међународни аеродром Бања Лука, удаљен је свега 36 km, а Међународни аеродром Тузла 153 km.

2. Индустријска традиција у функцији привредног раста и развоја нових производа и пословних процеса

Традиционално развијене индустрије на подручју општине су: дрвна индустрија (највећи проценат извоза на подручју општине), текстилна индустрија, пољопривредни сектор, металопрерађивачки сектор и рударство-експлоатација руда и минерала. Највећи обим производње и приход се остварују од живинарске производње. Производња и прерада пилећег меса је грана индустрије по којој је општина Србац позната, не само у БиХ, већ у цијелом региону.

3. Повољно пословно окружење и услови за инвестирање

Схватајући улогу и значај локалне управе у креирању и одржавању повољног пословног окружења којим би се обезбједио бољи развој привреде, а што би довело до повећања квалитета живота њених суграђана, општина Србац ради на стварању повољнх услова за економски напредак. Данас, инвеститори у општини Србац имају подршку у флексибилнијој и пословно орјентисаној локалној управи која пружа подршку у свакој фази инвестиције, као и флексибилном приступу локалне самоуправе према сваком захтјеву инвеститора.

4. Доступна квалификована и конкурентна радна снага

Развијено тржиште радне снаге и институционална подршка захваљујући добром систему образовања. Добра квалификациона и старосна структура радно способног становништва.

5. Значајни природни ресурси (пољопривредно земљиште, шуме, воде, руда, минерали и др.)

Брдовито-брежуљкасти облици рељефа заузимају око двије трећине србачког подручја, док остали дио чине равнице. Највиша надморска висина од 652 m налази се на планини Мотајици, а најнижа 89 m у Влакничком пољу. Основна природна богатства и привредни ресурси општине Србац су: земљиште, шуме, вода и каолинизирани гранит. Од укупне површине општине, 17.514 ha чини пољопривредно земљиште, шуме се простиру на 15 хиљада ha, док неплодно земљиште заузима 704 ha. На подручју Кобаша смјештена су богата налазишта каолинизираног гранита која омогућавају вишегодишњу експлоатацију.

6. Ниски трошкови пословања (комуналне услуге, таксе и др.)

Нижи трошкови пословања у односу на земље ЕУ.