Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавни позив за новчане подстицаје у пољопривреди

Јавни позив за новчане подстицаје у пољопривреди

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јавни позив за подношење захтјева за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди за 2022. годину.

Предмет Jавног позива је додјела подстицаја из Буџета општине Србац за 2022. годину за подстицање развоја пољопривреде у 2022. години, a у складу са Програмом обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за подстицање развојa пољопривреде у 2022. години и Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 2022. годину.

Средства за пољопривредне произвођаче у износу од 100.000 КМ ће се усмјерити за:

  1. Суфинансирање набавке нових пољопривредних погонских машина (трактора), у износу до 20.000 КМ. Kрајњи рок за подношење захтјева је 30.08.2022. године,
  2. Суфинансирање набавке нових пољопривредних прикључних машина, у износу до 20.000 КМ. Kрајњи рок за подношење захтјева је 30.08.2022. године,
  3. Подршка подизању нових вишегодишњих засада јабучастог, коштичавог, језграстог, јагодастог и бобичастог воћа и винограда, у износу до 10.750 КМ. Kрајњи рок за подношење захтјева је 15.11.2022. године,
  4. Подршка увођењу система за наводњавање у ратарској и повртларској производњи у укупном износу до 10.000 КМ. Kрајњи рок за подношење захтјева је 30.08.2022. године,
  5. Субвенција за производњу и узгој квалитетних приплодних крмача и супрасних назимица које се воде у матичној евиденцији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу до 5.000 КМ. Крајњи рок за подношење захтјева је 30.08.2022. године,
  6. Субвенција власницима музних грла и стеоних јуница у износу до 11.000 КМ. Kрајњи рок за подношење захтјева је 30.08.2020. године.

Подстицаје могу остварити подносиоци захтјева (физичка лица) са пребивалиштем на подручју општине Србац који задовољавају остале услове утврђене Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 2022. годину.

Анализу захтјева достављених по Jавном позиву вршиће Комисија на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 2022. годину.

Обрасци захтјева за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди могу се добити у Центру за пружање услуга грађанима (шалтер сала), Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности и на сајту Општине Србац ОВДЈЕ гдје се може преузети и текст јавног позива.

Захтјеви поднесени изван утврђене форме и рока неће бити узети у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности на број телефона: 051/740-001 локали 127, 128 и 130 и на сајту Општине Србац.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *