Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni pozivi

Објављени конкурси за расподјелу средстава од игара на срећу

Објављени конкурси за расподјелу средстава од игара на срећу

Министарство породице, омладине и спорта објавило је конкурсе за расподјелу средстава од игара на срећу у области породице, омладине и спортским организацијама (клубовима) Републике Српске и спортистима појединцима у појединачним спортовима у 2022. години.

Конкурси су објављени 29. августа 2022. године, у дневном листу „Глас Српске“ као и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта гдје се могу преузети сви потребни обрасци и конкурс.

Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу у 2022. години у области породице

На конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу по програмима и пројектима који се односе на област породице могу се пријавити организације које својим радом доприносе стварању услова за спровођење мјера популационе политике и подршке породици и које су доставиле финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране Министарства у 2021. и 2022. години, уколико су финансиране од стране Министарства.

Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу у 2022. години у области омладине

На конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу по програмима и пројектима који се односе на област омладине могу се пријавити организације које су, до дана објаве конкурса, уписане у Омладински регистар и пријавиле све накнадно уписане статусне промјене одобрене код надлежног органа те које су доставиле финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране Министарства у 2021. и 2022. години, уколико су финансиране од стране Министарства.

Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу спортским организацијама (клубовима) Републике Српске и спортистима појединцима у појединачним спортовима у 2022. години

Спортски клубови Републике Српске и спортисти појединци у појединачним спортовима који спортским резултатима у 2022. години до дана објављивања овог конкурса испуњавају услове из тачке 1. Конкурса.
Спортски клубови који су уписани у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који се налазе у евиденцији Министарства породице, омладине и спорта до дана завршетка конкурса.
Спортски клубови и спортисти појединци који су доставили финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране министарства у 2020. и 2021. години уколико су финансирани од стране Министарства.

Сви конкурси отворени су 30 дана од дана објављивања, а министар задржава право његовог поништења усљед непредвиђених буџетских ограничења.

Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске, расписало је јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа (МСП), на основу Уредбе о поступку додјеле подстицаја за МСП („Службени гласник Републике Српске”, бр. 66/22).

Предмет јавног позива је додјела подстицаја за МСП за дигиталну трансформацију, техничке иновације, очување старих и умјетничких заната и домаће радиности, организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције.

За подстицаје за дигиталну трансформацију, техничке иновације и очување старих и умјетничких заната и домаће радиности планирана су средства у износу од 820.000,00 КМ, док су за подстицаје за организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције, планирана средства у износу од 187.000,00 КМ.

Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту МСП.

Јавни позив је отворен до 25. августа а детаљније информације могу се пронаћи ОВДЈЕ.

Расписан конкурс за субвенције каматне стопе на стамбене кредите

Министарство породице, омладине и спорта расписало је данас конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове.

На конкурс мoгу да се пријаве лица која су:

 • закључила уговор са комерцијалном банком која врши пласман кредитних средстава из кредитне линије Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и у тренутку закључивања уговора са банком о стамбеном кредитирању имају до навршених 35 година живота;
 • судужник као брачни партнер лицу које је закључило уговор са комерцијалном банком која врши пласман кредитних средстава из кредитне линије Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, а у тренутку закључивања уговора са банком о стамбеном кредитирању судужник има до навршених 35 година живота (у том случају пријаву на конкурс подноси судужник);

• имају мјесто пребивалишта у Републици Српској.

Конкурс је отворен до 12.9.2022. године, а апликациона форма за подношење захтјева за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове може се преузети на сајту Владе Републике Српске.

На конкурс се не пријављују лица која су већ корисници субвенције камaтне стопе по датом стамбеном кредиту, јер једном додијељена субвенција важи до краја отплате кредита.

Објављен јавни позив домаћинствима за уградњу соларних панела

Електропривреда Републике Српске објавила је данас јавни позив за учешће у пројекту уградње соларних панела на кровове домаћинстава у систему купац-произвођач /прозјумер/.

Програмом енергетске одрживости домаћинстава у првој фази ће бити обухваћено 50.000 домаћинстава у Републици Српској, тачније 50.000 фотонапонских система инсталисане снаге од три до седам киловата.

Предвиђено је да се крајњим купцима омогући да лакше дођу до статуса купца-произвођача на начин да им буде понуђено да се на кровне површине њихових стамбених објеката, који су већ прикључени на електродистрибутивну мрежу, инсталирају фотонапонски системи за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

У позиву се наводи да купац-произвођач електричне енергије из обновљивих извора означава крајњег купца који дјелује у оквиру својих просторија смјештених унутар ограничених подручја и који производи електричну енергију из обновљивих извора за властиту потрошњу, односно који може складиштити или продавати струју произведену из обновљивих извора енергије коју је сам произвео, при чему за купце који не припадају категорији домаћинства те активности не представљају њихову главну комерцијалну или професионалну дјелатност.

Како је наведено, основни услови крајњих купаца из категорије домаћинства за учешће у Програму су да објекат на коме се гради електрана мора да посједује грађевинску дозволу и да крајњи купац има годишњу потрошњу у периоду април 2021-март 2022. година већу од 3.000 киловат-часова.

Између осталог, услови су да објекти морају бити са косом кровном површином која је предвиђена за постављање фотонапонског система, са оријентацијом ка југу и/или југоистоку и/или југозападу, под углом који је једнак или већи од 10 степени, те објекти са трофазним прикључком на електродистрибутивну мрежу.

Додатни услов за учешће у Програму је да кровне површине објекта не смију да буду у сјенци других сусједних објеката, дрвећа и слично.

“Право на учешће имају купци који су измирили обавезе према јавном снабдјевачу за преузету електричну енергију у складу са уговором о снабдијевању закључно са рачуном за јуни”, саопштено је из Електропривреде Републике Српске.

