Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Карактеристике локалне привреде

Карактеристике локалне привреде

ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ по подручјима рада у 2021. години

Прерађивачка индустрија: 44
Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала: 34
Пољопривреда, шумарство и рибарство: 18
Саобраћај и складиштење: 9
Дјелатност здравствене заштите и социјалног рада: 9
Грађевинарство: 7
Стручне научне и техничке дјелатности: 7
Информације и комуникације: 4
Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине: 3
Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство: 1
Остале дјелатности: 14

ПРОСЈЕЧНА БРУТО/НЕТО ПЛАТА за 2021. годину

Општина Србац:

 • просјечна плата након опорезивања (нето плата) 882 КМ,
 • бруто плата 1342 КМ.

Република Српска:

 • просјечна плата након опорезивања (нето плата) 1004 КМ,
 • бруто плата 1546 КМ.

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА

 • Укупан приход: 170.481.961 КМ
 • Укупни расходи: 160.764.160 КМ

НАЈВЕЋЕ УЧЕШЋЕ У ПРИХОДИМА ОСТВАРУЈУ:

 • Прерађивачка индустрија 58,16%
 • Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала 22,48%
 • Пољопривреда, шумарство и рибарство 7,43%

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА ОПШТИНЕ

 • Тренд обима робне размјене у 2021. години: 41.700 милиона КМ
 • Тренд извоза: 23.048 милиона КМ
 • Тренд увоза: 18.652 милиона КМ

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР

Банке:

„NLB banka“ a.d. Banja Luka
Адреса: Моме Видовића 12а
Телефон: 051/740-620

„Аtos bank“ a.d. Banja Luka
Адреса: Моме Видовића 13
Телефон: 051/740-734

„UniCredit bank“ a.d. Banja Luka
Адреса: Првомајска бб
Телефон: 051/740-151

Микро-кредитне организације:

Mikrokreditna fondacija „Mikrokredit“ Srbac
Адреса: Моме Видовића 11
Телефон: 051/740-865

Mikrokreditna fondacija „Partner“ Srbac
Адреса: 11 Новембра бб
Телефон: 065/073-618

„Eki“ mikrokreditna organizacija Srbac
Адреса: Здравка Челара 5
Телефон: 051/741-477

MKF „Mikra“ Srbac
Адреса: 11 Новембра бб
Телефон: 051/490-075

ПОСЛОВНА УДРУЖЕЊА

Удружење „пољопривредних произвођача Мотајица“
Контакт особа: Јовица Ћирић
Адреса: Србац

Удружење „пољопривредних произвођача Врбас“
Контак особа: Александар Њежић
Адреса: Ножичко

Удружење пчелара, „Кошница“
Контак особа: Жељко Игњатић
Адреса: Дворине

Удружење „Товљача пилића општине Србац“
Контак особа: Ђурађ Цвијић
Адреса: Кладари

Откуп шумских производа и гљива „Шипурак“
Контакт особа: Драгиша Кнежевић
Адреса: Илићани