Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавни позив за додјелу подстицаја Министарства енергетике и рударства

Јавни позив за додјелу подстицаја Министарства енергетике и рударства

Министар енергетике и рударства Републике Српске расписао је јавни позив за додјелу подстицаја из надлежности овог министарства у 2023. години.

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава подстицаја планираних буџетом Министарства енергетике и рударства, који се односе на унапређење пословних процеса и ефикасности пословања, унапређење конкурентности, повећање броја запослених радника, стварање додатне вриједности код готових производа, производњи базираној на иновацијама, увођење или унапређење система квалитета производње и производа и унапређење других општих елемената пословања привредних друштава из ресорне надлежности министарства.

Укупан износ средстава подстицаја по овом јавном позиву износи 2.000.000 KМ.

Додијељена средства подстицаја представљају државну помоћ мале вриједности која се може додијелити једном привредном друштву и која не може прећи износ од 390.000 KМ (рачунајући период од три фискалне године, текућа и двије претходне).

Подстицаји су планирани буџетом Републике Српске за 2023. годину, у оквиру буџета Министарства енергетике и рударства и планом утрошка средстава, који се доноси уз сагласност Владе Републике Српске за одређену фискалну годину.

Подстицаји се додјељују за пројекте са намјеном за:
1) улагање у материјална средства (земљиште, зграде, производне погоне, машине или опрему или друга слична материјална средства) и
2) улагање у нематеријална средства (пословни софтверски пакети, патенти, лиценце, цертификовање, акредитовање, стандарди управљања квалитетом или стандарди управљања безбједношћу информација, систем контролинга или обиљежавања производа са „ЦЕ“ знаком усаглашености или израда индустријског дизајна односно редизајна производа или амбалаже или друга слична нематеријална средства).

Kорисници подстицаја могу бити привредна друштва са сједиштем у Републици Српској, која испуњавају прописане услове, а која обављају дјелатност у подручју вађења руда и камена, прерађивачке индустрије и производње и снабдијевања електричном енергијом и гасом.

Kомплетан текст јавног позива можете пронаћи ОВДЈЕ.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *