Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Porezi i carine

 

Порези и царине

ПОРЕЗИ

Пореска политика у Републици Српској је међу најстимулативниијим у региону

  • Јединствена стопа пореза на доходак износи 10%.
  • Порез на добит у Републици Српској се обрачунава по стопи од 10%.
  • Порез на непокретност – на подручју општине Србац утврђена је стопа пореза на непокретности у износу од 0,15%. Изузетно, пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност износи до 0,08%.

Детаљне информације о порезима и пореској легислативи у Републици Српској доступне су на веб страници Пореске управе Републике Српске – www.poreskaupravars.org

Стопа ПДВ-а од 17% је међу најнижим у Европи.

ЦАРИНЕ

Царински прописи спроводе се јединствено на подручју БиХ. Царинска тарифа садржи распон стопа од 0-15%. Управа за индиректно опорезивање БиХ одговорна је за прикупљање свих царина. У БиХ постоје 4 главна регионална центра за царињење робе: ЦИ Бања Лука, ЦИ Сарајево, ЦИ Тузла и ЦИ Мостар.
Гранични прелази: Нови Град, Костајница, Козарска Дубица, Градишка, Брод, Шамац, Рача, Попови (Павловића мост), Каракај, Клобук, Делеуша, Вардиште, Зупци, Увац, Иваница, Братунац, Доња Градина. Царински прелази: Нови Град, Козарска Дубица, Градишка, Брод, Рача, Попови (Павловића мост), Каракај, Клобук, Делеуша, Вардиште.
Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању омогућен је слободан извоз готово свих роба у ЕУ које испуњавају стандарде, а истовремено се постепено отвара тржиште БиХ за робе из ЕУ према динамици уговореној у анексима и протоколима који су припадајући дио овог Споразума.
Индиректни порези као и царинска политика у надлежности су заједничких институција БиХ. Више информација доступно на веб страници Управе за индиректно опорезивање БиХ – www.new.uino.gov.ba

Законска регулатива:


Индиректни порези:

Директни порези:

Доприноси:

Остале таксе и накнаде:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]