Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Пројекат подршке незапосленим особама кроз услуге приватних агенција за запошљавање

Kолектив д.о.о. (MojPosao.ba), приватна агенција за посредовање у запошљавању која на подручју Босне и Херцеговине постоји и успјешно послује дуже од двадесет година, објавила је позив свим заинтересованим и одговарајућим послодавцима за исказивање интереса за учешће у пројекту „Подршка незапосленим особама кроз услуге приватне агенције за запошљавање у Босни и Херцеговини“ који финансира Амбасада Шведске а подржава Свјетска банка.

Позивају се послодавци који планирају нова запошљавања у наредних 18 мјесеци да искажу интерес за сарадњу са Пројектом у оквиру којег могу добити бесплатну подршку.

Подршка Пројекта може укључивати једну или више наведених типова подршке:

  • Посредовање односно повезивање послодаваца са тражиоцима посла с циљем запошљавања, а кроз различите услуге као што су регрутација, предселекција релевантних кандидата или претрага биографија;
  • Суфинансирање обуке за посао;
  • Савјетовање послодаваца на тему потражње радне снаге у складу са мандатом Пројекта.

Све услуге пројекта су бесплатне и обухватају искључиво незапослене особе које су се пријавиле за подршку пројекта те испуњавају услове пројекта тј. кандидати са којима се врши посредовање у запошљавању или за које се врши суфинансирање обуке или савјетовање послодаваца, могу бити искључиво корисници пројекта.

Уколико сте заинтересовани за учествовање у Пројекту попуните сљедећи образац ОВДЈЕ.

Уколико имате питање у вези са Пројектом можете контактирати Kолектив д.о.о. путем e-maila: podrskawb@kolektiv.ba

За овај Пројекат могу исказати интерес сви послодавци који испуњавају сљедеће услове:

  • Да су приватни послодавци регистровани у складу са позитивним прописима Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ;
  • Да су спремни на запошљавање са пуним радним временом у трајању од најмање 3 мјесеца у складу са законима о раду и позитивним прописима Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ који регулишу ову област;
  • Да редовно уплаћују здравствено осигурање и доприносе за социјално осигурање што је видљиво у бази података пореске управе.

Kолектив послује у складу са законима Федерације Босне и Херцеговине и Босне и Херцеговине. Посједује сва потребна овлаштења и дозволе за обављање послова посредовања у запошљавању. Регистрован је за обављање дјелатности приватних агенција за посредовање у запошљавању и издата му је дозвола Федералног министарства рада и социјалне политике број УПИ 03-34/12-12/16 АГ од 08.11.2018. године за обављање послова посредовања у складу са Уредбом о приватним агенцијама за посредовање у запошљавању.

Kолектив је ускладио своје пословање са домаћом и ЕУ легислативом у односу на заштиту личних података (ГДПР). Све збирке личних података су регистроване код Агенције за заштиту личних података БиХ.

Kолектив сарађује са преко 35.000 послодаваца и 500.000 послопримаца.

У претходном периоду, у оквиру пројекта „Подршка незапосленим особама кроз услуге приватне агенције за запошљавање“, финансираног од стране Амбасаде Шведске у Босни и Херцеговини и уз подршку Свјетске банке, пружене су услуге савјетовања за преко 2.000 корисника пројекта, од којих је преко 500 запослено у сарадњи с преко 100 послодаваца.

Сва питања везана за личне податке могу се упутити на e-mail адресу: szlp@kolektiv.ba.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *