Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавни позив за подршку инвестицијама намијењених убрзаној дигитализацији примарне пољопривредне производње

Јавни позив за подршку инвестицијама намијењених убрзаној дигитализацији примарне пољопривредне производње

Пројекат EU4BusinessRecovery објавио је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава инвестицијама намијењених дигиталној трансформацији предузећа у сектору пољопривреде у Босни и Херцеговини, вриједан 1 милион КМ кога финансирају Европска Унија и Савезна Република Њемачка.

За подршку инвестицијама у сврху унапређења пословања путем убрзане дигитализације примарне пољопривредне производње прихватљиви су сви пројекти који се односе на примарну пољопривредну производњу:

 • узгој воћа, укључујући садни материјал, виноградарство, узгој маслина и љекобиља;
 • узгој поврћа;
 • производња млијека;
 • производња меса;
 • производња јаја;
 • узгој житарица и уљарица.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити самостални предузетници, задруге и предузећа која се активно баве примарном пољопривредном производњом, и који су:

 • регистровани најкасније до 31.03.2021. године:
 • имали годишњи приход у 2022. години не већи од 8 милиона КМ и приход повезаних лица/друштва у 2022. години не већи од 15 милиона КМ,
 • уписани у регистар пољопривредних газдинстава/регистар клијената најкасније 31.03.2021. године,
 • и који у власничкој структури немају удио јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала.

Апликанти морају суфинансирати минимално 25% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције. Минимални износ гранта износи 15.000 КМ а максимални 300.000 КМ (Без ПДВ-а).

Инвестиције обухваћене пријавом на овај јавни позив не могу бити предмет пријаве на другим јавним позивима објављеним у оквиру пројеката EU4AGRI/EU4AGRI-Recovery.

Крајњи рок за подношење пријаве је 16.06.2023. године.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив.

Подносиоци пријава могу да поднесу пријаве за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално.

Подносиоци пријава морају испуњавати сљедеће опште критерије прихватљивости:

 • имају сједиште на подручју БиХ,
 • позитивно су пословали у 2022. години,
 • немају доспјелих, а неизмирених обавеза по основу пореза (директни и индиректни порези) и других давања, укључујући и оне према запосленицима, пореза на добит и осталих доспјелих, а неизмирених обавеза,
 • нису у поступку предстечајне погодбе или ликвидације,
 • нису осуђивани за казнено дјело везано за своје пословање на темељу правоснажне пресуде,
  власник и/или одговорно лице подносиоца пријаве не обнаша јавну функцију,
 • планирана инвестиција се односи на само један од прихватљивих сектора за подршку.

Посебни критерији дефинишу физичку величину газдинства на почетку подношења пријаве у смислу броја грла, површине засада или усјева које подносиоци пријаве односно газдинства морају испунити како би пријава била разматрана. Испуњеност ових критерија ће се провјерити на основу ажуриране регистрације пољопривредног газдинства.

Подносилац пријаве ће бити дужан правдати трошак укупних прихватљивих ставки предвиђених за реализацију пројекта, а прихватљиве инвестиције и трошкови се односе на набавку опреме, машина, алата, комуникацијских уређаја, хардвера и софтвера за контролу, праћење, управљање и надзор производних процеса.

Пријавни образац и остала пратећа документација за пријаву доступна је на званичној интернет страници EU4BusinessRecovery пројекта.

Све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве погледати у Смјерницама за подносиоце пријава ОВДЈЕ.

Сви заинтересовани за учешће у јавном позиву пријаву пројекта са потребном документацијом требају доставити путем интернет платформе https://javnipoziv.undp.ba до 16.06.2023. године до 15 часова.

Инструкције за кориштење интернет платформе можете пронаћи на: https://javnipoziv.undp.ba

Додатна питања у вези овог позива могу се доставити путем платформе https://javnipoziv.undp.ba у периоду од 15.05.2023. до 02.06.2023. године.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *