Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавни позив за подршку увођењу иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор

Јавни позив за подршку увођењу иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор

Пројекат EU4AGRI објавио је нови Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор, вриједан 1.3 милиона KМ.

Прихватљиви подносиоци пријава

Пријава се подноси искључиво у партнерству које сачињавају два члана из сљедећих категорија:

Kатегорија 1:

Микро, мала и средња предузећа из ИТ сектора, која су регистрована за обављање дјелатности 62.0 (Рачунарско програмирање, савјетовање и дјелатности у вези с њима) и/или 63.01 (Обрада података, услуге хостинга и дјелатности у вези с њима; интернетски портал) по стандардној класификацији дјелатности;

Kатегорија 2:

Микро, мала и средња предузећа из пољопривредно-прехрамбеног сектора, а што могу бити:

  • обрти/самостални предузетници,
  • задруге,
  • предузећа, или
  • микро, мала и средња предузећа (задруге, предузећа) која економски и интересно окупљају пољопривредне произвођаче или становништво руралних подручја, пружајући им организациону и савјетодавну подршку.

Партнерство се мора састојати од два члана, при чему чланови партнерства морају бити из различитих категорија. Подносилац пријаве може бити из било које од двије категорије.

Подносилац пријаве је одговоран за реализацију пројекта укључујући и финансијске обавезе.

  1. Предузећа до 250 запослених.
  2. Предузећа до 250 запослених.
  3. Пољопривредне апотеке нису прихватљиве нити као подносиоци пријава нити као партнери.

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 30 % укупног износа прихватљивих трошкова који се односе на набавку опреме и услуга. Дио буџета пројекта који се односи на развој софтверског или ИоТ рјешења у потпуности сноси EU4AGRI пројекат.

Суфинансирање мора бити новчано, те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

Пријаве се могу поднијети од 15. маја 2023. године док је крајњи рок 23.06.2023. године до 15 часова. Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или имјел) се неће узети у разматрање.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на wеб страници пројекта javnipoziv.undp.ba у временском периоду од 15.05.2023. до 15.06.2023. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.

Kако се пријавити на јавни позив?
Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава у којем се налазе све информације о критеријумима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве а који се може преузети ОВДЈЕ гдје се може преузети и пратећа документација за пријаву на јавни позив.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (имејл, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Прва онлајн информативна сесија биће одржана путем Фејсбук странице пројекта EU4AGRI а вријеме одржавања информативне сесије биће објављено накнадно.

EU4AGRI је четворогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона евра чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Чешка развојна агенција (CzDA).

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *