Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni pozivi

Јавни позив за капиталне инвестиције за 2024. годину

Јавни позив за капиталне инвестиције за 2024. годину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обавјештава кориснике подстицаја да је Jавни позив за подношење пријава за одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у 2024. години отворен до 17.04.2024. године до 16 часова.

Јавни позив можете пронаћи на интернет страници Агенције за аграрна плаћања и страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Расписан јавни позив за реализацију пројеката уз учешће грађана

Расписан јавни позив за реализацију пројеката уз учешће грађана

Начелник општине Млађан Драгосављевић објавио је јавни позив за достављање захтјева за реализацију пројеката или дијела пројекта уз учешће грађана у 2024. години на подручју општине Србац.

На јавни позив се могу пријавити искључиво мјесне заједнице са подручја општине Србац или грађевински одбори формирани одлуком савјета мјесне заједнице.

Уколико се предложени пројекат протеже преко територије више мјесних заједница, захтјев подноси један предлагач, то јесте једна дионица пута се не може цијепати на више апликација.

На територији једне мјесне заједнице по правилу могућа је реализацији максимално два појединачна пројекта са изузетком територије мјесне заједнице Србац.

Пројекти за које се аплицира морају испуњавати сљедеће елиминаторне критеријуме:

 1. Да се пројекат или дио пројекта чија је реализација предвиђена захтјевом односи на сљедећу позицију:
  • саобраћајна инфраструктура – санација и модернизација локалне путне мреже на подручју општине Србац.
 2. Да нема сметњи у погледу имовинско-правних односа на локациј/и/ама на којима се реализује пројекат.
 3. Да је подносилац захтјева за реализацију пројекта или дијела пројекта спреман обезбиједити своје учешће у финансирању у минималном износу од 15% од укупне процијењене вриједности пројекта или дијела пројекта.
 4. Пројекат или дио пројекта чија се реализација предвиђа мора имати минимално 5 директних корисника – домаћинстава
 5. Горња граница вриједности учешћа општине Србац у предложеном пројекту или дијелу пројекта износи максимално 130.000,00 КМ са ПДВ-ом.

Више информација о начину пријаве, бодовању и оцјењивању пристиглих захтјева и начину реализације пројеката можете прочитати у тексту јавног позива који је објављен на нашој интернет страници ОВДЈЕ, гдје можете преузети и образац за пријаву.

Обрасци са осталом потребном документацијом морају се доставити најкасније до 05.04.2024. године а за све нејасноће и додатне информације можете се обратити на број телефона 051/740-001 (локал 206) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларији број 12, најкасније до 03.04.2024. године.

Јавни позив за финансирање пројеката обнове и реконструкције стамбених јединица расељених лица и повратника

Јавни позив за финансирање пројеката обнове и реконструкције стамбених јединица расељених лица и повратника

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине објавило је 4. марта јавни позив за достављање пројектних приједлога за финансирање пројеката обнове и реконструкције стамбених јединица расељених лица и повратника.

Финансијска средства распоређена су у укупном износу од 260.000 КМ а право учешћа на jавном позиву имају општине/градови у БиХ и Брчко Дистрикт БиХ.

Циљ јавног позива је осигурање услова за одрживи повратак кроз обнову и реконструкцију стамбених објеката расељених особа и повратника.

Предмет пројектних приједлога нарочито се односи на:
1) обнову крова и кровне конструкције,
2) санацију унутрашњих просторија,
3) санацију постојећих унутрашњих и вањских зидова и отвора на стамбеној јединици,
4) уградњу и санацију електро, водоводне и канализационе инсталације.

Локалне заједнице ће исказати потребе о броју стамбених јединица/корисника и износу суфинансирања по стамбеној јединици или по укупном броју предложених стамбених јединица.

Укупно тражена финансијска средства по стамбеној јединици износе 5.000 КМ.

Позивају се потенцијални корисници овог пројекта, уколико искажу интерес, да се јаве у канцеларију број 10 у згради Општинске управе Србац до петка, 15. марта ради комплетирања пријавног приједлога, а за додатне информације доступан је број телефона: 051/740-001, локал 217.

Јавни позив за суфинансирање естетског уређења фасада и побољшања енергетске ефикасности

Јавни позив за суфинансирање естетског уређења фасада и побољшања енергетске ефикасности

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности расписало је јавни позив за суфинансирање радова на реализацији пројеката естетског уређења фасада и побољшања енергетске ефикасности објеката колективног становања у 2024. години.

Позив је отворен до 15.03.2024. године.

Одлуком о суфинансирању реализације пројеката естетског уређења фасада и побољшања енергетске ефикасности објеката колективног становања (Службени гласник Општине Србац, број 1/22) Општина Србац путем гранта суфинансираће износ до 40% од укупне вриједности радова, а максимално до 7.000 KМ.

За све информације у вези са јавним позивом заинтересована лица могу да се обрате Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац.

Kомплетан текст јавног позива можете погледати на нашој интернет страници ОВДЈЕ.

Расписан јавни позив за културне и спортске манифестације

Расписан јавни позив за културне и спортске манифестације

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас јавни позив за финасирање и суфинансирање пројеката (програма) културних и спортских манифестација из буџета општине Србац у 2024. години.

Право учешћа имају физичка и правна лица регистрована код надлежног органа за обављање дјелатности која је предмет пројекта, а имају сједиште на подручју општине Србац или реализују пројекат (манифестацију) на подручју општине Србац и то:

 • Јавне установе културе чији је оснивач општина,
 • Јавна предузећа која у свом дјеловању доприносе развоју културе и спорта на општини,
 • Струковна културна и умјетничка удружења,
 • Удружења која имају утврђен статус да су од интереса у области културе или спорта за општину Србац,
 • Спортске организације које дјелују на подручју општине Србац,
 • Удружења грађана чија је програмска оријентација и основни циљ искључиво културна или спортска дјелатност, дјелатност туризма и очувања културно историјског наслијеђа,
 • Културно умјетничка друштва,
 • Предшколске установе, основне и средње школе које дјелују на подручју општине Србац, а које доприносе културном или спортском уздизању и образовању младих,
 • Удружења регистрована ван територије општине Србац а чији ће се програми и пројекти дијелом или у цјелини реализовати на територији општине Србац,
 • Вјерске организације,
 • Физичка лица која се баве културним стваралаштвом и спортом,

Рок за подношење пријава је 28 дана од дана објаве, а текст јавног позива и апликационе форме за подношење пројеката могу се подићи у Центру за пружање услуга грађанима (зграда општине) на шалтеру број 1, или на нашој интернет страници ОВДЈЕ, а пожељно је да се доставе и у електронској форми Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности.

У обзир ће се узети само потпуне и благовремено поднесене пријаве а предају се на шалтеру број 1. у административној служби општине Србац или путем поште на адресу : Општинска управа Србац, са назнаком „КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2024“, Трг бораца број 1, 78420 Србац. Приспјеле пројекте вриједноваће посебно именована комисија од стране начелника.

Све додатне информације можете добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац или на контакт телефон: 051/740-001, локал 134.

Комисија неће разматрати непотпуно попуњене апликације, апликације без тражених прилога, као и апликације организација или удружења које су добилe средства у 2023. години, а нису доставилe извјештај о утрошку средстава.

Објављено пет јавних позива у склопу пројекта ЕУ за запошљавање

Објављено пет јавних позива у склопу пројекта ЕУ за запошљавање

У оквиру пројекта EU4Employment (ЕУзаЗапошљавање) који финансирају Европска унија и Шведска, а реализује Међународна организација рада (МОР) у Босни и Херцеговини (БиХ) расписано је пет јавних позива за запошљавање.

Позиве упућује МОР који спроводи програм подршке, врши уговарање и надгледа процес кориштења додијељених бесповратних финансијских средстава (грантова).