Крајњи купац из категорије домаћинства моћи ће да се пријави за учешће у Програму на 45 шалтера Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом купаца у Републици Српској у оквиру “ЕРС” на територији цијеле Републике Српске попуњавањем пријавног листа, уз који је неопходно доставити и одговарајућу документацију.

Пријављивање за учешће у Програму почиње даном објављивања јавног позива, а рок за подношење пријава је 30 календарских дана од дана објављивања.

Да би крајњи купац из категорије домаћинстава учествовао у Програму неопходно је да на шалтерима јавног снабдијевања попуни пријавни лист и приложи сљедећу документацију, у оригиналу или овјереној копији: кућну листу. потврду о примањима по члану домаћинства. потврду Завода за запошљавање уколико је члан домаћинства незапослен, грађевинску дозволу за објекат на којем се планира градити електрана, сагласност сувласника у случају да објекат на коме се гради електрана није власништва “један кроз један”.

Из Електропривреде су навели да се број бодова може остварити на основу сљедећих критеријума: просјечна мјесечна примања по члану домаћинства /предност имају корисници са мањим примањима по члану домаћинства/ – максимално 70 бодова, укупно остварена годишња потрошња од априла 2021. до марта ове године /предност имају корисници са већом потрошњом електричне енергије/ – максимално 20 бодова, те да је власник бројила незапослен или пензионер са пензијом нижом од просјечне – максимално 10 бодова.

Након провјере пристиглих пријава, Електропривреда Републике Српске ће информисати кандидате који ће имати могућност учешћа у Програму и са свима појединачно закључити уговор о регулисању међусобних односа за изградњу и кориштење фотонапонских система на њиховим објектима.

Јавни позив је објављен на огласној табли ЕРС-а, интернет страници овог предузећа и путем медија.

Све информације у вези са овим програмом могу се добити на мејл адресу solardomacinstva@ers.ba, или на бројеве телефона 059/279-819 и 059/279-866.

Расписан јавни позив за избор корисника станова у згради за младе брачне парове

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас јавни позив за подношење пријава за избор корисника пројекта „Зграда за младе брачне парове у Српцу“.

Пројектом је предвиђено да се изврши избор 20 корисника стамбених јединица површине од 59,75 до 71,55 квадратних метара. Цијена стамбеног простора је дефинисана одлуком Скупштине општине Србац и износи 1.200 КМ по квадратном метру.

Кандидат има право да се пријави на конкурс ако испуњава следеће опште услове:

1) Да је држављанин Републике Српске и БиХ, а што се доказује увјерењем о држављанству,

2) Да има мјесто пребивалишта у општини Србац, најмање 12 мјесеци прије расписивања конкурса, што се доказује увјерењем о пребивалишту,

3) Да нема рјешено стамбено питање (подносилац захтјева и партнер) – некретнину за становање у власништву у Републици Српској и иностранству, а што се доказује овјереном изјавом која се може преузети на нашој интернет страници ОВДЈЕ и увјерењем из Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове да нема у власништву некретнину, нити је имао у власништву некретнину за становање на територији општине Србац и територији општине која представља мјесто сталног запослења,

4) Брачни статус – да је у брачној заједници и да један од супружника има до 35 година живота, што доказује изводом из матичне књиге вјенчаних и изводом из матичне књиге рођених или да је самохрани родитељ – родитељ који самостално врши родитељско право над дјететом старости до 40 година јер је:

 1. Други родитељ умро или није познат – доказује се изводом из матичне књиге рођених за дијете и изводом из матичне књиге умрлих за другог родитеља ;
 2. Другом родитељу одузето родитељско право – доказује се одлуком надлежног органа о одузимању родитељског права другог родитеља ;
 3. Малољетно дијете повјерено њему као законском заступнику на бригу, старање и васпитање – доказује се одлуком надлежног органа којом се малољетно дијете повјерава на бригу, старање и васпитање родитељу као подносиоцу захтјева и законском заступнику малољетног дјетета.

Бодовање ће се извршити према сљедећим условима:
1) Старосна доб кандидата (бодују се оба супружника):

а) супружника

 1. до 30 година старости – 20 бодова
 2. од 30 до 35 година старости – 15 бодова
 3. од 35 до 40 година старости – 10 бодова

бодовање се врши на основу достављених извода из матичне књиге рођених,

б) самохраног родитеља

 1. до 30 година старости – 30 бодова
 2. од 30 до 35 година старости – 22,50 бода
 3. од 35 до 40 година старости – 15 бодова

бодовање се врши на основу достављених извода из матичне књиге рођених,

2) Број дјеце у породици:

 1. једно дијете – 15 бодова
 2. двоје дјеце – 30 бодова
 3. троје и више дјеце у породици – 45 бодова

бодовање се врши на основу достављених извода из матичне књиге рођених за свако дијете,

3) Посебне категорије (бодују се оба супружника):

 1. дјеца погинулих бораца – 20 бодова
 2. дјеца ратних војних инвалида (I и II категорија) – 10 бодова
 3. родитељи дјеце са потешкоћама у развоју – 15 бодова

бодовање се врши на основу рјешења надлежног органа,

4) Стручна спрема (бодују се оба супружника):

 1. Средња стручна спрема (3 године) – 5 бодова
 2. Средња стручна спрема (4године) – 7,50 бодова
 3. Висока стручна спрема (180 ЕЦТС бодова) – 10 бодова
 4. Висока стручна спрема (240 ЕЦТС бодова) – 12,50 бодова
 5. Висока стручна спрема (300 и више ЕЦТС бодова) – 15 бодова

бодовање се врши на основу приложене дипломе о завршеној стручној спреми,

5) