Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Бесповратна средства за увођење стандарда и цертификацију у пољопривредно-прехрамбеној производњи

Бесповратна средства за увођење стандарда и цертификацију у пољопривредно-прехрамбеној производњи

Woman carrying crate of vegetables, mid section

EU4Agri обавјештава све заинтересоване да је отворен трећи циклус пријава на Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи.

За разлику од претходних, у овом јавном позиву удружења су прихватљив подносилац пријаве само у случају ако се пројектни приједлог односи на увођење ознаке географског поријекла и то:

  • Заштићена ознака поријекла (ЗОП),
  • Заштићена ознака географског поријекла (ЗОГП),
  • Гарантовано традиционални специјалитет (ГТС)

Укупна расположива средства за подршку увођења стандарда/система контроле квалитете и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи (за све циклусе/јавне позиве) износе до 1.000.000 KМ.

Средства подршке по једној пријави могу износити од 5.000 KМ до 50.000 KМ и могу се користити само за финансирање прихватљивих трошкова описаних у тачки 2.8.1. (обратити пажњу на дефиницију прихватљивих трошкова који могу бити финанцирана из средстава Пројекта)

Потенцијални корисници су обавезни поднијети комплетну пријаву у склопу једног циклуса (са свом пратећом документацијом) како би иста била разматрана од стране комисије за оцјену пријава.

Пријаве које су отворене у прошлом циклусу а нису комплетиране односно поднесене, неће се оцјењивати од стране комисије за оцјењивање, нити их подносилац пријаве може надопунити и поднијети у наредном циклусу.

Kроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пословне субјекте у пољопривредно-прехрамбеном сектору да уведу одређене стандарде у своје пословање или изврше цертификацију својих производа, услуга и производних процеса. Циљ овог јавног позива је јачање пољопривредно-прехрамбене индустрије, унапређења квалитете, хигијене, сљедивости и сигурности хране, повећања конкурентности и олакшавања приступа тржиштима.

Kо се може пријавити на овај јавни позив?

На овај јавни позив моћи ће се пријавити:

• микро, мала и средња предузећа и која се баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану,
• обрти/предузетници и задруге које баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану,
• удружења која окупљају искључиво произвођаче/прерађиваче пољопривредних производа за људску исхрану. (Удружења су прихватљив подносилац пријаве само у случају ако се пројектни приједлог односи на увођење ознаке географског поријекла (ЗОП, ЗОГП,ГТС)).

За подршку увођењу стандарда и цертификацију у пољопривредно-прехрамбену производњу прихватљиви су сви пројекти који се искључиво односе на увођење стандарда и цертификацију за процесе и/или производе који су намијењени људској прехрани.

Начин подношења пријава

Пријава се подноси путем онлајн платформе https://javnipoziv.undp.ba Инструкције за кориштење онлајн платформе можете пронаћи на: https://javnipoziv.undp.ba

Kрајњи рок за подношење пријава

Пријаве се могу поднијети путем онлајн платформе https://javnipoziv.undp.ba од 7. децембра 2022. године док је крајњи рок 30. децембар 2022. године до 15 часова. Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или емаил) се неће узети у разматрање.

Kорак 1: Kако се пријавити на јавни позив?

Kорак 1: Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава у којем се налазе све информације о критеријумима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве који се може пронаћи ОВДЈЕ.

Kорак 2: Пратећа документација за пријаву на јавни позив

Прилог 1 – Образац за пријаву
Прилог 2 – Буџет пројекта
Прилог 3 – Писмо намјере о суфинансирању
Прилог 4 – УН глобални принципи

Додатна питања у вези овог позива се могу поставити путем онлајн платформе javnipoziv.undp.ba у периоду од 7.12 до 23.12.2022. године до 15 часова.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *