Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni pozivi

Грант средства малим и средњим предузећима за дигиталну трансформацију

Грант средства малим и средњим предузећима за дигиталну трансформацију

ГИЗ БиХ позива на достављање приједлога за додјелу грант средстава малим и средњим предузећима у БИХ, која се баве производњом. Циљ овог позива је убрзати развој капацитета за истраживање и развој кроз технолошку (дигиталну) трансформацију, односно дигиталне иновације.

Укупан фонд расположив за овај позив износи 100.000 евра (195.583 БАМ), а висина гранта не може бити мања од 10.000 евра (19.558 KМ), нити већа од 15.000 евра (29.337 KМ). Апликанти морају осигурати најмање 50% укупне вриједности пројекта из властитих средстава.

Ако желите аплицирати на јавни позив (рок: 18.09.2023.) потребно је да преузмете апликацијски пакет, региструјете се на систем за апликацију, пријавите се на систем и аплицирате, што можете учинити ОВДЈЕ.

Напомињемо да су мала и средња предузећа она предузећа која запошљавају до 250 особа и која имају годишњи промет до 50 милиона евра и/или годишњи биланс стања до 43 милиона евра. Подносиоци пријаве који учествују у овом позиву за достављање приједлога морају провјерити свој статус тако што ће попунити упитник за самопроцјену малих и средњих предузећа који на располагање ставља Европска комисија. Обратите пажњу на то да подносиоци пријаве који посједују удио у другим предузећима на основу власничких права/права на капитал/права гласања, морају укључити податке о повезаним предузећима у израчуне сачињене у вези са бројем радника, прометом и билансом стања користећи Смјернице за кориснике за дефинисање малих и средњих предузећа које можете пронаћи ОВДЈЕ.

Сви финансирани пројекти морају усвојити најновије дигиталне технологије за трансформацију ка паметнијој, зеленијој и ефикаснијој производњи у складу с најновијим политикама ЕУ.

Kандидовани пројекти требају обухватити једну од наведених димензија:

-Дигитална трансформација интерних операција и управљање ресурсима
-Интегрисана дигитална продаја и ланац набавке
-Интегрисани дизајн производа и аутоматизација
-ИТ подршка
-Напредне дигиталне технологије

Више информација можете пронаћи у Смјерницама за подносиоце пријава за грантове које се могу преузети ОВДЈЕ.

За све додатне информације и пријаву на позив, посјетите страницу www.eu4digitalsme.ba

Kрајњи рок за апликације је 18.09.2023. до 16 часова.

Расписан јавни позив за општинске подстицаје за запошљавање

Расписан јавни позив за општинске подстицаје за запошљавање

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јавни позив за достављање захтјева за одобравање новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2022. годину.

За финансирање мјера подстицаја запошљавања предвиђен je износ од 50.000 KM из буџета општине Србац за 2022. годину као подршка запошљавању и самозапошљавању у привреди.

Средства ће бити распоређена на сљедећи начин:

Приоритет 1. Подршка у самозапошљавању лица која су била на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, а који су своју дјелатност регистровали у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

Приоритет 2. Подршка у запошљавању лица код послодавца који су засновали радни однос у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, и то:
а) новозапослена лица са радним искуством
б) новозапослена лица без радног искуства (приправници).

Приоритет под редним бројем 1. ће се финансирати у укупном износу до 10.000 КМ, док ће се приоритет под редним бројем 2. финансирати у укупном износу до 40.000 КМ. Средства која не буду утрошена за једну од наведених намјена могу се прерасподјелити за другу, о чему одлуку доноси начелник општине.

Максималан износ новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу ће бити:
за приоритет под редним бројем 1. из члана 4. Правилника о критеријима, поступку и начину остваривања новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2022. годину 2.000 КМ
за приоритет под редним бројем 2. мјера а) из члана 4. Правилника 1.500 КМ
за приоритет под редним бројем 2. мјера б) из члана 4. Правилника 1.000 КМ.

Максималан износ новчаних средстава по привредном субјекту је 7.500 КМ.

У зависности од броја одобрених захтјева, зависиће и висина износа новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу.

Више о условима за подношење захтјева за одобравање подстицаја и потребној документацији за пријаву можете пронаћи на нашој интернет страници ОВДЈЕ, гдје можете преузети и образац за одобравање новчаних средстава.

Обрасци се могу добити и у Центру за пружање услуга грађанима у згради Општинске управе (шалтер 1), те на интернет страници за привреду и инвестиције (www.invest.srbac-rs.com).

Обрасце треба попунити и уз осталу потребну документацију у запечаћеној коверти доставити најкасније до 22.09.2023. године у Центар за пружање услуга грађанима у зграду Oпштинске управе Србац. Захтјеви са непотпуном документацијом, поднесени изван утврђене форме и рока, неће се разматрати.

За све нејасноће и додатне информације можете се обратити на број телефона 051/740-001 (локал 217) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларији број 10, најкасније до 20.09.2023. године.

Јавни позив за пријаву малих локалних пројеката за 2024. годину

Јавни позив за пријаву малих локалних пројеката за 2024. годину

Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини објавила је годишњи позив за подношење захтјева за мале локалне пројекте 2024. године. Термин за пријаву пројектних приједлога је 2. октобар 2023. године до 12 часова.

Мали локални пројекти су саставни дио развојне сарадње Владе Републике Чешке у БиХ и имплементирају се програмом грантова којим управља Амбасада Републике Чешке у БиХ. Услови за подношење захтјева за мале локалне пројекте за 2024. годину су сљедећи:

Подносилац захтјева мора бити регистрована правна особа у Босни и Херцеговини, чија основна ДЈелатност није добит (нпр. невладине организације, удружење грађана, академске установе које раде на локалним пројектима; организације и агенције, које своје активности усмјеравају на локални развој). Подносиоци захтјева не могу бити државни органи, политичке странке или покрети.Подносилац захтјева може предати само један пројектни приједлог.

Тема пројекта мора бити у складу са приоритетним програмом иностране развојне сарадње Републике Чешке у БиХ (тј. сектор економског раста са нагласком на енергије из обновљивих извора, сектор одрживог кориштења природних извора и сектор јавне управе).

Kритеријум за оцјењивање је првенствено развојна корист пројекта за локалну заједницу (посебно повећање запослености, социјална укљученост, образовање итд.), одрживост, износ суфинансирања и економичност.

Висина гранта: 200 000 ЦЗK – 500.000 ЦЗK (цца 16 100 – 40 300 KМ), износ треба бити заокружен, са урачунатим ПДВ-ом. Девизни курс који би се требао користити приликом припреме буџета је 1,- БАМ = 12,4 ЦЗK. Грантови се исплаћују у KМ. Укупни износ личних и путних трошкова, евентуално осигурање и слично не смије прелазити 25% укупних трошкова.

Финансијско учешће реализатора у пројекту је минимално 30% од укупне вриједности пројекта (финансиране активности требају бити јасно наведене у формулару у боду 6. – Пројектне активности, тако да је јасно који ће дио пројекта корисник покривати својим учешћем).

Имплементација пројектних активности је од 1. марта до 31. октобра 2024. године. (Пројекат мора бити завршен и исплаћен до 31.10.2024. године).

Термин подношења пројектне идеје мора бити послан на идентификацијском формулару до 2.10. 2023. године (достављен на адресу Амбасаде или предан на пошту).

Сви захтјеви послани након овог термина ће бити строго одбијени. Захтјеви морају бити достављени у папирној и електронској форми и морају имати: Идентификацијиски формулар испуњен на енглеском или чешком језику, попуњен на компјутеру, овјерен и потписан од стране овлаштене особе.

Уколико није јавна институција, мора се уз идентификацијски формулар доставити копија потврде о правној регистрацији подосиоца захтјева (правне особе) и документ који потврђују да је особа, која је потписала формулар овлаштена заступати, представљати и потписати уговоре у име подноситеља захтјева (правне особе).

Папирна верзија се доставља на адресу:

Развојна сарадња – МЛП

Амбасада Републике Чешке

Фрањевачка 13

71 000 Сарајево

Електронска верзија се доставља на: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

За додатна питање обратите се Одјељењу за развојну сарадњу Амбасаде Републике Чешке у Босни и Херцеговини (тел: 033 587-052/033 587-056) или пошаљите е-маил на: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Преузмите формулар на енглеском језику ОВДЈЕ.

Расписан јавни позив за општинске подстицаје за запошљавање

Расписан јавни позив за општинске подстицаје за запошљавање

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јавни позив за достављање захтјева за одобравање новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2022. годину.

За финансирање мјера подстицаја запошљавања предвиђен je износ од 50.000 KM из буџета општине Србац за 2022. годину као подршка запошљавању и самозапошљавању у привреди.

Средства ће бити распоређена на сљедећи начин:

Приоритет 1. Подршка у самозапошљавању лица која су била на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, а који су своју дјелатност регистровали у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

Приоритет 2. Подршка у запошљавању лица код послодавца који су засновали радни однос у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, и то:
а) новозапослена лица са радним искуством
б) новозапослена лица без радног искуства (приправници).

Приоритет под редним бројем 1. ће се финансирати у укупном износу до 10.000 КМ, док ће се приоритет под редним бројем 2. финансирати у укупном износу до 40.000 КМ. Средства која не буду утрошена за једну од наведених намјена могу се прерасподјелити за другу, о чему одлуку доноси начелник општине.

Максималан износ новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу ће бити:
за приоритет под редним бројем 1. из члана 4. Правилника о критеријима, поступку и начину остваривања новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2022. годину 2.000 КМ
за приоритет под редним бројем 2. мјера а) из члана 4. Правилника 1.500 КМ
за приоритет под редним бројем 2. мјера б) из члана 4. Правилника 1.000 КМ.

Максималан износ новчаних средстава по привредном субјекту је 7.500 КМ.

У зависности од броја одобрених захтјева, зависиће и висина износа новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу.

Више о условима за подношење захтјева за одобравање подстицаја и потребној документацији за пријаву можете пронаћи на нашој интернет страници ОВДЈЕ, гдје можете преузети и образац за одобравање новчаних средстава.

Обрасци се могу добити и у Центру за пружање услуга грађанима у згради Општинске управе (шалтер 1), те на интернет страници за привреду и инвестиције (www.invest.srbac-rs.com).

Обрасце треба попунити и уз осталу потребну документацију у запечаћеној коверти доставити најкасније до 22.09.2023. године у Центар за пружање услуга грађанима у зграду Oпштинске управе Србац. Захтјеви са непотпуном документацијом, поднесени изван утврђене форме и рока, неће се разматрати.

За све нејасноће и додатне информације можете се обратити на број телефона 051/740-001 (локал 217) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларији број 10, најкасније до 20.09.2023. године.

За суфинансирање пројеката културе у БиХ три милиона KМ

За суфинансирање пројеката културе у БиХ три милиона KМ

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, расписало је јавни конкурс за распоред средстава из текућег гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину.

Средства су предвиђена у износу од 3.097.000 KМ а минимални износ који се може распоредити из овог гранта износи 5.000 KМ, а максимални до 200.000 KМ.

Право на подношење пројеката имају сљедећи правни субјекти у Босни и Херцеговини:

а) музеји, библиотеке, кинотеке, галерије, позоришта, културни центри, домови културе, архиви, оркестри, филхармоније, заводи за заштиту културне баштине, академије наука и умјетности, ликовне и музичке академије, академије сценских умјетности, аматерска позоришта, хорови, фестивали културе;

б) институти, удружења, фондације, факултети и други правни субјекти чија је једна од дјелатности у области културе;

ц) вјерске заједнице: за пројекте који се односе на заштиту и конзервацију културне и историјске баштине у Босни и Херцеговини.

Субјекти могу бити подржани само за један пројекат у оквиру овог гранта и морају бити регистровани најмање 12 мјесеци до дана расписивања јавног конкурса.

При разматрању поднесеног пројекта евалуација се врши према сљедећим критеријумима:

а) квалитет пројекта и његов допринос развоју културе у Босни и Херцеговини у складу с приоритетима Стратегије културне политике у Босни и Херцеговини

(http://www.mcp.gov.ba/Content/Read/nauka-i-kultura-dokumenti), и то кроз:

1) јачање капацитета културних установа;

2) повећање учествовања у културним активностима;

3) повећање приступа култури;

4) промовисање културних вриједности и активности;

5) јачање сектора културних индустрија;

6) јачање капацитета у области културног туризма;

7) очување културне и историјске баштине у Босни и Херцеговини и изградња потребне инфраструктуре;

8) промоцију културних садржаја за младе;

9) развој културе у Босни и Херцеговини у складу са чланом 7. Одлуке о критеријима.

Више информација о јавном позиву, потребној документацији за пријаву, року пријаве и осталим детаљима конкурса можете пронаћи ОВДЈЕ.

Јавни позив за обрте, самосталне предузетнике и предузећа која врше туристичку дјелатност у БиХ

Јавни позив за обрте, самосталне предузетнике и предузећа која врше туристичку дјелатност у БиХ

У оквиру пројекта EU4Business Recovery којег суфинансирају Европска унија и Савезна Република Њемачка, објављен је Јавни позив за обрте, самосталне предузетнике и предузећа која врше туристичку дјелатност у БиХ.

Циљ овог Јавног позива је јачање видљивости у дигиталној сфери пословних субјеката туризма у цијелој БиХ, инвестицијом у дигиталне алате и технологије које посљедично доприносе побољшању пословања.

На јавни позив могу се пријавити обрти/самостални предузетници и предузећа која врше туристичку дјелатност као што су хотели и смјештајни објекти, туристичке агенције, ресторани и сеоска домаћинства која пружају услуге везане уз туризам.

Бенефити за апликанте:

– Дводневна радионица за све одабране субјекте за тему кориштења дигиталних алата/канала у туризму након чега ће предузећа добити цертификате
– Анализа тренутног стања дигиталне видљивости предузећа и стварање стратегије овисно о потребама пословног субјекта,
– Савјетовање и водич за презентацију пословног субјекта:

 • Онлајн репутација
 • Друштвене мреже
 • Алати/Канали за продају и презентацију
 • Веб страница и позиционирање на претраживачима
 • Storytelling и креирање садржаја.

Пријаве на пројекат потребно је извршити попуњавањем онлајн форме ОВДЈЕ.

Пријаве се подносе искључиво путем онлајн форме те достављање пријава у било којој другој форми (e-mail, пошта и остало) неће бити узето у разматрање.

Крајњи рок за пријаву је 3. септембар 2023. године.

Објављен jавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2023. години

Објављен jавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2023. години

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске објавило је данас Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2023. години.

Укупан износ подстицајних средстава која се додјељују привредним субјектима износи 14.500.000 КМ с циљем подршке реализацији инвестиционих пројеката у 2023. години.

Поступак додјеле подстицаја за директна улагања, односно за подршку реализације инвестиционих пројеката привредних субјеката проводи се у складу са Законом о подстицајима у Привреди Републике Српске и Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања.

Право на подстицај остварује се на основу пројекта привредног субјекта, који за предмет може имати набавку савремених технологија и опреме, односно набавку нове или коришћене опреме која није старија од осам година, те развој и иновацију које реализују привредни субјекти.

Средства су намијењена за суфинансирање дијела улагања пројеката привредних субјеката које реализују субјекти из сљедећих области: индустрија текстила, одјеће и обуће, индустријска прерада дрвета (прерада дрвета и производа од дрвета, а односи се искључиво на привредне субјекте који су произвођачи финалних и полуфиналних производа од дрвета и производња намјештаја), метална и електро индустрија, индустрија гуме и пластике, папирна и графичка индустрија, производња хемикалија и хемијских производа, производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата, индустрија грађевинских производа, односно производња осталих производа од неметалних минерала.

Према степену реализације, пројекат може бити пројекат у току реализације, који подразумијева да су пројектне активности почеле, али нису завршене до дана подношења пријаве на јавни позив, те нови пројекат, који подразумијева да пројектне активности нису почеле до дана подношења пријаве на јавни позив.

Степен реализације пројектних активности утврђује се на основу финансијске реализације дијела пројекта.

Привредни субјект на јавни позив може доставити само један пројекат.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Сви обрасци за попуњавање могу се преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва Републике Српске.

Пријаве са потребном документацијом се шаљу поштом на адресу Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука уз напомену: “Комисија за спровођење поступка додјеле подстицаја за директна улагања – НЕ ОТВАРАТИ”.

Јавни позив “EuroCluster Rural Tourism” за туристичка мала и средња предузећа

Јавни позив “EuroCluster Rural Tourism” за туристичка мала и средња предузећа

EuroCluster Рурални Туризам (ECRT) тражи мала и средња предузећа (МСП) која послују у сектору туризма која су заинтересована за унапређење дигиталних, еколошких одрживих и меких/друштвених вјештина.

Пројекат има укупна средства од 950.000 евра, а одабрани МСП-ови ће добити финансијску подршку у облику пакета услуга у вриједности од 5.000 евра. Циљ је помоћи МСП-овима у дизајнирању и развоју нових туристичких производа за међународна тржишта, уз укључивање дигиталних, одрживих и социо-културних побољшања.

Програм финансијске подршке ће почети у октобру 2023. и трајаће девет мјесеци. Током овог периода, МСП-ови који учествују у програму ће блиско сарађивати с квалификованим консултантима. Ти консултанти ће пружити техничку помоћ и усмјеравање како би се превазишле препреке у дигиталним, еколошким и меким/друштвеним вјештинама.

Заинтересована предузећа морају припадати сљедећој NACE класификацији:

 • Хотели и сличан смјештај (И5510)
 • Одмор и други краткотрајни смјештај (И5520)
 • Kампови, паркови за рекреациона возила и паркови за приколице (И5530)
 • Путничке агенције, туроператори и резервацијске услуге, те повезане дјелатности (Н79)

Званични регистрациони сертификат који издају одговорне националне туристичке власти за било коју од горе наведених класификација је довољан, чак и ако не садржи NACE класификациони код.

МСП-ови ће имати прилику одабрати и унаприједити најмање четири од сљедећих 12 области дјеловања:

Дигитално

 • Дигитализација процеса у МСП-овима
 • Дигитални маркетинг и промоција
 • Анализа података и интелигенција у маркетингу, Маркетинг стратегија заснована на подацима

Зелено и Одрживо

 • Одрживе управљачке праксе за МСП-ове
 • Управљање CO2 и смањење ради суочавања с климатским промјенама
 • Одржива мобилност
 • Гастрономија и храна на темељу локалних ланаца опскрбе

Меки/Друштвени

 • Друштвено-културне вјештине (интеракција с посјетиоцима различитих културних позадина)
 • Стварање искустава за посјетиоце (развој одговарајућих производа)
 • Инклузивни туризам за посјетиоце с посебним потребама Интеграција с локалном заједницом
 • Технике интерпретације културних, историјских, природних ресурса

Позив за туристичке МСП-ове остаје отворен до 10. септембра 2023. године. Након евалуационог периода од једног мјесеца, ECRT ће објавити листу одабраних МСП-ова који ће добити финансијску подршку.

Листу можете пронаћи на званичној ECRT интернет страници ОВДЈЕ. Осим тога, ECRT ће такође подијелити листу на својим друштвеним каналима.

Више детаља о јавном позиву можете пронаћи ОВДЈЕ.

