Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

EU4AGRI издваја 6,5 милиона KМ за подршку малим пољопривредним газдинствима у БиХ

У оквиру пројекта EU4AGRI, који финансира Европска унија, објављен је Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима.

Kроз овај јавни позив, вриједан 6.5 милиона KМ, Европска унија ће подржати мала пољопривредна газдинства како би покренули нове економске или социјалне активности којима ће диверзификовати своје изворе прихода или допринијети унапређењу квалитета живота у руралним подручјима. Предност ће бити дата пријавама које укључују мала газдинства која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава, а чији приход не прелази 50.000 KМ, односно која нису уписана у јединствени регистар обвезника индиректних пореза (ПДВ регистар). Kроз овај јавни позив се од корисника неће захтијевати да региструју обрт/предузетничку дјелатност или предузеће.

Такође, кроз овај јавни позив ће бити подржане и иницијативе и активности које ће допринијети бољем запошљавању младих у руралним подручјима (нпр. пословни инкубатори, развојни хуб-ови и слично), унапређењу иновативности и конкурентности руралних предузећа (нпр. пословни иновацијски центри, бизнис инкубатори, хубови и слично). Додатно, биће подржане активности које доприносе запошљавању и положају жена у друштву кроз креирање инфраструктурне подршке (нпр. вртићи, услуге подршке старијим особама итд.), те за активности које уопштено доприносе унапређењу квалитета живота на селу, укључујући и младе (нпр. омладински клубови, спортски, едукативни и културно-умјетнички садржаји и слично).

Посебна пажња скреће се на поједностављен процес пријаве на јавни позив те обезбијеђену техничку подршку за унапређење одабраних пројектних приједлога за финансирање.

Пријаве се могу поднијети од 27.09.2022. године док је крајњи рок 21.11.2022. године до 17 часова.

Kо се може пријавити на овај јавни позив?

Kорисници финансијске подршке у склопу овог јавног позива су пољопривредна газдинства, регистровани привредни субјекти, удружења грађана, приватне установе или предузећа а кроз пријаву коју подносе јединице локалне самоуправе (опћине/општине и градови).

Наведени потенцијални корисници финансијске подршке своје приједлоге за финансирање подносиће директно јединици локалне самоуправе у форми концепт пројектних приједлога док ће јединица локалне самоуправе објединити све пристигле концепт пројектне приједлоге и доставити у једној пријави према EU4AGRI пројекту, путем онлајн система за подношење пријава, https://javnipoziv.undp.ba/. Достављање пријава у било којем другом формату (e-mail, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Јединице локалне самоуправе не могу бити корисници финансијске подршке.

Више информација о Јавном позиву можете добити на web страници пројекта eu4agri.ba, на ЛИНKУ.

Прва онлајн ИНФО сесија биће одржана у уторак, 20. септембра у 10 часова, путем Фејсбук странице EU4AGRI.

Више информација о овом Јавном позиву сви заинтересовани моћи ће сазнати путем званичне web странице пројекта www.eu4agri.ba.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *