Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Новим правилником министарства омогућени подстицаји за већи број пољопривредника

Новим правилником министарства омогућени подстицаји за већи број пољопривредника

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је донијело Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2023. години, који је 14. фебруара ступио на снагу и доноси неколико новина у корист пољопривредника.

У односу на претходне године су умањене минималне површине за остваривање регреса по јединици сјетвене површине за пшеницу, која сада износи 1 хектар. Затјев за остваривање овог вида подстицаја се подноси до 31.03.2023. године.

Повећана су подстицајна средства за регресирање дизел-горива за извођење прољећних и јесењих радова у пољопривреди на износ од 0,75 KМ/ по литру, а одобравају се за обрадиве пољопривредне површине за које је уписан начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ у 2023. години.

Уведена је премија по грлу за музно грло – краву – којег могу остварити корисници подстицаја који имају најмање три музна грла уписана у РПГ, који су у систему откупа млијека или који прерађују млијеко на пољопривредном газдинству, а премија износи до 200 KМ по грлу.

Умањен је потребан број крмача и супрасних назимица за остваривање премије за узгој њихов узгој на 10, а премија износи од 250 KМ по грлу.

Такође, умањен је потребан број квалитетно-приплодних оваца и коза за остваривање премије за узгој њихов узгој. Сада је најмање 50 оваца, односно 30 оваца племенитих раса или десет коза. Премија износи до 20 KМ по грлу за овце односно до 40 KМ по грлу за козе.

Министарство помаже свако новорођено дијете у пољопривредном газдинству у сеоским подручјима са 1000 KМ.

Захтјеве за подстицаје корисници подносе путем поште на адресу министарства. Сву помоћ и подршку при попуњавању истих пољопривредници могу добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и и друштвене дјелатности општине Србац.

Правилник можете погледати ОВДЈЕ.