Један од позива односи се на достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање младих жена и мушкараца од 15 до 29 година

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених младих жена и мушкараца.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 1) је 1,25 милиона УСД и расподијелиће се на најмање 5 пројектних приједлога. Износи грант средстава се крећу од 200.000 УСД минимално до 250.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање жена из руралних средина од 15 до 64 године.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених жена из руралних средина.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 2) је 540 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање три пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање особа са инвалидитетом од 15 до 64 године на отвореном тржишту рада.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених особа са инвалидитетом на отвореном тржишту рада.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 3) је 360 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање два пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање Рома од 15 до 64 године.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених Рома.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 4) је 360 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање два пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за укључивање дугорочно незапослених жена и мушкараца од 15 до 64 године на тржиште рада.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања дугорочно незапослених особа.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 5) је 1 милион УСД и расподијелиће се на најмање четири пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 200.000 УСД минимално до 250.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Пројекат ЕУзаЗапошљавање је усмјерен ка побољшању социјално-економске ситуације и животних увјета тешко запошљивих особа у БиХ.

Јавни конкурс за бесповратна средства за провођење мјера енергетске ефикасности

Јавни конкурс за бесповратна средства за провођење мјера енергетске ефикасности

Фонд за заштиту животне средине Републике Српске објавио је јавни конкурс за додјелу бесповратних финансијских средстава за провођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима и предузећима у Републици Српској.

За стамбене објекте обезбијеђено је 5,8 милиона марака, а за микро, мала и средња предузећа 2,28 милиона марака бесповратних средстава.

Средства су намијењена улагању у реализацију пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, а који се односе на повећања енергетске ефикасности у постојећим стамбеним објектима у власништву или сувласништву – приватни станови и куће, као и у микро, малим и средњим предузећима.

Максималан износ бесповратних средстава за побољшање енергетске ефикасности у стамбеним објектима (куће и станови), који се додјељују по објекту је 50 % од укупне инвестиције, али не може износити више од 5.000,00 KМ укључујући ПДВ.

Детаље конкурса за стамбене објекте можете погледати ОВДЈЕ.

Kада је ријеч о предузећима максималан и минималан износ бесповратних средстава који се додјељује износи:

 • за предузеће у већинском власништву жене је 50 % од висине укупне инвестиције, али не може износити више од 50.000,00 KМ, ни мање од 10.000,00 KМ, укључујући ПДВ. Властито учешће мора износити минимално 50 % од укупне инвестиције.
 • за остала предузећа је 45 % од висине укупне инвестиције, али не може износити више од 45.000,00 KМ, ни мање од 10.000,00 KМ, укључујући ПДВ. Властито учешће мора износити минимално 55 % од укупне инвестиције.

Детаље конкурса за микро, мала и средња предузећа можете погледати ОВДЈЕ.

Kонкурс је отворен до искоришћења расположивих средстава утврђених за ову намјену. Обавјештење о затварању Јавног конкурса ће јавности бити доступно путем странице Фонда www.ekofondrs.org.

Ова средства су дио Пакета буџетске подршке Европске уније за ублажавање негативних посљедица енергетске кризе и подстицања енергетске транзиције у виду бесповратне помоћи рањивим домаћинствима и привреди на Балкану.

Република Српска остварила је право на њих усвајањем Акционог плана од стране Савјета министара БиХ, ради улагања у реализацију пројеката из области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

У оквиру пројекта EU4AGRI, који финансира Европска унија, 15. децембра објављен је нови Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу.

Јавни позив вриједан је 2 милиона KМ, док средства подршке по једној пријави могу износити од 40.000 KМ до максимално 150.000 KМ (без ПДВ-а).

Прихватљиве инвестиције укључују набавку трактора, машина и друге пољопривредне механизације за пољопривреднике у БиХ.

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 35% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције. Максимални износ бесповратних средстава кроз мјеру подршке је 65% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције за све секторе.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити обрти/самостални предузетници, задруге и предузећа.

Kо се може пријавити на овај Јавни позив?

Kроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пољопривредна газдинства која доприносе стабилизацији/јачању производне конкурентности и повећању нивоа продуктивности примарне пољопривредне производње кроз модернизацију и увођење нових технологија и иновација, унапређењу квалитета производа, хигијене и сигурности хране, промовисање добрих пословних пракси и одрживог развоја путем побољшања управљања природним ресурсима, заштите околиша, заштите радника и сигурности хране, те доприносе ублажавању посљедица насталих услијед пандемије COVID-19.

За подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу прихватљиви су сви пројекти који се односе искључиво на пољопривредне секторе као што су: производња млијека, меса, узгој житарица и уљарица, узгој воћа – укључујући виноградарство и маслине, узгој поврћа, производња садног материјала (саднице воћа, сјеменски кромпир), производња јаја, узгој зачинског биља и љекобиља.

Kако се пријавити?

Kорак 1: Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава који се може пронаћи ОВДЈЕ у којем се налазе све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Kорак 2: Преузмите пратећу документацију за пријаву на јавни позив ОВДЈЕ:

Прилог 1 Образац приједлога пројекта
Прилог 2 Буџет пројекта
Прилог 3 Писмо намјере о суфинансирању
Прилог 4 УН глобални принципи
Прилог 5 Изјава о повезаним лицима

Пријаве на овај јавни позив се могу поднијети од 10.01.2024. године, те је крајњи рок за подношење пријава 20.02.2024. године, до 15 часова. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (e-mail, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање. Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем онлајн платформе https://javnipoziv.undp.ba/ у периоду од 10.01.2024. до 10.02.2024. године.

Додатно, у наредном временском периоду биће организована онлајн информативна сесија путем Фејсбук странице EU4AGRI. Информације о тачном термину одржавања исте, биће објављене путем странице. Више информација о овом Јавном позиву можете сазнати путем званичне wеб странице пројекта www.eu4agri.ba, као и путем фејсбук странице пројекта, EU4AGRI.

EU4AGRI је четворогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона евра чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Чешка развојна агенција (CzDA).

Јавни позив за додјелу подстицаја Министарства енергетике и рударства

Јавни позив за додјелу подстицаја Министарства енергетике и рударства

Министар енергетике и рударства Републике Српске расписао је јавни позив за додјелу подстицаја из надлежности овог министарства у 2023. години.

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава подстицаја планираних буџетом Министарства енергетике и рударства, који се односе на унапређење пословних процеса и ефикасности пословања, унапређење конкурентности, повећање броја запослених радника, стварање додатне вриједности код готових производа, производњи базираној на иновацијама, увођење или унапређење система квалитета производње и производа и унапређење других општих елемената пословања привредних друштава из ресорне надлежности министарства.

Укупан износ средстава подстицаја по овом јавном позиву износи 2.000.000 KМ.

Додијељена средства подстицаја представљају државну помоћ мале вриједности која се може додијелити једном привредном друштву и која не може прећи износ од 390.000 KМ (рачунајући период од три фискалне године, текућа и двије претходне).

Подстицаји су планирани буџетом Републике Српске за 2023. годину, у оквиру буџета Министарства енергетике и рударства и планом утрошка средстава, који се доноси уз сагласност Владе Републике Српске за одређену фискалну годину.

Подстицаји се додјељују за пројекте са намјеном за:
1) улагање у материјална средства (земљиште, зграде, производне погоне, машине или опрему или друга слична материјална средства) и
2) улагање у нематеријална средства (пословни софтверски пакети, патенти, лиценце, цертификовање, акредитовање, стандарди управљања квалитетом или стандарди управљања безбједношћу информација, систем контролинга или обиљежавања производа са „ЦЕ“ знаком усаглашености или израда индустријског дизајна односно редизајна производа или амбалаже или друга слична нематеријална средства).

Kорисници подстицаја могу бити привредна друштва са сједиштем у Републици Српској, која испуњавају прописане услове, а која обављају дјелатност у подручју вађења руда и камена, прерађивачке индустрије и производње и снабдијевања електричном енергијом и гасом.

Kомплетан текст јавног позива можете пронаћи ОВДЈЕ.