Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан јавни позив за финансирање културних и спортских манифестација

Расписан јавни позив за финансирање културних и спортских манифестација

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јавни позив за финасирање и суфинансирање пројеката (програма) културних и спортских манифестација из буџета општине Србац у 2023. години.

Право учешћа имају физичка и правна лица регистрована код надлежног органа за обављање дјелатности која је предмет пројекта, а имају сједиште на подручју општине Србац или реализују пројекат (манифестацију) на подручју општине Србац и то:
• Јавне установе културе чији је оснивач општина,
• Јавна предузећа која у свом дјеловању доприносе развоју културе и спорта на општини,
• Струковна културна и умјетничка удружења,
• Удружења која имају утврђен статус да су од интереса у области културе или спорта за општину Србац,
• Спортске организације које дјелују на подручју општине Србац,
• Удружења грађана чија је програмска оријентација и основни циљ искључиво културна или спортска дјелатност, дјелатност туризма и очувања културно историјског насљеђа,
• Kултурно умјетничка друштва,
• Предшколске установе, основне и средње школе које дјелују на подручју општине Србац, а које доприносе културном или спортском уздизању и образовању младих,
• Удружења регистрована ван територије општине Србац а чији ће се програми и пројекти дијелом или у цјелини реализовати на територији општине Србац,
• Вјерске организације,
• Физичка лица која се баве културним стваралаштвом и спортом.

Садржај пројекта је потребно исказати у апликационој форми која се посебно подноси зависно од врсте пројекта а која се може преузети на нашој страници ОВДЈЕ, гдје можете преузети и комплетан текст јавног позива у којем су наведени и прилози које је потребно доставити уз апликацију.

Апликационе форме за подношење пројеката могу се подићи и у Центру за пружање услуга грађанима (зграда општине) на шалтеру број 1 а пожељно је да се доставе и у електронској форми Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности.

Све додатне информације можете добити лично у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности или на контакт телефон: 051/740-001, локал 134.

Рок за подношење пријава је 28 дана од дана објаве на интернет страници општине Србац, а исти ће се истаћи и на огласној плочи административне службе, те објавити путем Радио Српца.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *