Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Објављен позив предузећима из метало и дрвопрераде за учешће у пројекту дигитализације

Објављен позив предузећима из метало и дрвопрераде за учешће у пројекту дигитализације

Спољнотрговинска комора Босне и Херцеговине имплементира пројекат “EXPO-DIGIT – Подршка бх. компанијама у интернационализацији и дигитализацији” и позива заинтересирана мала и средња предузећа из металопрерађивачког и дрвопрерађивачког сектора из БиХ да се пријаве за учешће у пројекту, саопштено је из Kоморе.

Пројекат EXPO-DIGIT заједнички финансирају Европска унија и Влада Савезне Републике Њемачке кроз EU4BusinessRecovery пројекат, а проводе га GIZ, UNDP и ILO.

Општи циљ пројекта је унапређење конкурентности кроз повећан ниво интернационализације и дигитализације металопрерађивачких и дрвопрерађивачких компанија у Босни и Херцеговини.


Укупно трајање пројекта је 10 мјесеци, почевши од 9. септембра 2022. године до 8. јула 2023. године.

Специфични циљеви пројекта релевантни за овај позив су:


– Омогућити бх. компанијама из металопрерађивачког и дрвопрерађивачког сектора да, спровођењем програма развоја извоза уз подршку пројекта, успоставе нове међународне пословне контакте на циљном тржишту


– Омогућити бх. компанијама из металопрерађивачког и дрвопрерађивачког сектора да боље користе алате дигиталног маркетинга у циљу успостављања нових међународних пословних контаката и стицања нових клијената/купаца на међународном тржишту


– Повећати извоз крајњих корисника у секторима металопрераде и дрвопрераде.

Бх. компаније које, између осталих критеријума наведених у позивном писму, испуњавају и критерије шифре дјелатности могу у Пријавном обрасцу исказати интерес за учешћем у једној или обје активности пројекта, али учешће је могуће у самој једној активности (било програму развоја извоза или подршци у дигиталном маркетингу). Зависно о броју и квалитету пријава, компанија ће бити одабрана за активност у којој за њу постоје боље могућности и очекивани ефекти унапређења.

Критеријуме и пријавни образац можете преузети ОВДЈЕ.

Попуњен и овјерен пријавни образац (потписом и печатом фирме), те пратећа документација доставља се скенирана путем е-маила на адресе:

lejla.mededovic@komorabih.ba – За компаније из дрвопрераде,


aida.vidimlic@komorabih.ba – За компаније из металопрераде.

Рок за доставу апликације је: 14.2.2023. године у 16 часова.

У складу са критеријумима из овог позива и процедуром пројекта, пристигле пријаве разматраће Kомисија за одабир учесника у пројекту. Пријаве које не садрже све наведене елементе, сматрају се непотпуним и неће бити узете у разматрање. Kандидати ће благовремено бити обавијештени о резултатима избора.

Kонтакт-особе за евентуална питања и додатна појашњења везано за овај позив, су:

– За компаније из дрвопрераде: Лејла Међедовић, тел: 033 566 231, e-mail: lejla.mededovic@komorabih.ba


– За компаније из металопрераде: Аида Видимлић, тел: 033 566 233, e-mail: aida.vidimlic@komorabih.ba

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *