Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Објављени конкурси за расподјелу средстава од игара на срећу

Објављени конкурси за расподјелу средстава од игара на срећу

Министарство породице, омладине и спорта објавило је конкурсе за расподјелу средстава од игара на срећу у области породице, омладине и спортским организацијама (клубовима) Републике Српске и спортистима појединцима у појединачним спортовима у 2022. години.

Конкурси су објављени 29. августа 2022. године, у дневном листу „Глас Српске“ као и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта гдје се могу преузети сви потребни обрасци и конкурс.

Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу у 2022. години у области породице

На конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу по програмима и пројектима који се односе на област породице могу се пријавити организације које својим радом доприносе стварању услова за спровођење мјера популационе политике и подршке породици и које су доставиле финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране Министарства у 2021. и 2022. години, уколико су финансиране од стране Министарства.

Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу у 2022. години у области омладине

На конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу по програмима и пројектима који се односе на област омладине могу се пријавити организације које су, до дана објаве конкурса, уписане у Омладински регистар и пријавиле све накнадно уписане статусне промјене одобрене код надлежног органа те које су доставиле финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране Министарства у 2021. и 2022. години, уколико су финансиране од стране Министарства.

Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу спортским организацијама (клубовима) Републике Српске и спортистима појединцима у појединачним спортовима у 2022. години

Спортски клубови Републике Српске и спортисти појединци у појединачним спортовима који спортским резултатима у 2022. години до дана објављивања овог конкурса испуњавају услове из тачке 1. Конкурса.
Спортски клубови који су уписани у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који се налазе у евиденцији Министарства породице, омладине и спорта до дана завршетка конкурса.
Спортски клубови и спортисти појединци који су доставили финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране министарства у 2020. и 2021. години уколико су финансирани од стране Министарства.

Сви конкурси отворени су 30 дана од дана објављивања, а министар задржава право његовог поништења усљед непредвиђених буџетских ограничења.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *