Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

За суфинансирање пројеката културе у БиХ три милиона KМ

За суфинансирање пројеката културе у БиХ три милиона KМ

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, расписало је јавни конкурс за распоред средстава из текућег гранта „Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“ за 2023. годину.

Средства су предвиђена у износу од 3.097.000 KМ а минимални износ који се може распоредити из овог гранта износи 5.000 KМ, а максимални до 200.000 KМ.

Право на подношење пројеката имају сљедећи правни субјекти у Босни и Херцеговини:

а) музеји, библиотеке, кинотеке, галерије, позоришта, културни центри, домови културе, архиви, оркестри, филхармоније, заводи за заштиту културне баштине, академије наука и умјетности, ликовне и музичке академије, академије сценских умјетности, аматерска позоришта, хорови, фестивали културе;

б) институти, удружења, фондације, факултети и други правни субјекти чија је једна од дјелатности у области културе;

ц) вјерске заједнице: за пројекте који се односе на заштиту и конзервацију културне и историјске баштине у Босни и Херцеговини.

Субјекти могу бити подржани само за један пројекат у оквиру овог гранта и морају бити регистровани најмање 12 мјесеци до дана расписивања јавног конкурса.

При разматрању поднесеног пројекта евалуација се врши према сљедећим критеријумима:

а) квалитет пројекта и његов допринос развоју културе у Босни и Херцеговини у складу с приоритетима Стратегије културне политике у Босни и Херцеговини

(http://www.mcp.gov.ba/Content/Read/nauka-i-kultura-dokumenti), и то кроз:

1) јачање капацитета културних установа;

2) повећање учествовања у културним активностима;

3) повећање приступа култури;

4) промовисање културних вриједности и активности;

5) јачање сектора културних индустрија;

6) јачање капацитета у области културног туризма;

7) очување културне и историјске баштине у Босни и Херцеговини и изградња потребне инфраструктуре;

8) промоцију културних садржаја за младе;

9) развој културе у Босни и Херцеговини у складу са чланом 7. Одлуке о критеријима.

Више информација о јавном позиву, потребној документацији за пријаву, року пријаве и осталим детаљима конкурса можете пронаћи ОВДЈЕ.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *