Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан јавни позив за културне и спортске манифестације

Расписан јавни позив за културне и спортске манифестације

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас јавни позив за финасирање и суфинансирање пројеката (програма) културних и спортских манифестација из буџета општине Србац у 2024. години.

Право учешћа имају физичка и правна лица регистрована код надлежног органа за обављање дјелатности која је предмет пројекта, а имају сједиште на подручју општине Србац или реализују пројекат (манифестацију) на подручју општине Србац и то:

 • Јавне установе културе чији је оснивач општина,
 • Јавна предузећа која у свом дјеловању доприносе развоју културе и спорта на општини,
 • Струковна културна и умјетничка удружења,
 • Удружења која имају утврђен статус да су од интереса у области културе или спорта за општину Србац,
 • Спортске организације које дјелују на подручју општине Србац,
 • Удружења грађана чија је програмска оријентација и основни циљ искључиво културна или спортска дјелатност, дјелатност туризма и очувања културно историјског наслијеђа,
 • Културно умјетничка друштва,
 • Предшколске установе, основне и средње школе које дјелују на подручју општине Србац, а које доприносе културном или спортском уздизању и образовању младих,
 • Удружења регистрована ван територије општине Србац а чији ће се програми и пројекти дијелом или у цјелини реализовати на територији општине Србац,
 • Вјерске организације,
 • Физичка лица која се баве културним стваралаштвом и спортом,

Рок за подношење пријава је 28 дана од дана објаве, а текст јавног позива и апликационе форме за подношење пројеката могу се подићи у Центру за пружање услуга грађанима (зграда општине) на шалтеру број 1, или на нашој интернет страници ОВДЈЕ, а пожељно је да се доставе и у електронској форми Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности.

У обзир ће се узети само потпуне и благовремено поднесене пријаве а предају се на шалтеру број 1. у административној служби општине Србац или путем поште на адресу : Општинска управа Србац, са назнаком „КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2024“, Трг бораца број 1, 78420 Србац. Приспјеле пројекте вриједноваће посебно именована комисија од стране начелника.

Све додатне информације можете добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац или на контакт телефон: 051/740-001, локал 134.

Комисија неће разматрати непотпуно попуњене апликације, апликације без тражених прилога, као и апликације организација или удружења које су добилe средства у 2023. години, а нису доставилe извјештај о утрошку средстава.