Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Vijesti

Објављен јавни позив за новчане подстицаје за запошљавање за 2023. годину

Објављен јавни позив за новчане подстицаје за запошљавање за 2023. годину

Начелник општине Млађан Драгосављевић објавио је јавни позив за достављање захтјева за одобравање новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2023. годину

За финансирање мјера подстицаја запошљавања предвиђен je износ од 30.000 KM из буџета општине Србац за 2023. годину као подршка запошљавању и самозапошљавању у привреди.

Средства ће бити распоређена на сљедећи начин:

 1. Подршка у самозапошљавању:
  а) жена старости до 30 година за покретање предузетничке дјелатности,
  б) лица старости до 40 година за прво покретање предузетничке дјелатности.
 2. Подршка у запошљавању лица без радног искуства:
  а) финансирање запошљавања код послодаваца лица са високом стручном спремом,
  б) финансирање запошљавања код послодаваца лица са средњом стручном спремом.

Приоритет под редним бројем 1. ће се финансирати у укупном износу до 20.000 КМ, док ће се приоритет под редним бројем 2. финансирати у укупном износу до 10.000 КМ.

Средства која не буду утрошена за једну од наведених намјена могу се прерасподјелити за другу, о чему одлуку доноси начелник општине.

Максималан износ новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу ће бити:

 • за приоритет под редним бројем 1. мјера а) 2.000 КМ,
 • за приоритет под редним бројем 1. мјера б) 1.500 КМ,
 • за приоритет под редним бројем 2. мјера а) 1.500 КМ,
 • за приоритет под редним бројем 2. мјера б) 1.000 КМ.

Максималан износ новчаних средстава по привредном субјекту је 3.000,00 КМ.

У зависности од броја одобрених захтјева, зависиће и висина износа новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу.

Средства за финансирање мјера подстицаја запошљавања ће се додјељивати физичким лицима и привредним субјектима (правна лица и предузетници). Средства се додјељују за самозапослена и запослена лица без обзира да ли су била пријављена на евиденцију Завода за запошљавање Републике Српске.

Физичким лицима ће се средства додјељивати за приоритет под редним бројем 1. из члана 4. Правилника о критеријима, поступку и начину остваривања новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2023. годину

Средства ће се додјељивати физичким лицима која су своју дјелатност регистровала у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године. Физичка лица која подносе захтјев за додјељивање средстава морају први пут покретати предузетничку дјелатност.

Послодавцима ће се средства додјељивати за приоритет под редним бројем 2. из члана 4. Правилника. Послодавци морају испуњавати сљедеће услове:

 • да имају сједиште на подручју општине Србац,
 • да немају доспјелих неизмирених пореских обавеза и обавеза пo основу доприноса и неисплаћених нето плата и других примања,
 • послодавци који подносе захтјев за додјељивање средстава морају имати закључен уговор о радном односу са радником (радницима) који су запослени у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године,
 • да је код послодавца дошло до повећања укупног броја запослених у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године у односу на 31.12.2022. године,
 • да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак и
 • да поштује прописе из области радних односа, запошљавања и заштите на раду.

Јавни позив је отворен до 16.02.2024. године а више информација о потребној документацији за пријаву, начинима и року за подношење пријаве можете пронаћи у тексту јавног позива ОВДЈЕ, гдје можете преузети и захтјев за одобравање новчаних подстицаја у електронској форми.

Образац за подношење захтјева може се добити и у Центру за пружање услуга грађанима у згради Општинске управе (шалтер 1) и на интернет страници за привреду и инвестиције (www.invest.srbac-rs.com).

За све нејасноће и додатне информације можете се обратити на број телефона 051/740-001 (локал 217) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларији број 10, најкасније до 14.02.2024. године.

Расписан јавни позив за културне и спортске манифестације

Расписан јавни позив за културне и спортске манифестације

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас јавни позив за финасирање и суфинансирање пројеката (програма) културних и спортских манифестација из буџета општине Србац у 2024. години.

Право учешћа имају физичка и правна лица регистрована код надлежног органа за обављање дјелатности која је предмет пројекта, а имају сједиште на подручју општине Србац или реализују пројекат (манифестацију) на подручју општине Србац и то:

 • Јавне установе културе чији је оснивач општина,
 • Јавна предузећа која у свом дјеловању доприносе развоју културе и спорта на општини,
 • Струковна културна и умјетничка удружења,
 • Удружења која имају утврђен статус да су од интереса у области културе или спорта за општину Србац,
 • Спортске организације које дјелују на подручју општине Србац,
 • Удружења грађана чија је програмска оријентација и основни циљ искључиво културна или спортска дјелатност, дјелатност туризма и очувања културно историјског наслијеђа,
 • Културно умјетничка друштва,
 • Предшколске установе, основне и средње школе које дјелују на подручју општине Србац, а које доприносе културном или спортском уздизању и образовању младих,
 • Удружења регистрована ван територије општине Србац а чији ће се програми и пројекти дијелом или у цјелини реализовати на територији општине Србац,
 • Вјерске организације,
 • Физичка лица која се баве културним стваралаштвом и спортом,

Рок за подношење пријава је 28 дана од дана објаве, а текст јавног позива и апликационе форме за подношење пројеката могу се подићи у Центру за пружање услуга грађанима (зграда општине) на шалтеру број 1, или на нашој интернет страници ОВДЈЕ, а пожељно је да се доставе и у електронској форми Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности.

У обзир ће се узети само потпуне и благовремено поднесене пријаве а предају се на шалтеру број 1. у административној служби општине Србац или путем поште на адресу : Општинска управа Србац, са назнаком „КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2024“, Трг бораца број 1, 78420 Србац. Приспјеле пројекте вриједноваће посебно именована комисија од стране начелника.

Све додатне информације можете добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац или на контакт телефон: 051/740-001, локал 134.

Комисија неће разматрати непотпуно попуњене апликације, апликације без тражених прилога, као и апликације организација или удружења које су добилe средства у 2023. години, а нису доставилe извјештај о утрошку средстава.

Објављено пет јавних позива у склопу пројекта ЕУ за запошљавање

Објављено пет јавних позива у склопу пројекта ЕУ за запошљавање

У оквиру пројекта EU4Employment (ЕУзаЗапошљавање) који финансирају Европска унија и Шведска, а реализује Међународна организација рада (МОР) у Босни и Херцеговини (БиХ) расписано је пет јавних позива за запошљавање.

Позиве упућује МОР који спроводи програм подршке, врши уговарање и надгледа процес кориштења додијељених бесповратних финансијских средстава (грантова).

Један од позива односи се на достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање младих жена и мушкараца од 15 до 29 година

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених младих жена и мушкараца.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 1) је 1,25 милиона УСД и расподијелиће се на најмање 5 пројектних приједлога. Износи грант средстава се крећу од 200.000 УСД минимално до 250.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање жена из руралних средина од 15 до 64 године.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених жена из руралних средина.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 2) је 540 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање три пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање особа са инвалидитетом од 15 до 64 године на отвореном тржишту рада.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених особа са инвалидитетом на отвореном тржишту рада.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 3) је 360 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање два пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање Рома од 15 до 64 године.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених Рома.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 4) је 360 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање два пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за укључивање дугорочно незапослених жена и мушкараца од 15 до 64 године на тржиште рада.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања дугорочно незапослених особа.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 5) је 1 милион УСД и расподијелиће се на најмање четири пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 200.000 УСД минимално до 250.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Пројекат ЕУзаЗапошљавање је усмјерен ка побољшању социјално-економске ситуације и животних увјета тешко запошљивих особа у БиХ.

Јавни конкурс за бесповратна средства за провођење мјера енергетске ефикасности

Јавни конкурс за бесповратна средства за провођење мјера енергетске ефикасности

Фонд за заштиту животне средине Републике Српске објавио је јавни конкурс за додјелу бесповратних финансијских средстава за провођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима и предузећима у Републици Српској.

За стамбене објекте обезбијеђено је 5,8 милиона марака, а за микро, мала и средња предузећа 2,28 милиона марака бесповратних средстава.

Средства су намијењена улагању у реализацију пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, а који се односе на повећања енергетске ефикасности у постојећим стамбеним објектима у власништву или сувласништву – приватни станови и куће, као и у микро, малим и средњим предузећима.

Максималан износ бесповратних средстава за побољшање енергетске ефикасности у стамбеним објектима (куће и станови), који се додјељују по објекту је 50 % од укупне инвестиције, али не може износити више од 5.000,00 KМ укључујући ПДВ.

Детаље конкурса за стамбене објекте можете погледати ОВДЈЕ.

Kада је ријеч о предузећима максималан и минималан износ бесповратних средстава који се додјељује износи:

 • за предузеће у већинском власништву жене је 50 % од висине укупне инвестиције, али не може износити више од 50.000,00 KМ, ни мање од 10.000,00 KМ, укључујући ПДВ. Властито учешће мора износити минимално 50 % од укупне инвестиције.
 • за остала предузећа је 45 % од висине укупне инвестиције, али не може износити више од 45.000,00 KМ, ни мање од 10.000,00 KМ, укључујући ПДВ. Властито учешће мора износити минимално 55 % од укупне инвестиције.

Детаље конкурса за микро, мала и средња предузећа можете погледати ОВДЈЕ.

Kонкурс је отворен до искоришћења расположивих средстава утврђених за ову намјену. Обавјештење о затварању Јавног конкурса ће јавности бити доступно путем странице Фонда www.ekofondrs.org.

Ова средства су дио Пакета буџетске подршке Европске уније за ублажавање негативних посљедица енергетске кризе и подстицања енергетске транзиције у виду бесповратне помоћи рањивим домаћинствима и привреди на Балкану.

Република Српска остварила је право на њих усвајањем Акционог плана од стране Савјета министара БиХ, ради улагања у реализацију пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

У оквиру пројекта EU4AGRI, који финансира Европска унија, 15. децембра објављен је нови Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу.

Јавни позив вриједан је 2 милиона KМ, док средства подршке по једној пријави могу износити од 40.000 KМ до максимално 150.000 KМ (без ПДВ-а).

Прихватљиве инвестиције укључују набавку трактора, машина и друге пољопривредне механизације за пољопривреднике у БиХ.

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 35% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције. Максимални износ бесповратних средстава кроз мјеру подршке је 65% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције за све секторе.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити обрти/самостални предузетници, задруге и предузећа.

Kо се може пријавити на овај Јавни позив?

Kроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пољопривредна газдинства која доприносе стабилизацији/јачању производне конкурентности и повећању нивоа продуктивности примарне пољопривредне производње кроз модернизацију и увођење нових технологија и иновација, унапређењу квалитета производа, хигијене и сигурности хране, промовисање добрих пословних пракси и одрживог развоја путем побољшања управљања природним ресурсима, заштите околиша, заштите радника и сигурности хране, те доприносе ублажавању посљедица насталих услијед пандемије COVID-19.

За подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу прихватљиви су сви пројекти који се односе искључиво на пољопривредне секторе као што су: производња млијека, меса, узгој житарица и уљарица, узгој воћа – укључујући виноградарство и маслине, узгој поврћа, производња садног материјала (саднице воћа, сјеменски кромпир), производња јаја, узгој зачинског биља и љекобиља.

Kако се пријавити?

Kорак 1: Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава који се може пронаћи ОВДЈЕ у којем се налазе све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Kорак 2: Преузмите пратећу документацију за пријаву на јавни позив ОВДЈЕ:

Прилог 1 Образац приједлога пројекта
Прилог 2 Буџет пројекта
Прилог 3 Писмо намјере о суфинансирању
Прилог 4 УН глобални принципи
Прилог 5 Изјава о повезаним лицима

Пријаве на овај јавни позив се могу поднијети од 10.01.2024. године, те је крајњи рок за подношење пријава 20.02.2024. године, до 15 часова. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (e-mail, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање. Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем онлајн платформе https://javnipoziv.undp.ba/ у периоду од 10.01.2024. до 10.02.2024. године.

Додатно, у наредном временском периоду биће организована онлајн информативна сесија путем Фејсбук странице EU4AGRI. Информације о тачном термину одржавања исте, биће објављене путем странице. Више информација о овом Јавном позиву можете сазнати путем званичне wеб странице пројекта www.eu4agri.ba, као и путем фејсбук странице пројекта, EU4AGRI.

EU4AGRI је четворогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона евра чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Чешка развојна агенција (CzDA).

Јавни позив за додјелу подстицаја Министарства енергетике и рударства

Јавни позив за додјелу подстицаја Министарства енергетике и рударства

Министар енергетике и рударства Републике Српске расписао је јавни позив за додјелу подстицаја из надлежности овог министарства у 2023. години.

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава подстицаја планираних буџетом Министарства енергетике и рударства, који се односе на унапређење пословних процеса и ефикасности пословања, унапређење конкурентности, повећање броја запослених радника, стварање додатне вриједности код готових производа, производњи базираној на иновацијама, увођење или унапређење система квалитета производње и производа и унапређење других општих елемената пословања привредних друштава из ресорне надлежности министарства.

Укупан износ средстава подстицаја по овом јавном позиву износи 2.000.000 KМ.

Додијељена средства подстицаја представљају државну помоћ мале вриједности која се може додијелити једном привредном друштву и која не може прећи износ од 390.000 KМ (рачунајући период од три фискалне године, текућа и двије претходне).

Подстицаји су планирани буџетом Републике Српске за 2023. годину, у оквиру буџета Министарства енергетике и рударства и планом утрошка средстава, који се доноси уз сагласност Владе Републике Српске за одређену фискалну годину.

Подстицаји се додјељују за пројекте са намјеном за:
1) улагање у материјална средства (земљиште, зграде, производне погоне, машине или опрему или друга слична материјална средства) и
2) улагање у нематеријална средства (пословни софтверски пакети, патенти, лиценце, цертификовање, акредитовање, стандарди управљања квалитетом или стандарди управљања безбједношћу информација, систем контролинга или обиљежавања производа са „ЦЕ“ знаком усаглашености или израда индустријског дизајна односно редизајна производа или амбалаже или друга слична нематеријална средства).

Kорисници подстицаја могу бити привредна друштва са сједиштем у Републици Српској, која испуњавају прописане услове, а која обављају дјелатност у подручју вађења руда и камена, прерађивачке индустрије и производње и снабдијевања електричном енергијом и гасом.

Kомплетан текст јавног позива можете пронаћи ОВДЈЕ.

За иновативне привредне субјекте 480 хиљада евра од Challenge фонда

За иновативне привредне субјекте 480 хиљада евра од Challenge фонда

Обавјештавају се сви привредни субјекти из Босне и Херцеговине и Шведске са иновативним пословним идејама, производима или услугама које могу довести до смањења незапослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ, да имају прилику добити бесповратна средства из Challenge фонда, у оквиру трећег позива за пријаву апликација.

За потенцијалне апликанте на располагању је буџет чији је индикативни износ 480.000 ЕУР, а рок за достављање апликација је 28. децембар 2023. године, до 16 сати.

За потенцијалне кориснике из категорије стартап, који су регистровани најмање 6 мјесеци, а најдуже двије године, предвиђен је максимални износ гранта до 10.000 ЕУР, док је за кориснике из категорије зрелих привредних субјеката до 250 запослених, који послују двије године и више, максималан износ грант средстава до 30.000 ЕУР. Апликанти су обавезни обезбиједити и минимално властито учешће од 50% укупне вриједности предложеног пројекта. Период имплементације пројекта не може трајати краће од три мјесеца и дуже од 12 мјесеци.

Могућност пријављивања на јавни позив проводи се искључиво путем онлајн аплицирања на електронски систем за аплицирање и евалуацију (еМСАЕ) који се налази на wеб страници www.c2c.ba, гдје је доступан и водич за апликанте, који је саставни дио апликативног пакета.

Апликације које буду достављене путем поште (штампана форма), путем факса или на неки други начин, неће бити узете у разматрање, нити ће бити предмет оцјењивања.

У оквиру претходна два позива, из Challenge фонда, одобрена су грант средства у износу 941.000 ЕУР за 38 привредних субјеката.

Пројекат Challenge to Change 3.0 је трогодишњи пројекат укупне вриједности 3 милиона ЕУР, који финансира Шведска. Пројекат имплементира Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА, у партнерству са Агенцијом за развој предузећа ЕДА. Партнер у пројекту је и Region Ostergotland, Источна Шведска.

Мали грантови за учешће грађана у реформи јавне управе на локалном нивоу

Мали грантови за учешће грађана у реформи јавне управе на локалном нивоу

Ресор за европске интеграције Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Владе Републике Српске обавјештава заинтересоване да је отворен Јавни позив WeBER 3.0 Програм малих грантова за учешће грађана у реформи јавне управе на локалном нивоу, који се финансира од стране Европске комисије и Аустријске развојне агенције.

Позив је отворен за подношење пројектних приједлога до 28. децембра 2023. године до 23.59 часова.

Општи циљ позива је оснажити учешће локалних иницијатива и повећати учешће грађана у реформи јавне управе на локалном нивоу.

На предметни позив могу се пријавити невладине организације.

Укупан буџет Позива износи 280 000 евра, док износ бесповратних средстава по гранту износи 14.000 евра.

Детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈЕ, гдје се може преузети и Апликациони пакет.

Замољавају се апликанти из Републике Српске да на имејл fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

Фонд за културу младих Западног Балкана финансира пројекте

Фонд за културу младих Западног Балкана финансира пројекте

У оквиру пројекта Фонд за културу младих Западног Балкана, који спроводи Регионална канцеларија за сарадњу младих (RYCO) објављен је јавни позив за пружање подршке појединцима (практичарима из културе, умјетницима, итд.) и сектору цивилног друштва на Западном Балкану који доприносе регионалној сарадњи, интеркултуралном дијалогу, изградњи мира и помирењу.

Позив покрива двије тематске области:

 1. Изградња мира и помирење и
 2. Оснаживање младих и њихово ангажовање у друштву.

Прихватљиви апликанти су млади културни практичари (млади од 18 до 30 година) и културни практичари који раде са младима или омладински културни практичари и невладине организације које раде са младима у области културе.

Буџет Позива износи 3 000 – 6 000 евра по пројекту а крајњи рок за достављање пројектних приједлога је 12. новембар 2023. године.

Водич за апликанте се може преузети ОВДЈЕ, а детаљне информације о Позиву доступне су ОВДЈЕ.

Замољавају се апликанти из Републике Српске да на мејл fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

Бесповратна средства малим и средњим предузећима за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Бесповратна средства малим и средњим предузећима за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

У оквиру пројекта Зелени економски развој ГЕД, расписан је јавни позив за додјелу бесповратних средстава малим и средњим предузећима (МСП) за спровођење мјера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, који финансира УНПД.

Сврха провођења овог јавног позива је пружање подршке за најмање 14 МСП кроз искориштавање потенцијала енергијске ефикасности и технологија обновљивих извора енергије, за 7 МСП за провођење детаљних енергијских аудита и 2 МСП за увођење система управљања енергијом.
Прихватљиви подносиоци пријава за подршку могу бити МСП која су регистрована најмање двије године прије објаве овог јавног позива, а која имају до 250 запослених.

За суфинансирање ће се одабрати прихватљиве мјере за подршку у износима:

 • Обновљиви извори енергије, индустријска/процесна енергијска ефикасност, енергијска ефикасност објекта, ће се субвенционисати износом до 10 % од укупне инвестиције (максималан износ субвенције је 40.000 KМ) кроз субвенционисање камате кредита – најмање 14 малих и средњих предузећа
 • Подршка увођењу система управљања енергијом ЕН ИСО 50001 / ЕН 16001, ће се субвенционисати износом до 70% од износа укупних трошкова увођења система управљања енергијом – најмање 2 мала и средња предузећа
 • Израда енергијског аудита ће се субвенционисати у цјелости до максималног износа од 10.000 KМ – за 7 малих и средњих предузећа

Kако би испунио услове за субвенцију каматне стопе, МСП (подносилац пријаве) мора осигурати сљедеће:

 • Одобрена пројектна документација од стране кредитне институције (комерцијалне банке, међународне финансијске институције, итд.), као ефикасна у смањењу утицаја на околину кроз провођење мјере енергијске ефикасности/обновљиве енергије.
 • Након подношења приједлога пројекта, евалуације и одобрења, предложени пројекат мора бити изведен и пуштен у рад након чега ће се вршити исплата субвенције.

Сви заинтересовани подносиоци пријава се савјетују да припреме сву потребну документацију у електронској форми, у складу са овим јавним позивом, те да исте доставе на JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com у форми прилога e-mail-у или путем Google Drive или WeTransfer линка, са назнаком “Пријава за учешће на јавном позиву МСП у склопу ГЕД пројекта“.

Пријавни образац и остали документи могу се преузети ОВДЈЕ.

Сваки документ који се доставља мора бити сачуван као посебан електронски документ са одговарајућим називом (пратити инструкције дате у Прилогу 3).

Пријаве се могу поднијети до 23.10. 2023. године до 17 часова. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити на адресу JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com са назнаком “Упит за пријаву за учешће на јавном позиву МСП у склопу ГЕД пројекта” у периоду од 22.09.2023. до 12.10.2023. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.