Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан јавни позив за пројекте омладинских неформалних група

Расписан јавни позив за пројекте омладинских неформалних група

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас јавни позив за пројекте омладинских неформалних група са подручја општине Србац за 2023. годину.

Укупна средства предвиђена за ову намјену износе 20 хиљада KМ а право учешћа имају омладинске неформалне групе са подручја општине Србац које су састављене од најмање три особе старости од 15 до 30 година.

Максималан износ средстава који се може тражити од општине Србац износи до 1.500 KМ по захтјеву. Омладинска неформална група мора обезбиједити своје учешће од најмање 50 % од тражених средстава од општине Србац, при чему учешће омладинске неформалне групе може бити у различитим облицима: новац, рад, материјал и слично.

Трајање реализације свих пројектних активности сваког пројекта не може бити дуже од 90 дана.

Захтјеве за одобравање средстава оцјењује и рангира комисија коју именује начелник општине, на основу сљедећих критеријума:

  • Оправданост пројекта 40 бодова
  • Буџет пројекта (рационалност трошкова, извори финансирања пројекта) 30 бодова
  • Број и врста крајњих корисника пројекта 20 бодова
  • Вишеструки утицај пројекта 10 бодова
    Укупно: 100 бодова

Након проведених процедура и рангирања пристиглих захтјева, комисија доставља приједлог начелнику општине на усвајање а коначна одлука о одобреним пројектима биће објављена у Службеном гласнику општине Србац, на огласној табли Општинске управе Србац, на званичној интернет страници општине Србац и путем Радио Српца.

Захтјеви за одобравање средстава се достављају на прописаном обрасцу у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Србац, Трг бораца 1, 78420 Србац, са назнаком: „Захтјев за одобравање средстава за реализацију пројеката омладинских неформалних група – НЕ ОТВАРАТИ“.

Уз захтјев за одобравање средстава потребно је приложити:

  1. Kопију личне карте или копију извода из матичне књиге рођених (за све чланове омладинске неформалне групе)
  2. Kопију предрачуна за набавку роба, услуга или радова предвиђених пројектом.

Обрасци захтјева за одобравање средстава могу се добити у Општинској управи Србац (шалтер број 1), а могу ће се преузети и са наше интернет странице ОВДЈЕ.

Рок за кандидовање пројеката траје до 21.07.2023. године а за све потребне информације можете се обратити на број телефона 051/740-001 (локал 134) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларији број 4.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *