Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Објављен јавни позив домаћинствима за уградњу соларних панела

Електропривреда Републике Српске објавила је данас јавни позив за учешће у пројекту уградње соларних панела на кровове домаћинстава у систему купац-произвођач /прозјумер/.

Програмом енергетске одрживости домаћинстава у првој фази ће бити обухваћено 50.000 домаћинстава у Републици Српској, тачније 50.000 фотонапонских система инсталисане снаге од три до седам киловата.

Предвиђено је да се крајњим купцима омогући да лакше дођу до статуса купца-произвођача на начин да им буде понуђено да се на кровне површине њихових стамбених објеката, који су већ прикључени на електродистрибутивну мрежу, инсталирају фотонапонски системи за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

У позиву се наводи да купац-произвођач електричне енергије из обновљивих извора означава крајњег купца који дјелује у оквиру својих просторија смјештених унутар ограничених подручја и који производи електричну енергију из обновљивих извора за властиту потрошњу, односно који може складиштити или продавати струју произведену из обновљивих извора енергије коју је сам произвео, при чему за купце који не припадају категорији домаћинства те активности не представљају њихову главну комерцијалну или професионалну дјелатност.

Како је наведено, основни услови крајњих купаца из категорије домаћинства за учешће у Програму су да објекат на коме се гради електрана мора да посједује грађевинску дозволу и да крајњи купац има годишњу потрошњу у периоду април 2021-март 2022. година већу од 3.000 киловат-часова.

Између осталог, услови су да објекти морају бити са косом кровном површином која је предвиђена за постављање фотонапонског система, са оријентацијом ка југу и/или југоистоку и/или југозападу, под углом који је једнак или већи од 10 степени, те објекти са трофазним прикључком на електродистрибутивну мрежу.

Додатни услов за учешће у Програму је да кровне површине објекта не смију да буду у сјенци других сусједних објеката, дрвећа и слично.

“Право на учешће имају купци који су измирили обавезе према јавном снабдјевачу за преузету електричну енергију у складу са уговором о снабдијевању закључно са рачуном за јуни”, саопштено је из Електропривреде Републике Српске.

Крајњи купац из категорије домаћинства моћи ће да се пријави за учешће у Програму на 45 шалтера Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској у оквиру “ЕРС” на територији цијеле Републике Српске попуњавањем пријавног листа, уз који је неопходно доставити и одговарајућу документацију.

Пријављивање за учешће у Програму почиње даном објављивања јавног позива, а рок за подношење пријава је 30 календарских дана од дана објављивања.

Да би крајњи купац из категорије домаћинстава учествовао у Програму неопходно је да на шалтерима јавног снабдијевања попуни пријавни лист и приложи сљедећу документацију, у оригиналу или овјереној копији: кућну листу. потврду о примањима по члану домаћинства. потврду Завода за запошљавање уколико је члан домаћинства незапослен, грађевинску дозволу за објекат на којем се планира градити електрана, сагласност сувласника у случају да објекат на коме се гради електрана није власништва “један кроз један”.

Из Електропривреде су навели да се број бодова може остварити на основу сљедећих критеријума: просјечна мјесечна примања по члану домаћинства /предност имају корисници са мањим примањима по члану домаћинства/ – максимално 70 бодова, укупно остварена годишња потрошња од априла 2021. до марта ове године /предност имају корисници са већом потрошњом електричне енергије/ – максимално 20 бодова, те да је власник бројила незапослен или пензионер са пензијом нижом од просјечне – максимално 10 бодова.

Након провјере пристиглих пријава, Електропривреда Републике Српске ће информисати кандидате који ће имати могућност учешћа у Програму и са свима појединачно закључити уговор о регулисању међусобних односа за изградњу и кориштење фотонапонских система на њиховим објектима.

Јавни позив је објављен на огласној табли ЕРС-а, интернет страници овог предузећа и путем медија.

Све информације у вези са овим програмом могу се добити на мејл адресу solardomacinstva@ers.ba, или на бројеве телефона 059/279-819 и 059/279-866.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *