Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dan otvorenih vrata za privrednike

Дан отворених врата за привреднике

Дани отворених врата општине Србац одржаваће се сваког последњег петка у мјесецу
у сали број 5 зграде општине.

ПРИВРЕДНИЦИ ДОБРОДОШЛИ !!!
ОПШТИНА СРБАЦ

У циљу остваривања квалитетније комуникације са привредницима, Начелник општине
је покренуо активност увођења Дана отворених врата за привреднике општине Србац.
Дани отворених врата општине Србац одржаваће се сваког последњег петка у мјесецу.
Пријаве за Дан отворених врата вршиће се на прописаном обрасцу у Шалтер сали
општине Србац или на контакт телефон 051/740-001. Заинтересовани привредници
могу се пријавити сваким радним даном до 20. у мјесецу, у времену од 07:00 до 15:00
часова.

„Дан отворених врата“ је активност која привредницима, нарочито онима који немају
успостављену комуникацију са локалним властима, омогућава директну комуникацију
између привредника и Начелника општине. „Дан отворених врата за привреднике“
општине Србац има задатак да побољша и унаприједи комуникацију између
приведника и Начелника, да детектује основне проблеме са којима се привредници
сусрећу, те да се исти системски рјешавају у сарадњи са службама Општине и осталим
надлежним органима. Уколико на одређена питања није могуће дати одговоре на лицу
мјеста у оквиру „Дана отворених врата за привреднике“, на иста се у писаној форми
одговара у што краћем року, тако да су привредници у прилици да добију одговоре на
сва постављена питања. Општина Србац ову је активност покренула у жељи да
побољша комуникацију са привредницима, односно да општину Србац позиционира
као транспарентну, одговорну и отворену локалну заједницу усмјерену ка привредном
развоју.