Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Нови позив „Challenge“ фонда привредницима за пријаву иновативних идеја

Нови позив „Challenge“ фонда привредницима за пријаву иновативних идеја

Привредни субјекти из Босне и Херцеговине и Шведске са иновативним пословним идејама, производима или услугама које могу довести до повећања конкурентности, смањења незапослености и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ, имају нову прилику добити бесповратна средства из Challenge фонда у оквиру Другог позива за пријаву иновативних пословних идеја.

За потенцијалне апликанте на располагању је буџет чији је индикативни износ 480.000 евра.

Максималне вриједности гранта које могу бити додијељене као суфинансирање кроз Challenge фонд износе:

 • за start-up бизнисе до 10.000 евра (регистровани привредни субјекти који обављају регистровану дјелатност у периоду између 6 и 24 мјесеца од дана регистрације до дана истека рока за пријаву на овај јавни позив),
 • за зреле привредне субјекте до 30.000 евра (регистровани привредни субјекти која обављају регистровану дјелатност дуже од 24 мјесеца од дана регистрације до дана истека рока за пријаву на јавни позив).

Износ појединачног гранта не може бити већи од 50% од укупне вриједности пројекта за чију се реализацију грант додјељује.

Максимални износ сопственог учешћа у реализацији пројекта није дефинисан, као ни максимална вриједност пројекта.

Прихватљиви апликанти (подносиоци пројектних приједлога) могу да учествују у аплицирању пројеката према Challenge фонду индивидуално или у конзорцијуму са другим партнерима.

Број пријава и додијељених грантова по позиву су одређени сљедећим правилима:

 • подносилац/апликант не може да поднесе више од једне апликације унутар истог позива,
 • привредни субјект може аплицирати као водећи апликант или партнер.

Како би били прихватљиви за додјелу бесповратних средстава из Challenge фонда, апликанти морају задовољити све сљедеће критеријуме прихватљивости:

 • имати статус привредног субјекта,
 • бити регистровани у Босни и Херцеговини или Шведској,
 • обављати регистровану дјелатност најмање 6 мјесеци до дана истека рока за пријаву на Јавни позив,
 • бити профитно оријентисани,
 • осигурати предвиђено суфинансирање (минимално 50% од укупне вриједности пројекта),
 • директно су одговорни за припрему и провођење пројектних активности (са партнерима, уколико их има).

Имајући у виду дефиниције малих и средњих предузећа у Босни и Херцеговини и Европској унији, специфичне циљне групе су дефинисане на основу међународно прихватљиве праксе и то могу бити апликанти из сљедећих категорија:

 1. Start-up- почетници у пословању – било који облик привредног субјекта, који од тренутка регистрације до дана истека рока за пријаву на Јавни позив обавља дјелатност од 6 до 24 мјесеца,
 2. Предузетници – привредни субјекти регистровани у складу са нормативним и законодавним оквиром (као и комерцијална пољопривредна газдинства),
 3. Микро, мала и средња предузећа – привредни субјекти регистровани у складу са нормативним и законодавним оквиром,
 4. Задруге – које су регистроване у складу са нормативним и законодавним оквиром.

Потенцијални апликанти који не могу учествовати у јавном позиву су они који долазе из сљедећих категорија:

 1. Велика предузећа – сва предузећа са 250 и више запослених или она са мање од 250 запослених али са испуњеним бар једним од сљедећа два финансијска критерија:
  (а) годишњи приход преко 50 милиона евра, или
  (б) вриједност пословне имовине преко 43 милиона евра.
 2. Јавна предузећа – сва предузећа са већинским (преко 50%) власништвом субјеката јавног сектора.
 3. Привредни субјекти који долазе из сљедећих сектора који не испуњавају услове који су у складу са праксом ЕУ:
 • војна/намјенска индустрија;
 • производња, трговина или дистрибуција алкохолних пића или духанских производа;
 • приређивање игара на срећу (дјелатности коцкања, коцкарница, кладионица и сл.).

Само апликације достављене путем електронске форме, која се налази на интернет страници https://c2c.ba/ биће узете у разматрање, док се штампане апликације или апликације достављене e-mail-ом неће разматрати.

Апликације на овај позив морају бити поднесене у складу с упутствима које се налазе у документу Водич за апликанте, који је саставни дио Апликационог пакета кога можете преузети ОВДЈЕ.

Рок за пријаву је 22.05.2023. године.

Више информација о јавном позиву можете сазнати ОВДЈЕ.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *