Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni pozivi

Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

У оквиру пројекта EU4AGRI, који финансира Европска унија, 15. децембра објављен је нови Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу.

Јавни позив вриједан је 2 милиона KМ, док средства подршке по једној пријави могу износити од 40.000 KМ до максимално 150.000 KМ (без ПДВ-а).

Прихватљиве инвестиције укључују набавку трактора, машина и друге пољопривредне механизације за пољопривреднике у БиХ.

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 35% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције. Максимални износ бесповратних средстава кроз мјеру подршке је 65% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције за све секторе.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити обрти/самостални предузетници, задруге и предузећа.

Kо се може пријавити на овај Јавни позив?

Kроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пољопривредна газдинства која доприносе стабилизацији/јачању производне конкурентности и повећању нивоа продуктивности примарне пољопривредне производње кроз модернизацију и увођење нових технологија и иновација, унапређењу квалитета производа, хигијене и сигурности хране, промовисање добрих пословних пракси и одрживог развоја путем побољшања управљања природним ресурсима, заштите околиша, заштите радника и сигурности хране, те доприносе ублажавању посљедица насталих услијед пандемије COVID-19.

За подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу прихватљиви су сви пројекти који се односе искључиво на пољопривредне секторе као што су: производња млијека, меса, узгој житарица и уљарица, узгој воћа – укључујући виноградарство и маслине, узгој поврћа, производња садног материјала (саднице воћа, сјеменски кромпир), производња јаја, узгој зачинског биља и љекобиља.

Kако се пријавити?

Kорак 1: Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава који се може пронаћи ОВДЈЕ у којем се налазе све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Kорак 2: Преузмите пратећу документацију за пријаву на јавни позив ОВДЈЕ:

Прилог 1 Образац приједлога пројекта
Прилог 2 Буџет пројекта
Прилог 3 Писмо намјере о суфинансирању
Прилог 4 УН глобални принципи
Прилог 5 Изјава о повезаним лицима

Пријаве на овај јавни позив се могу поднијети од 10.01.2024. године, те је крајњи рок за подношење пријава 20.02.2024. године, до 15 часова. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (e-mail, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање. Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем онлајн платформе https://javnipoziv.undp.ba/ у периоду од 10.01.2024. до 10.02.2024. године.

Додатно, у наредном временском периоду биће организована онлајн информативна сесија путем Фејсбук странице EU4AGRI. Информације о тачном термину одржавања исте, биће објављене путем странице. Више информација о овом Јавном позиву можете сазнати путем званичне wеб странице пројекта www.eu4agri.ba, као и путем фејсбук странице пројекта, EU4AGRI.

EU4AGRI је четворогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона евра чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Чешка развојна агенција (CzDA).

Јавни позив за додјелу подстицаја Министарства енергетике и рударства

Јавни позив за додјелу подстицаја Министарства енергетике и рударства

Министар енергетике и рударства Републике Српске расписао је јавни позив за додјелу подстицаја из надлежности овог министарства у 2023. години.

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава подстицаја планираних буџетом Министарства енергетике и рударства, који се односе на унапређење пословних процеса и ефикасности пословања, унапређење конкурентности, повећање броја запослених радника, стварање додатне вриједности код готових производа, производњи базираној на иновацијама, увођење или унапређење система квалитета производње и производа и унапређење других општих елемената пословања привредних друштава из ресорне надлежности министарства.

Укупан износ средстава подстицаја по овом јавном позиву износи 2.000.000 KМ.

Додијељена средства подстицаја представљају државну помоћ мале вриједности која се може додијелити једном привредном друштву и која не може прећи износ од 390.000 KМ (рачунајући период од три фискалне године, текућа и двије претходне).

Подстицаји су планирани буџетом Републике Српске за 2023. годину, у оквиру буџета Министарства енергетике и рударства и планом утрошка средстава, који се доноси уз сагласност Владе Републике Српске за одређену фискалну годину.

Подстицаји се додјељују за пројекте са намјеном за:
1) улагање у материјална средства (земљиште, зграде, производне погоне, машине или опрему или друга слична материјална средства) и
2) улагање у нематеријална средства (пословни софтверски пакети, патенти, лиценце, цертификовање, акредитовање, стандарди управљања квалитетом или стандарди управљања безбједношћу информација, систем контролинга или обиљежавања производа са „ЦЕ“ знаком усаглашености или израда индустријског дизајна односно редизајна производа или амбалаже или друга слична нематеријална средства).

Kорисници подстицаја могу бити привредна друштва са сједиштем у Републици Српској, која испуњавају прописане услове, а која обављају дјелатност у подручју вађења руда и камена, прерађивачке индустрије и производње и снабдијевања електричном енергијом и гасом.

Kомплетан текст јавног позива можете пронаћи ОВДЈЕ.

За иновативне привредне субјекте 480 хиљада евра од Challenge фонда

За иновативне привредне субјекте 480 хиљада евра од Challenge фонда

Обавјештавају се сви привредни субјекти из Босне и Херцеговине и Шведске са иновативним пословним идејама, производима или услугама које могу довести до смањења незапослености, повећања конкурентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ, да имају прилику добити бесповратна средства из Challenge фонда, у оквиру трећег позива за пријаву апликација.

За потенцијалне апликанте на располагању је буџет чији је индикативни износ 480.000 ЕУР, а рок за достављање апликација је 28. децембар 2023. године, до 16 сати.

За потенцијалне кориснике из категорије стартап, који су регистровани најмање 6 мјесеци, а најдуже двије године, предвиђен је максимални износ гранта до 10.000 ЕУР, док је за кориснике из категорије зрелих привредних субјеката до 250 запослених, који послују двије године и више, максималан износ грант средстава до 30.000 ЕУР. Апликанти су обавезни обезбиједити и минимално властито учешће од 50% укупне вриједности предложеног пројекта. Период имплементације пројекта не може трајати краће од три мјесеца и дуже од 12 мјесеци.

Могућност пријављивања на јавни позив проводи се искључиво путем онлајн аплицирања на електронски систем за аплицирање и евалуацију (еМСАЕ) који се налази на wеб страници www.c2c.ba, гдје је доступан и водич за апликанте, који је саставни дио апликативног пакета.

Апликације које буду достављене путем поште (штампана форма), путем факса или на неки други начин, неће бити узете у разматрање, нити ће бити предмет оцјењивања.

У оквиру претходна два позива, из Challenge фонда, одобрена су грант средства у износу 941.000 ЕУР за 38 привредних субјеката.

Пројекат Challenge to Change 3.0 је трогодишњи пројекат укупне вриједности 3 милиона ЕУР, који финансира Шведска. Пројекат имплементира Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА, у партнерству са Агенцијом за развој предузећа ЕДА. Партнер у пројекту је и Region Ostergotland, Источна Шведска.

Мали грантови за учешће грађана у реформи јавне управе на локалном нивоу

Мали грантови за учешће грађана у реформи јавне управе на локалном нивоу

Ресор за европске интеграције Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Владе Републике Српске обавјештава заинтересоване да је отворен Јавни позив WeBER 3.0 Програм малих грантова за учешће грађана у реформи јавне управе на локалном нивоу, који се финансира од стране Европске комисије и Аустријске развојне агенције.

Позив је отворен за подношење пројектних приједлога до 28. децембра 2023. године до 23.59 часова.

Општи циљ позива је оснажити учешће локалних иницијатива и повећати учешће грађана у реформи јавне управе на локалном нивоу.

На предметни позив могу се пријавити невладине организације.

Укупан буџет Позива износи 280 000 евра, док износ бесповратних средстава по гранту износи 14.000 евра.

Детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈЕ, гдје се може преузети и Апликациони пакет.

Замољавају се апликанти из Републике Српске да на имејл fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

Фонд за културу младих Западног Балкана финансира пројекте

Фонд за културу младих Западног Балкана финансира пројекте

У оквиру пројекта Фонд за културу младих Западног Балкана, који спроводи Регионална канцеларија за сарадњу младих (RYCO) објављен је јавни позив за пружање подршке појединцима (практичарима из културе, умјетницима, итд.) и сектору цивилног друштва на Западном Балкану који доприносе регионалној сарадњи, интеркултуралном дијалогу, изградњи мира и помирењу.

Позив покрива двије тематске области:

  1. Изградња мира и помирење и
  2. Оснаживање младих и њихово ангажовање у друштву.

Прихватљиви апликанти су млади културни практичари (млади од 18 до 30 година) и културни практичари који раде са младима или омладински културни практичари и невладине организације које раде са младима у области културе.

Буџет Позива износи 3 000 – 6 000 евра по пројекту а крајњи рок за достављање пројектних приједлога је 12. новембар 2023. године.

Водич за апликанте се може преузети ОВДЈЕ, а детаљне информације о Позиву доступне су ОВДЈЕ.

Замољавају се апликанти из Републике Српске да на мејл fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

Бесповратна средства малим и средњим предузећима за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Бесповратна средства малим и средњим предузећима за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

У оквиру пројекта Зелени економски развој ГЕД, расписан је јавни позив за додјелу бесповратних средстава малим и средњим предузећима (МСП) за спровођење мјера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, који финансира УНПД.

Сврха провођења овог јавног позива је пружање подршке за најмање 14 МСП кроз искориштавање потенцијала енергијске ефикасности и технологија обновљивих извора енергије, за 7 МСП за провођење детаљних енергијских аудита и 2 МСП за увођење система управљања енергијом.
Прихватљиви подносиоци пријава за подршку могу бити МСП која су регистрована најмање двије године прије објаве овог јавног позива, а која имају до 250 запослених.

За суфинансирање ће се одабрати прихватљиве мјере за подршку у износима:

  • Обновљиви извори енергије, индустријска/процесна енергијска ефикасност, енергијска ефикасност објекта, ће се субвенционисати износом до 10 % од укупне инвестиције (максималан износ субвенције је 40.000 KМ) кроз субвенционисање камате кредита – најмање 14 малих и средњих предузећа
  • Подршка увођењу система управљања енергијом ЕН ИСО 50001 / ЕН 16001, ће се субвенционисати износом до 70% од износа укупних трошкова увођења система управљања енергијом – најмање 2 мала и средња предузећа
  • Израда енергијског аудита ће се субвенционисати у цјелости до максималног износа од 10.000 KМ – за 7 малих и средњих предузећа

Kако би испунио услове за субвенцију каматне стопе, МСП (подносилац пријаве) мора осигурати сљедеће:

  • Одобрена пројектна документација од стране кредитне институције (комерцијалне банке, међународне финансијске институције, итд.), као ефикасна у смањењу утицаја на околину кроз провођење мјере енергијске ефикасности/обновљиве енергије.
  • Након подношења приједлога пројекта, евалуације и одобрења, предложени пројекат мора бити изведен и пуштен у рад након чега ће се вршити исплата субвенције.

Сви заинтересовани подносиоци пријава се савјетују да припреме сву потребну документацију у електронској форми, у складу са овим јавним позивом, те да исте доставе на JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com у форми прилога e-mail-у или путем Google Drive или WeTransfer линка, са назнаком “Пријава за учешће на јавном позиву МСП у склопу ГЕД пројекта“.

Пријавни образац и остали документи могу се преузети ОВДЈЕ.

Сваки документ који се доставља мора бити сачуван као посебан електронски документ са одговарајућим називом (пратити инструкције дате у Прилогу 3).

Пријаве се могу поднијети до 23.10. 2023. године до 17 часова. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити на адресу JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com са назнаком “Упит за пријаву за учешће на јавном позиву МСП у склопу ГЕД пројекта” у периоду од 22.09.2023. до 12.10.2023. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.

Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

У оквиру пројекта EU4AGRI, који финансира Европска унија, објављен је нови Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу. 

У склопу јавног позива на располагању је 2 милиона KМ, а средства подршке по једној пријави могу износити од 20.000 KМ до максимално 200.000 KМ (без ПДВ-а).

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 30% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције. Максимални износ бесповратних средстава кроз мјеру подршке је 70% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције за све секторе.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити обрти/самостални предузетници, задруге и предузећа.

Kо се може пријавити на овај Јавни позив?

Kроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пољопривредна газдинства која доприносе стабилизацији/јачању производне конкурентности и повећању нивоа продуктивности примарне пољопривредне производње кроз модернизацију и увођење нових технологија и иновација, унапређењу квалитета производа, хигијене и сигурности хране, промовисање добрих пословних пракси и одрживог развоја путем побољшања управљања природним ресурсима, заштите околиша, заштите радника и сигурности хране, те доприносе ублажавању посљедица насталих услијед пандемије COVID-19.

За подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу прихватљиви су сви пројекти који се односе искључиво на пољопривредне секторе као што су: производња млијека, меса, узгој житарица и уљарица, узгој воћа, укључујући виноградарство и маслине, узгој поврћа, производња садног материјала (саднице воћа, пресаднице поврћа и сјеменски кромпир), производња јаја, узгој рибе, узгој зачинског биља, љекобиља, и гљива, као и производња меда.

Пријаве се могу подносити од 5. октобра 2023. године. Kрајњи рок за подношење пријава је 20. новембар 2023. године до 15 часова. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Kако се пријавити?

Kорак 1: Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава који се може преузети ОВДЈЕ а у којем се налазе све информације о критеријумима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Kорак 2: Преузмите пратећу документацију за пријаву на јавни позив ОВДЈЕ

1а – Пословни план, наратив
1б – Сложени пословни план, табела
1ц – Пројектни приједлог, наратив
1д – Пројектни приједлог
2 – Писмо намјере о суфинансирању
3 – УН глобални принципи
4 – Изјава о повезаним лицима
5 – Референтне листе приноса

Пријава се подноси ИСKЉУЧИВО путем онлајн платформе https://javnipoziv.undp.ba. Инструкције за кориштење онлајн платформе можете пронаћи на истом линку.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем онлајн платформе https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/54 у периоду од 30.09.2023. до 10.11.2023. године.

Поред тога, у наредном временском периоду биће организован низ информативних сесија у градовима широм БиХ.

Више информација о овом Јавном позиву, као и информације о тачном термину и мјесту одржавања сесија, можете сазнати путем званичне wеб странице пројекта www.eu4agri.ba, као и путем фејсбук странице пројекта, EU4AGRI.

EU4AGRI је четворогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона евра чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ и Чешка развојна агенција (ЦзДА).

Расписан јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа

Расписан јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске расписало је јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа (МСП).

Предмет Јавног позива је додјела подстицаја за мала и средња предузећа за дигиталну трансформацију, техничке иновације, очување старих и умјетничких заната и домаће радиности, организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције.

Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту малих и средњих предузећа.

Пројекти дигиталне трансформације су нови пројекти, суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 10.000 KМ до 30.000 KМ.

Право на подстицај за дигиталну трансформацију имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове и која за претежну дјелатност имају један од разреда дјелатности из сљедећих области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске и то: 13 до 18, 22 и 25 до 33.

Пројекти који за предмет имају техничку иновацију су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 3.000 KМ до 60.000 KМ.

Право на подстицај за техничку иновацију имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове, запошљавају мање од 10 радника и за претежну дјелатност имају један од разреда дјелатности из сљедећих области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске и то: 13 до 18, 20, 22 и 24 до 33 или један од сљедећих разреда дјелатности из Правилника о занатским дјелатностима и то: 45.20, 74.20, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 96.02 и 96.04.

Пројекти који за предмет имају очување старих и умјетничких заната и домаће радиности су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинасирају се са 100% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 1.000 KМ до 5.000 KМ.

Право на подстицај за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове и посебан услов да имају статус старог или умјетничког заната или домаће радиности, као и развојне агенције, установе, организације (коморе) и удружења која испуњавају опште услове и посебан услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у вези са очувањем старих и умјетничких заната и домаће радиности.

Пројекти који за предмет имају организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајму, односно изложби су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 7.000 KМ до 30.000 KМ.

Право на подстицај за организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајму, односно изложби имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове, као и развојне агенције, установе, организације (коморе) и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области малих и средњих предузећа.

Пројекти који за предмет имају организовање сајма, односно конференције су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, при чему вриједност оправданих улагања може бити у распону од 7.000 KМ до 30.000 KМ.

Право на подстицај за организовање сајма, односно конференције имају развојне агенције, установе, организације (коморе) и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области малих и средњих предузећа, као и мала и средња предузећа која испуњавају опште услове и посебни услов да за претежну дјелатност имају разред дјелатности 82.30.

Подносилац захтјева доставља на јавни позив документа која су прописана Уредбом, наводи се у саопштењу.

У смјерницама за спровођење поступка додјеле подстицаја, које су објављене на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, наведена је потребна документација за учешће на јавном позиву, критеријуми за оцјену и бодовање захтјева, обавезе будућих корисника подстицаја, као и други подаци од значаја за овај поступак.

Обрасце за попуњавање који се односе на захтјев за додјелу подстицаја, изјаве да пројекат није већ подржан из буџета Републике Српске и јединице локалне самоуправе и о примљеној државној помоћи и спецификације реализованих и нереализованих пројектних активности обавезно преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва.

Јавни позив објављен је дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Министарства привреде и предузетништва и остаје отворен 15 дана од дана објављивања, односно до 6. октобра.

Додатне информације доступне су на бројеве телефона 051/338-909 и 051/338-993 и на електронским адресама m.acimovic@mpp.vladars.net и o.smitran@mpp.vladars.net.

У складу са намјеном пројекта, захтјеве на јавни позив са потребном документацијом у материјалном облику и припадајући преносилац дигиталних података /УСБ меморија/, потребно је послати на адресу: Влада Републике Српске, Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бањалука, са ознаком: “Kомисија за спровођење поступка додјеле подстицаја за /навести намјену пројекта/ – не отварати”.

Грант средства малим и средњим предузећима за дигиталну трансформацију

Грант средства малим и средњим предузећима за дигиталну трансформацију

ГИЗ БиХ позива на достављање приједлога за додјелу грант средстава малим и средњим предузећима у БИХ, која се баве производњом. Циљ овог позива је убрзати развој капацитета за истраживање и развој кроз технолошку (дигиталну) трансформацију, односно дигиталне иновације.

Укупан фонд расположив за овај позив износи 100.000 евра (195.583 БАМ), а висина гранта не може бити мања од 10.000 евра (19.558 KМ), нити већа од 15.000 евра (29.337 KМ). Апликанти морају осигурати најмање 50% укупне вриједности пројекта из властитих средстава.

Ако желите аплицирати на јавни позив (рок: 18.09.2023.) потребно је да преузмете апликацијски пакет, региструјете се на систем за апликацију, пријавите се на систем и аплицирате, што можете учинити ОВДЈЕ.

Напомињемо да су мала и средња предузећа она предузећа која запошљавају до 250 особа и која имају годишњи промет до 50 милиона евра и/или годишњи биланс стања до 43 милиона евра. Подносиоци пријаве који учествују у овом позиву за достављање приједлога морају провјерити свој статус тако што ће попунити упитник за самопроцјену малих и средњих предузећа који на располагање ставља Европска комисија. Обратите пажњу на то да подносиоци пријаве који посједују удио у другим предузећима на основу власничких права/права на капитал/права гласања, морају укључити податке о повезаним предузећима у израчуне сачињене у вези са бројем радника, прометом и билансом стања користећи Смјернице за кориснике за дефинисање малих и средњих предузећа које можете пронаћи ОВДЈЕ.

Сви финансирани пројекти морају усвојити најновије дигиталне технологије за трансформацију ка паметнијој, зеленијој и ефикаснијој производњи у складу с најновијим политикама ЕУ.

Kандидовани пројекти требају обухватити једну од наведених димензија:

-Дигитална трансформација интерних операција и управљање ресурсима
-Интегрисана дигитална продаја и ланац набавке
-Интегрисани дизајн производа и аутоматизација
-ИТ подршка
-Напредне дигиталне технологије

Више информација можете пронаћи у Смјерницама за подносиоце пријава за грантове које се могу преузети ОВДЈЕ.

За све додатне информације и пријаву на позив, посјетите страницу www.eu4digitalsme.ba

Kрајњи рок за апликације је 18.09.2023. до 16 часова.

Расписан јавни позив за општинске подстицаје за запошљавање

Расписан јавни позив за општинске подстицаје за запошљавање

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јавни позив за достављање захтјева за одобравање новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2022. годину.

За финансирање мјера подстицаја запошљавања предвиђен je износ од 50.000 KM из буџета општине Србац за 2022. годину као подршка запошљавању и самозапошљавању у привреди.

Средства ће бити распоређена на сљедећи начин:

Приоритет 1. Подршка у самозапошљавању лица која су била на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, а који су своју дјелатност регистровали у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

Приоритет 2. Подршка у запошљавању лица код послодавца који су засновали радни однос у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, и то:
а) новозапослена лица са радним искуством
б) новозапослена лица без радног искуства (приправници).

Приоритет под редним бројем 1. ће се финансирати у укупном износу до 10.000 КМ, док ће се приоритет под редним бројем 2. финансирати у укупном износу до 40.000 КМ. Средства која не буду утрошена за једну од наведених намјена могу се прерасподјелити за другу, о чему одлуку доноси начелник општине.

Максималан износ новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу ће бити:
за приоритет под редним бројем 1. из члана 4. Правилника о критеријима, поступку и начину остваривања новчаних подстицаја за запошљавање на подручју општине Србац за 2022. годину 2.000 КМ
за приоритет под редним бројем 2. мјера а) из члана 4. Правилника 1.500 КМ
за приоритет под редним бројем 2. мјера б) из члана 4. Правилника 1.000 КМ.

Максималан износ новчаних средстава по привредном субјекту је 7.500 КМ.

У зависности од броја одобрених захтјева, зависиће и висина износа новчаних средстава који ће се додјељивати по новозапосленом лицу.

Више о условима за подношење захтјева за одобравање подстицаја и потребној документацији за пријаву можете пронаћи на нашој интернет страници ОВДЈЕ, гдје можете преузети и образац за одобравање новчаних средстава.

Обрасци се могу добити и у Центру за пружање услуга грађанима у згради Општинске управе (шалтер 1), те на интернет страници за привреду и инвестиције (www.invest.srbac-rs.com).

Обрасце треба попунити и уз осталу потребну документацију у запечаћеној коверти доставити најкасније до 22.09.2023. године у Центар за пружање услуга грађанима у зграду Oпштинске управе Србац. Захтјеви са непотпуном документацијом, поднесени изван утврђене форме и рока, неће се разматрати.

За све нејасноће и додатне информације можете се обратити на број телефона 051/740-001 (локал 217) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларији број 10, најкасније до 20.09.2023. године.