Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Vijesti

Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

У оквиру пројекта EU4AGRI, који финансира Европска унија, објављен је нови Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу. 

У склопу јавног позива на располагању је 2 милиона KМ, а средства подршке по једној пријави могу износити од 20.000 KМ до максимално 200.000 KМ (без ПДВ-а).

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 30% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције. Максимални износ бесповратних средстава кроз мјеру подршке је 70% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције за све секторе.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити обрти/самостални предузетници, задруге и предузећа.

Kо се може пријавити на овај Јавни позив?

Kроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пољопривредна газдинства која доприносе стабилизацији/јачању производне конкурентности и повећању нивоа продуктивности примарне пољопривредне производње кроз модернизацију и увођење нових технологија и иновација, унапређењу квалитета производа, хигијене и сигурности хране, промовисање добрих пословних пракси и одрживог развоја путем побољшања управљања природним ресурсима, заштите околиша, заштите радника и сигурности хране, те доприносе ублажавању посљедица насталих услијед пандемије COVID-19.

За подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу прихватљиви су сви пројекти који се односе искључиво на пољопривредне секторе као што су: производња млијека, меса, узгој житарица и уљарица, узгој воћа, укључујући виноградарство и маслине, узгој поврћа, производња садног материјала (саднице воћа, пресаднице поврћа и сјеменски кромпир), производња јаја, узгој рибе, узгој зачинског биља, љекобиља, и гљива, као и производња меда.

Пријаве се могу подносити од 5. октобра 2023. године. Kрајњи рок за подношење пријава је 20. новембар 2023. године до 15 часова. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Kако се пријавити?

Kорак 1: Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава који се може преузети ОВДЈЕ а у којем се налазе све информације о критеријумима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Kорак 2: Преузмите пратећу документацију за пријаву на јавни позив ОВДЈЕ

1а – Пословни план, наратив
1б – Сложени пословни план, табела
1ц – Пројектни приједлог, наратив
1д – Пројектни приједлог
2 – Писмо намјере о суфинансирању
3 – УН глобални принципи
4 – Изјава о повезаним лицима
5 – Референтне листе приноса

Пријава се подноси ИСKЉУЧИВО путем онлајн платформе https://javnipoziv.undp.ba. Инструкције за кориштење онлајн платформе можете пронаћи на истом линку.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем онлајн платформе https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/54 у периоду од 30.09.2023. до 10.11.2023. године.

Поред тога, у наредном временском периоду биће организован низ информативних сесија у градовима широм БиХ.

Више информација о овом Јавном позиву, као и информације о тачном термину и мјесту одржавања сесија, можете сазнати путем званичне wеб странице пројекта www.eu4agri.ba, као и путем фејсбук странице пројекта, EU4AGRI.

EU4AGRI је четворогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона евра чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ и Чешка развојна агенција (ЦзДА).

Расписан јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа

Расписан јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске расписало је јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа (МСП).

Предмет Јавног позива је додјела подстицаја за мала и средња предузећа за дигиталну трансформацију, техничке иновације, очување старих и умјетничких заната и домаће радиности, организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције.

Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту малих и средњих предузећа.

Пројекти дигиталне трансформације су нови пројекти, суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 10.000 KМ до 30.000 KМ.

Право на подстицај за дигиталну трансформацију имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове и која за претежну дјелатност имају један од разреда дјелатности из сљедећих области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске и то: 13 до 18, 22 и 25 до 33.

Пројекти који за предмет имају техничку иновацију су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 3.000 KМ до 60.000 KМ.

Право на подстицај за техничку иновацију имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове, запошљавају мање од 10 радника и за претежну дјелатност имају један од разреда дјелатности из сљедећих области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске и то: 13 до 18, 20, 22 и 24 до 33 или један од сљедећих разреда дјелатности из Правилника о занатским дјелатностима и то: 45.20, 74.20, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 96.02 и 96.04.

Пројекти који за предмет имају очување старих и умјетничких заната и домаће радиности су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинасирају се са 100% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 1.000 KМ до 5.000 KМ.

Право на подстицај за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове и посебан услов да имају статус старог или умјетничког заната или домаће радиности, као и развојне агенције, установе, организације (коморе) и удружења која испуњавају опште услове и посебан услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у вези са очувањем старих и умјетничких заната и домаће радиности.

Пројекти који за предмет имају организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајму, односно изложби су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 7.000 KМ до 30.000 KМ.

Право на подстицај за организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајму, односно изложби имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове, као и развојне агенције, установе, организације (коморе) и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области малих и средњих предузећа.

Пројекти који за предмет имају организовање сајма, односно конференције су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, при чему вриједност оправданих улагања може бити у распону од 7.000 KМ до 30.000 KМ.

Право на подстицај за организовање сајма, односно конференције имају развојне агенције, установе, организације (коморе) и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области малих и средњих предузећа, као и мала и средња предузећа која испуњавају опште услове и посебни услов да за претежну дјелатност имају разред дјелатности 82.30.

Подносилац захтјева доставља на јавни позив документа која су прописана Уредбом, наводи се у саопштењу.

У смјерницама за спровођење поступка додјеле подстицаја, које су објављене на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, наведена је потребна документација за учешће на јавном позиву, критеријуми за оцјену и бодовање захтјева, обавезе будућих корисника подстицаја, као и други подаци од значаја за овај поступак.

Обрасце за попуњавање који се односе на захтјев за додјелу подстицаја, изјаве да пројекат није већ подржан из буџета Републике Српске и јединице локалне самоуправе и о примљеној државној помоћи и спецификације реализованих и нереализованих пројектних активности обавезно преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва.

Јавни позив објављен је дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Министарства привреде и предузетништва и остаје отворен 15 дана од дана објављивања, односно до 6. октобра.

Додатне информације доступне су на бројеве телефона 051/338-909 и 051/338-993 и на електронским адресама m.acimovic@mpp.vladars.net и o.smitran@mpp.vladars.net.

У складу са намјеном пројекта, захтјеве на јавни позив са потребном документацијом у материјалном облику и припадајући преносилац дигиталних података /УСБ меморија/, потребно је послати на адресу: Влада Републике Српске, Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бањалука, са ознаком: “Kомисија за спровођење поступка додјеле подстицаја за /навести намјену пројекта/ – не отварати”.

Грант средства малим и средњим предузећима за дигиталну трансформацију

Грант средства малим и средњим предузећима за дигиталну трансформацију

ГИЗ БиХ позива на достављање приједлога за додјелу грант средстава малим и средњим предузећима у БИХ, која се баве производњом. Циљ овог позива је убрзати развој капацитета за истраживање и развој кроз технолошку (дигиталну) трансформацију, односно дигиталне иновације.

Укупан фонд расположив за овај позив износи 100.000 евра (195.583 БАМ), а висина гранта не може бити мања од 10.000 евра (19.558 KМ), нити већа од 15.000 евра (29.337 KМ). Апликанти морају осигурати најмање 50% укупне вриједности пројекта из властитих средстава.

Ако желите аплицирати на јавни позив (рок: 18.09.2023.) потребно је да преузмете апликацијски пакет, региструјете се на систем за апликацију, пријавите се на систем и аплицирате, што можете учинити ОВДЈЕ.

Напомињемо да су мала и средња предузећа она предузећа која запошљавају до 250 особа и која имају годишњи промет до 50 милиона евра и/или годишњи биланс стања до 43 милиона евра. Подносиоци пријаве који учествују у овом позиву за достављање приједлога морају провјерити свој статус тако што ће попунити упитник за самопроцјену малих и средњих предузећа који на располагање ставља Европска комисија. Обратите пажњу на то да подносиоци пријаве који посједују удио у другим предузећима на основу власничких права/права на капитал/права гласања, морају укључити податке о повезаним предузећима у израчуне сачињене у вези са бројем радника, прометом и билансом стања користећи Смјернице за кориснике за дефинисање малих и средњих предузећа које можете пронаћи ОВДЈЕ.

Сви финансирани пројекти морају усвојити најновије дигиталне технологије за трансформацију ка паметнијој, зеленијој и ефикаснијој производњи у складу с најновијим политикама ЕУ.

Kандидовани пројекти требају обухватити једну од наведених димензија:

-Дигитална трансформација интерних операција и управљање ресурсима
-Интегрисана дигитална продаја и ланац набавке
-Интегрисани дизајн производа и аутоматизација
-ИТ подршка
-Напредне дигиталне технологије

Више информација можете пронаћи у Смјерницама за подносиоце пријава за грантове које се могу преузети ОВДЈЕ.

За све додатне информације и пријаву на позив, посјетите страницу www.eu4digitalsme.ba

Kрајњи рок за апликације је 18.09.2023. до 16 часова.

Расписан јавни позив за општинске подстицаје за запошљавање

Расписан јавни позив за општинске подстицаје за запошљавање

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јавни позив за достављање захтјева за одобравање новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2022. годину.

За финансирање мјера подстицаја запошљавања предвиђен je износ од 50.000 KM из буџета општине Србац за 2022. годину као подршка запошљавању и самозапошљавању у привреди.

Средства ће бити распоређена на сљедећи начин:

Приоритет 1. Подршка у самозапошљавању лица која су била на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, а који су своју дјелатност регистровали у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

Приоритет 2. Подршка у запошљавању лица код послодавца који су засновали радни однос у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, и то:
а) новозапослена лица са радним искуством
б) новозапослена лица без радног искуства (приправници).

Приоритет под редним бројем 1. ће се финансирати у укупном износу до 10.000 КМ, док ће се приоритет под редним бројем 2. финансирати у укупном износу до 40.000 КМ. Средства која не буду утрошена за једну од наведених намјена могу се прерасподјелити за другу, о чему одлуку доноси начелник општине.

Максималан износ новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу ће бити:
за приоритет под редним бројем 1. из члана 4. Правилника о критеријима, поступку и начину остваривања новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2022. годину 2.000 КМ
за приоритет под редним бројем 2. мјера а) из члана 4. Правилника 1.500 КМ
за приоритет под редним бројем 2. мјера б) из члана 4. Правилника 1.000 КМ.

Максималан износ новчаних средстава по привредном субјекту је 7.500 КМ.

У зависности од броја одобрених захтјева, зависиће и висина износа новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу.

Више о условима за подношење захтјева за одобравање подстицаја и потребној документацији за пријаву можете пронаћи на нашој интернет страници ОВДЈЕ, гдје можете преузети и образац за одобравање новчаних средстава.

Обрасци се могу добити и у Центру за пружање услуга грађанима у згради Општинске управе (шалтер 1), те на интернет страници за привреду и инвестиције (www.invest.srbac-rs.com).

Обрасце треба попунити и уз осталу потребну документацију у запечаћеној коверти доставити најкасније до 22.09.2023. године у Центар за пружање услуга грађанима у зграду Oпштинске управе Србац. Захтјеви са непотпуном документацијом, поднесени изван утврђене форме и рока, неће се разматрати.

За све нејасноће и додатне информације можете се обратити на број телефона 051/740-001 (локал 217) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларији број 10, најкасније до 20.09.2023. године.

Јавни позив за пријаву малих локалних пројеката за 2024. годину

Јавни позив за пријаву малих локалних пројеката за 2024. годину

Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини објавила је годишњи позив за подношење захтјева за мале локалне пројекте 2024. године. Термин за пријаву пројектних приједлога је 2. октобар 2023. године до 12 часова.

Мали локални пројекти су саставни дио развојне сарадње Владе Републике Чешке у БиХ и имплементирају се програмом грантова којим управља Амбасада Републике Чешке у БиХ. Услови за подношење захтјева за мале локалне пројекте за 2024. годину су сљедећи:

Подносилац захтјева мора бити регистрована правна особа у Босни и Херцеговини, чија основна ДЈелатност није добит (нпр. невладине организације, удружење грађана, академске установе које раде на локалним пројектима; организације и агенције, које своје активности усмјеравају на локални развој). Подносиоци захтјева не могу бити државни органи, политичке странке или покрети.Подносилац захтјева може предати само један пројектни приједлог.

Тема пројекта мора бити у складу са приоритетним програмом иностране развојне сарадње Републике Чешке у БиХ (тј. сектор економског раста са нагласком на енергије из обновљивих извора, сектор одрживог кориштења природних извора и сектор јавне управе).

Kритеријум за оцјењивање је првенствено развојна корист пројекта за локалну заједницу (посебно повећање запослености, социјална укљученост, образовање итд.), одрживост, износ суфинансирања и економичност.

Висина гранта: 200 000 ЦЗK – 500.000 ЦЗK (цца 16 100 – 40 300 KМ), износ треба бити заокружен, са урачунатим ПДВ-ом. Девизни курс који би се требао користити приликом припреме буџета је 1,- БАМ = 12,4 ЦЗK. Грантови се исплаћују у KМ. Укупни износ личних и путних трошкова, евентуално осигурање и слично не смије прелазити 25% укупних трошкова.

Финансијско учешће реализатора у пројекту је минимално 30% од укупне вриједности пројекта (финансиране активности требају бити јасно наведене у формулару у боду 6. – Пројектне активности, тако да је јасно који ће дио пројекта корисник покривати својим учешћем).

Имплементација пројектних активности је од 1. марта до 31. октобра 2024. године. (Пројекат мора бити завршен и исплаћен до 31.10.2024. године).

Термин подношења пројектне идеје мора бити послан на идентификацијском формулару до 2.10. 2023. године (достављен на адресу Амбасаде или предан на пошту).

Сви захтјеви послани након овог термина ће бити строго одбијени. Захтјеви морају бити достављени у папирној и електронској форми и морају имати: Идентификацијиски формулар испуњен на енглеском или чешком језику, попуњен на компјутеру, овјерен и потписан од стране овлаштене особе.

Уколико није јавна институција, мора се уз идентификацијски формулар доставити копија потврде о правној регистрацији подосиоца захтјева (правне особе) и документ који потврђују да је особа, која је потписала формулар овлаштена заступати, представљати и потписати уговоре у име подноситеља захтјева (правне особе).

Папирна верзија се доставља на адресу:

Развојна сарадња – МЛП

Амбасада Републике Чешке

Фрањевачка 13

71 000 Сарајево

Електронска верзија се доставља на: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

За додатна питање обратите се Одјељењу за развојну сарадњу Амбасаде Републике Чешке у Босни и Херцеговини (тел: 033 587-052/033 587-056) или пошаљите е-маил на: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Преузмите формулар на енглеском језику ОВДЈЕ.

Расписан јавни позив за општинске подстицаје за запошљавање

Расписан јавни позив за општинске подстицаје за запошљавање

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јавни позив за достављање захтјева за одобравање новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2022. годину.

За финансирање мјера подстицаја запошљавања предвиђен je износ од 50.000 KM из буџета општине Србац за 2022. годину као подршка запошљавању и самозапошљавању у привреди.

Средства ће бити распоређена на сљедећи начин:

Приоритет 1. Подршка у самозапошљавању лица која су била на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, а који су своју дјелатност регистровали у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

Приоритет 2. Подршка у запошљавању лица код послодавца који су засновали радни однос у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, и то:
а) новозапослена лица са радним искуством
б) новозапослена лица без радног искуства (приправници).

Приоритет под редним бројем 1. ће се финансирати у укупном износу до 10.000 КМ, док ће се приоритет под редним бројем 2. финансирати у укупном износу до 40.000 КМ. Средства која не буду утрошена за једну од наведених намјена могу се прерасподјелити за другу, о чему одлуку доноси начелник општине.

Максималан износ новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу ће бити:
за приоритет под редним бројем 1. из члана 4. Правилника о критеријима, поступку и начину остваривања новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2022. годину 2.000 КМ
за приоритет под редним бројем 2. мјера а) из члана 4. Правилника 1.500 КМ
за приоритет под редним бројем 2. мјера б) из члана 4. Правилника 1.000 КМ.

Максималан износ новчаних средстава по привредном субјекту је 7.500 КМ.

У зависности од броја одобрених захтјева, зависиће и висина износа новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу.

Више о условима за подношење захтјева за одобравање подстицаја и потребној документацији за пријаву можете пронаћи на нашој интернет страници ОВДЈЕ, гдје можете преузети и образац за одобравање новчаних средстава.

Обрасци се могу добити и у Центру за пружање услуга грађанима у згради Општинске управе (шалтер 1), те на интернет страници за привреду и инвестиције (www.invest.srbac-rs.com).

Обрасце треба попунити и уз осталу потребну документацију у запечаћеној коверти доставити најкасније до 22.09.2023. године у Центар за пружање услуга грађанима у зграду Oпштинске управе Србац. Захтјеви са непотпуном документацијом, поднесени изван утврђене форме и рока, неће се разматрати.

За све нејасноће и додатне информације можете се обратити на број телефона 051/740-001 (локал 217) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларији број 10, најкасније до 20.09.2023. године.

За суфинансирање пројеката културе у БиХ три милиона KМ

За суфинансирање пројеката културе у БиХ три милиона KМ

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, расписало је јавни конкурс за распоред средстава из текућег гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину.

Средства су предвиђена у износу од 3.097.000 KМ а минимални износ који се може распоредити из овог гранта износи 5.000 KМ, а максимални до 200.000 KМ.

Право на подношење пројеката имају сљедећи правни субјекти у Босни и Херцеговини:

а) музеји, библиотеке, кинотеке, галерије, позоришта, културни центри, домови културе, архиви, оркестри, филхармоније, заводи за заштиту културне баштине, академије наука и умјетности, ликовне и музичке академије, академије сценских умјетности, аматерска позоришта, хорови, фестивали културе;

б) институти, удружења, фондације, факултети и други правни субјекти чија је једна од дјелатности у области културе;

ц) вјерске заједнице: за пројекте који се односе на заштиту и конзервацију културне и историјске баштине у Босни и Херцеговини.

Субјекти могу бити подржани само за један пројекат у оквиру овог гранта и морају бити регистровани најмање 12 мјесеци до дана расписивања јавног конкурса.

При разматрању поднесеног пројекта евалуација се врши према сљедећим критеријумима:

а) квалитет пројекта и његов допринос развоју културе у Босни и Херцеговини у складу с приоритетима Стратегије културне политике у Босни и Херцеговини

(http://www.mcp.gov.ba/Content/Read/nauka-i-kultura-dokumenti), и то кроз:

1) јачање капацитета културних установа;

2) повећање учествовања у културним активностима;

3) повећање приступа култури;

4) промовисање културних вриједности и активности;

5) јачање сектора културних индустрија;

6) јачање капацитета у области културног туризма;

7) очување културне и историјске баштине у Босни и Херцеговини и изградња потребне инфраструктуре;

8) промоцију културних садржаја за младе;

9) развој културе у Босни и Херцеговини у складу са чланом 7. Одлуке о критеријима.

Више информација о јавном позиву, потребној документацији за пријаву, року пријаве и осталим детаљима конкурса можете пронаћи ОВДЈЕ.

Јавни позив за обрте, самосталне предузетнике и предузећа која врше туристичку дјелатност у БиХ

Јавни позив за обрте, самосталне предузетнике и предузећа која врше туристичку дјелатност у БиХ

У оквиру пројекта EU4Business Recovery којег суфинансирају Европска унија и Савезна Република Њемачка, објављен је Јавни позив за обрте, самосталне предузетнике и предузећа која врше туристичку дјелатност у БиХ.

Циљ овог Јавног позива је јачање видљивости у дигиталној сфери пословних субјеката туризма у цијелој БиХ, инвестицијом у дигиталне алате и технологије које посљедично доприносе побољшању пословања.

На јавни позив могу се пријавити обрти/самостални предузетници и предузећа која врше туристичку дјелатност као што су хотели и смјештајни објекти, туристичке агенције, ресторани и сеоска домаћинства која пружају услуге везане уз туризам.

Бенефити за апликанте:

– Дводневна радионица за све одабране субјекте за тему кориштења дигиталних алата/канала у туризму након чега ће предузећа добити цертификате
– Анализа тренутног стања дигиталне видљивости предузећа и стварање стратегије овисно о потребама пословног субјекта,
– Савјетовање и водич за презентацију пословног субјекта:

 • Онлајн репутација
 • Друштвене мреже
 • Алати/Канали за продају и презентацију
 • Веб страница и позиционирање на претраживачима
 • Storytelling и креирање садржаја.

Пријаве на пројекат потребно је извршити попуњавањем онлајн форме ОВДЈЕ.

Пријаве се подносе искључиво путем онлајн форме те достављање пријава у било којој другој форми (e-mail, пошта и остало) неће бити узето у разматрање.

Крајњи рок за пријаву је 3. септембар 2023. године.

Објављен jавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2023. години

Објављен jавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2023. години

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске објавило је данас Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2023. години.

Укупан износ подстицајних средстава која се додјељују привредним субјектима износи 14.500.000 КМ с циљем подршке реализацији инвестиционих пројеката у 2023. години.

Поступак додјеле подстицаја за директна улагања, односно за подршку реализације инвестиционих пројеката привредних субјеката проводи се у складу са Законом о подстицајима у Привреди Републике Српске и Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања.

Право на подстицај остварује се на основу пројекта привредног субјекта, који за предмет може имати набавку савремених технологија и опреме, односно набавку нове или коришћене опреме која није старија од осам година, те развој и иновацију које реализују привредни субјекти.

Средства су намијењена за суфинансирање дијела улагања пројеката привредних субјеката које реализују субјекти из сљедећих области: индустрија текстила, одјеће и обуће, индустријска прерада дрвета (прерада дрвета и производа од дрвета, а односи се искључиво на привредне субјекте који су произвођачи финалних и полуфиналних производа од дрвета и производња намјештаја), метална и електро индустрија, индустрија гуме и пластике, папирна и графичка индустрија, производња хемикалија и хемијских производа, производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата, индустрија грађевинских производа, односно производња осталих производа од неметалних минерала.

Према степену реализације, пројекат може бити пројекат у току реализације, који подразумијева да су пројектне активности почеле, али нису завршене до дана подношења пријаве на јавни позив, те нови пројекат, који подразумијева да пројектне активности нису почеле до дана подношења пријаве на јавни позив.

Степен реализације пројектних активности утврђује се на основу финансијске реализације дијела пројекта.

Привредни субјект на јавни позив може доставити само један пројекат.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Сви обрасци за попуњавање могу се преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва Републике Српске.

Пријаве са потребном документацијом се шаљу поштом на адресу Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука уз напомену: “Комисија за спровођење поступка додјеле подстицаја за директна улагања – НЕ ОТВАРАТИ”.

Јавни позив “EuroCluster Rural Tourism” за туристичка мала и средња предузећа

Јавни позив “EuroCluster Rural Tourism” за туристичка мала и средња предузећа

EuroCluster Рурални Туризам (ECRT) тражи мала и средња предузећа (МСП) која послују у сектору туризма која су заинтересована за унапређење дигиталних, еколошких одрживих и меких/друштвених вјештина.

Пројекат има укупна средства од 950.000 евра, а одабрани МСП-ови ће добити финансијску подршку у облику пакета услуга у вриједности од 5.000 евра. Циљ је помоћи МСП-овима у дизајнирању и развоју нових туристичких производа за међународна тржишта, уз укључивање дигиталних, одрживих и социо-културних побољшања.

Програм финансијске подршке ће почети у октобру 2023. и трајаће девет мјесеци. Током овог периода, МСП-ови који учествују у програму ће блиско сарађивати с квалификованим консултантима. Ти консултанти ће пружити техничку помоћ и усмјеравање како би се превазишле препреке у дигиталним, еколошким и меким/друштвеним вјештинама.

Заинтересована предузећа морају припадати сљедећој NACE класификацији:

 • Хотели и сличан смјештај (И5510)
 • Одмор и други краткотрајни смјештај (И5520)
 • Kампови, паркови за рекреациона возила и паркови за приколице (И5530)
 • Путничке агенције, туроператори и резервацијске услуге, те повезане дјелатности (Н79)

Званични регистрациони сертификат који издају одговорне националне туристичке власти за било коју од горе наведених класификација је довољан, чак и ако не садржи NACE класификациони код.

МСП-ови ће имати прилику одабрати и унаприједити најмање четири од сљедећих 12 области дјеловања:

Дигитално

 • Дигитализација процеса у МСП-овима
 • Дигитални маркетинг и промоција
 • Анализа података и интелигенција у маркетингу, Маркетинг стратегија заснована на подацима

Зелено и Одрживо

 • Одрживе управљачке праксе за МСП-ове
 • Управљање CO2 и смањење ради суочавања с климатским промјенама
 • Одржива мобилност
 • Гастрономија и храна на темељу локалних ланаца опскрбе

Меки/Друштвени

 • Друштвено-културне вјештине (интеракција с посјетиоцима различитих културних позадина)
 • Стварање искустава за посјетиоце (развој одговарајућих производа)
 • Инклузивни туризам за посјетиоце с посебним потребама Интеграција с локалном заједницом
 • Технике интерпретације културних, историјских, природних ресурса

Позив за туристичке МСП-ове остаје отворен до 10. септембра 2023. године. Након евалуационог периода од једног мјесеца, ECRT ће објавити листу одабраних МСП-ова који ће добити финансијску подршку.

Листу можете пронаћи на званичној ECRT интернет страници ОВДЈЕ. Осим тога, ECRT ће такође подијелити листу на својим друштвеним каналима.

Више детаља о јавном позиву можете пронаћи ОВДЈЕ.