Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Izvještaji i analize

Извјештаји и анализе

Извјештаји

Годишњи Извјештај о раду Начелника и општинске управе Србац за 2023. годину
Преузми
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2023. годину
Преузми
Извјештај о јавној расправи на тему ребаланса буџета за 2023. годину и нацрт буџета за 2024. годину
Преузми
Извјештај о раду Начелника и Општинске управе за 2022. год.
Преузми
Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Србац за 2022. г.
Преузми
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2022. г.
Преузми
Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Србац за 2021. г.
Погледај
Извјештај са Јавне расправе, Приједлог Ребаланса Буџета за 2022. год. и приједлог Буџета за 2023.год.
Погледај
Закључак о остварењу Акционог плана имплементације развојних пројеката за 2021. годину
Погледај
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2021. годину
Погледај
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2020. годину
Погледај

ИЗВЈЕШТАЈИ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА:

Обједињени сажеци пружаоца комуналних услуга
Погледај
Извјештај о раду у органима КП „КОМУНАЛАЦ“ А.Д. Србац у периоду од 01.01. – 31.12.2021. године
Погледај
Извјештај о раду у органима КП „ВОДОВОД“ А.Д. Србац у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
Погледај

ИЗДАТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ:

Списак запримљених и издатих грађевинских дозвола у 2023. години
Погледај
Списак запримљених и издатих грађевинских дозвола у 2022. години
Погледај
Списак запримљених и издатих грађевинских дозвола у 2021. години
Погледај
Списак запримљених и издатих грађевинских дозвола у 2020. години
Погледај

ИЗДАТЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ:

Списак запримљених и издатих еколошких дозвола за физичка и правна лица у 2023. години
Погледај
Списак запримљених и издатих еколошких дозвола у 2022. години
Погледај
Списак запримљених и издатих еколошких дозвола у 2021. години
Погледај