Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Industrijska zona “SITNEŠI”

indzonaa

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА СИТНЕШИ

Површина/локација: Укупна површина пословне зоне је 47,5 ха. Подручје зоне налази се у мјесту Ситнеши удаљеном од Српца 5 км. Кроз саму зону пролази регионални пут Р 474 Србац – Прњавор. Удаљеност зоне од аутопута Е661 (Бања Лука – Градишка) је 25км, док је удаљеност од аутопута Е70 (Загреб – Београд) је 40км. Удаљеност зоне од међународног граничног прелаза Градишка је 40км (граница БИХ са ЕУ). Аеродром Маховљани је од зоне удаљен 40км, а аеродром Загреб 180км.

sitesi

Путна мрежа: Асфалт у дужини од 3600м кроз зону.

Електрична енергија: Надземни 20 кВ далековод у близини зоне.

Водоводни систем: Кроз зону пролази градска водоводна мрежа. Систем за водоснабдијевање је профила 160 мм са огранцима Ø80 и Ø90mm.

Канализациони систем: У зони није изграђена јавна градска канализација, него је предвиђена изградња локалних уређаја за пречишћавање технолошких вода.

Јавна расвјета: У дужини од 700m.

Телекомуникације: Претплатнички ТК кабл и оптички кабл

Планови: Индустријска зона је обухваћена регулационим планом „Индустријска зона Ситнеши“ (2010).