Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Општина Србац проводиће родно одговорно буџетирање

Општина Србац проводиће родно одговорно буџетирање

Начелник општине Србац, Млађан Драгосављевић, потписао је у уторак 4. априла у Сарајеву меморандум о разумијевању за провођење родно одговорног буџетирања на локалном нивоу, заједно са још 11 начелника и градоначелника, односно њихових представника из цијеле Босне и Херцеговине

Потписивање је организовано у згради Уједињених нација у БиХ а резултат је раније успостављене сарадње Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена са јединицама локалне самоуправе, након што је то обављено на државном и ентитетским нивоима.

Потписници овог документа су се обавезали да ће остварити напредак у испуњавању обавеза у погледу родне равноправности у складу са домаћим законима и политикама, те међународним обавезама Босне и Херцеговине, промовисати родно одговорно управљање јавним пословима и ресурсима те одговорност у том погледу, ојачати капацитете и разумијевање запосленика и запосленица у смислу интегрисања принципа родне равноправности и родно одговорног буџетирања у складу с њиховим овлаштењима и обавезама те мандатом и надлежностима.

Kако би провели одредбе потписаног меморандума у пракси, потписници су сагласни да сваки од њих одреди менаџера за уговорне односе који ће вршити дугорочно праћење и управљање овим партнерством. Могуће је и формирање радних група које ће бити одговорне за праћење израде и провођења активности.

Овај регионални пројекат преко UN Women финасира Шведска, а све активности проводиће се у складу са Европском повељом о равноправности жена и мушкараца у локалном животу, као и захтјевима европских интеграција.

Осим Општине Србац, свој потпис на меморандум такође су ставили и представници: Лукавца, Мостара, Бањалуке, Босанске Kрупе, Приједора, Требиња, Тешња, Травника, Источне Илиџе и Прњавора.