Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отворен јавни позив за за бесповратна средства за увођење стандарда и цертификацију у пољопривредно-прехрамбеној производњи

EU4Agri – Подршка Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини обавјештава све заинтересоване да је од данас отворен нови циклус за пријаве на Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи за шта ће бити издвојено 1 милион КМ.

Средства подршке по једној пријави могу износити од 5.000 KМ до 50.000 KМ. Обавезно финансијско учешће подносиоца пријаве износи 30% укупне вриједности прихватљивих трошкова пројекта.

На јавни позив могу се пријавити микро, мала и средња предузећа, обрти/предузетници и задруге које се баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану, те удружења која окупљају произвођаче/прерађиваче за њихову групну цертификацију.

Овај циклус за подношење пријава ће трајати 30 дана, као и сваки наредни до утрошка средстава.

Број циклуса у склопу којих ће потенцијални корисници моћи поднијети пријаву ће овисити о динамици утрошка средстава која су намијењена за овај јавни позив. Пријаве се подносе путем платформе https://javnipoziv.undp.ba/ .

Потенцијални корисници су обавезни поднијети комплетну пријаву у склопу једног циклуса (са свом пратећом документацијом) како би иста била разматрана од стране комисије за оцјену пријава. Пријаве које су отворене у једном циклусу а нису комплетиране, односно поднешене се неће оцјењивати од стране комисије за оцјењивање, нити их подносилац пријаве може надопунити и поднијети у наредном циклусу.

Kроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пословне субјекте у пољопривредно-прехрамбеном сектору да уведу одређене стандарде у своје пословање или изврше цертификацију својих производа, услуга и производних процеса. Циљ овог јавног позива је јачање пољопривредно-прехрамбене индустрије, унапређења квалитете, хигијене, сљедивости и сигурности хране, повећања конкурентности и олакшавања приступа тржиштима.

Сви заинтересовани могу приступити јавном позиву ОВДЈЕ.

Још једном се обавјештавају сви заинтересовани за Јавни позив да је процес пријава омогућен искључиво електронским путем, користећи онлајн систем https://javnipoziv.undp.ba/.

Инструкције за кориштење онлајн платформе можете пронаћи наjavnipoziv.undp.ba.

Додатна питања у вези овог позива могу се доставити путем формулара за питања на wеб страници пројекта https://eu4agri.ba/postavi-pitanje у периоду који је за сваки циклус јасно назначен у јавном позиву. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока неће се одговарати.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *