Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Greenfield

Greenfield

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

  1. ИДУСТРИЈСКА ЗОНА ЦРНАЈА

Површина/локација: Укупна површина пословне зоне је 32 hа. Подручје зоне налази се у мјесту Црнаја удаљеном од Српца 5 km. Кроз саму зону пролази локални пут Црнаја – Ножичко који уједно представља и излаз на аутопут Бања Лука – Добој. Зона је удаљена 500m од магистралног пута М14.1 Дервента – Србац – Нова Топола. Удаљеност зоне од аутопута Е661 (Бања Лука – Градишка) је 20km, док је удаљеност од аутопута Е70 (Загреб – Београд) је 35km. Удаљеност зоне од међународног граничног прелаза Градишка је 30km (граница БИХ са ЕУ). Аеродром Маховљани је од зоне удаљен 30km, а аеродромЗагреб 170km.

Путна мрежа: Асфалт у дужини од 600m кроз зону, макадам у дужини од 320m.

Električna energija: Nadzemni 20 kV dalekovod u blizini zone. U zoni je izgrađena trafostanica koja zadovoljava zahtjeve korisnika industrijske zone (630 kVA).

Водоводни систем: Надземни 20 kw далековод у близини зоне. У зони је изграђена трафостаница која задовољава захтјеве корисника индустријске зоне (630 kw).

Канализациони систем: У зони није изграђена јавна градска канализација, него је предвиђена изградња локалних уређаја за пречишћавање технолошких вода.

Јавна расвјета: У дужини од 300m.

Телекомуникације: Телекомуникацијске инсталације, интернет (АДСЛ).

Планови: Индустријска зона је обухваћена регулационим планом „Допуна регулационог плана Индустријска зона Црнаја“ (2010).

Допуна регулационог плана, преузми…

2. ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА СИТНЕШИ

Површина/локација: Укупна површина пословне зоне је 47,5 hа. Подручје зоне налази се у мјесту Ситнеши удаљеном од Српца 5 km. Кроз саму зону пролази регионални пут Р 474 Србац – Прњавор. Удаљеност зоне од аутопута Е661 (Бања Лука – Градишка) је 25km, док је удаљеност од аутопута Е70 (Загреб – Београд) 40km. Удаљеност зоне од међународног граничног прелаза Градишка је 40km (граница БИХ са ЕУ). Аеродром Маховљани је од зоне удаљен 40km, а аеродром Загреб 180km.

Путна мрежа: Асфалт у дужини од 3600m кроз зону.

Електрична енергија: Наџемни 20 kw далековод у близини зоне.

Водоводни систем: Кроз зону пролази градска водоводна мрежа. Систем за водоснабдијевање је профила 160 mm са огранцима Ø80 и Ø90mm.

Канализациони систем: У зони није изграђена јавна градска канализација, него је предвиђена изградња локалних уређаја за пречишћавање технолошких вода.

Јавна расвјета: У дужини од 700m.

Телекомуникације: Претплатнички ТК кабл и оптички кабл.

Планови: Индустријска зона је обухваћена регулационим планом „Индустријска зона

Ситнеши“ (2010).