Јавни позив за додјелу бесповратних средстава пољопривредним произвођачима и прерађивачима за набавку механизације, опреме и алата БТП-23

Јавни позив за додјелу бесповратних средстава пољопривредним произвођачима и прерађивачима за набавку механизације, опреме и алата БТП-23

Фондација за одрживи развој „Progressus“ додјељује бесповратна средства пољопривредним произвођачима и прерађивачима за набавку механизације, опреме и алата мађарске производње.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи и прерађивачи могу да се пријаве на Јавни позив БТП-23 путем електронског система Фондације за подношење и обраду пријава, те реализацију пројеката (ПОС систем) на адреси pos.forsrpska.org од 14. августа до 14. октобра до 23:59 часова.

На предметни позив могу се пријавити самостални предузетници и правна лица регистрована за пољопривредну дјелатност.

Укупни прихватљиви трошкови набавке састоје се из бесповратних средстава, највише до 70 одсто и сопственог учешћа, најмање 30 одсто.

Рок за реализацију набавке механизације, опреме и алата је 31. август 2024. године.

Општи циљ позива је повећање ефикасности и конкурентности пољопривредних произвођача и прерађивача, развој технологије производње, унапређење кориштења капацитета и управљања ресурсима, побољшање услова одрживости и пословања.

Више информација о јавном позиву можете пронаћи ОВДЈЕ.

ReLOaD2 објавио регионални јавни позив за организације цивилног друштва

ReLOaD2 објавио регионални јавни позив за организације цивилног друштва

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2), иницијатива Европске уније и Развојног програма Уједињених нација (UNDP), објавио је први регионални јавни позив организацијама цивилног друштва (ОЦД) за подношење пројектних приједлога.

Позив је отворен за пројектне приједлоге који су усклађени са сљедећим тематским подручјима: волонтирање младих, ангажман унутар и међу заједницама, регионална сарадња младих и размјена, те мобилност младих.

Пројектни приједлози требају нагласити активности заједнице, изградњу капацитета младих жена и мушкараца, подизање свијести, размјену искустава, неформално образовање и обуку кроз сљедећа приоритетна подручја:

 • Сарадња и мобилност младих кроз културне, спортске и рекреацијске активности и догађаје,
 • Сарадња младих и ангажман заједнице,
 • Ангажман младих и акције волонтирања везане уз заштиту околиша и зелену агенду,
 • Развој вјештина младих и економско оснаживање младих.

Kључни међусекторски елементи обухватају социјалну кохезију, равноправност полова, заштиту околиша и људска права.

Позив представља прилику за ОЦД са Западног Балкана, односно Албаније, Босне и Херцеговине, Kосова, Црне Горе, Сјеверне Македоније и Србије да сарађују и осмишљавају пројекте за оснаживање младих и развој њихових вјештина, ангажман младих и волонтирање кроз размјену и међузаједнице ангажман у регији западног Балкана.

Укупан буџет регионалног јавног позива је 240.000 евра, а сваки одобрени пројекат добиће средства у распону од 30 хиљада до 60 хиљада евра. ОЦД се подстичу да укључе начела различитости и родне равноправности у своје пројектне приједлоге.

Заинтересоване ОЦД могу учествовати у позиву с два пројектна приједлога – као главна организација у једном и као партнерска организација у другом.

Позив завршава 11. септембра 2023. године. ОЦД требају предати испуњене пријаве, заједно са свом потребном документацијом, путем e-maila на BARegionalPublicCall@undp.onmicrosoft.com. Пријаве пристигле након рока неће се разматрати.

Додатна подршка заинтересованим организацијама, ће бити пружена путем информативних сесија (дана отворених врата) у онлајн формату путем Zooma на сљедеће датуме:

Осим тога, организације цивилног друштва могу послати све упите у вези с регионалним јавним позивом на BARegionalPublicCall@undp.onmicrosoft.com, с предметом e-maila: “Питање – ReLOaD2 регионални јавни позив за организације цивилног друштва”. Сви упити морају се послати до 5. септембра 2023. године, а одговори ће бити достављени у року од три радна дана.

Додатни детаљи се налазе у документу “Упуте за пријаву”, доступном на линку. За више информација о ReLOaD2 програму посјетите линк и пратите налоге на друштвеним мрежама: Фејсбук и Инстаграм.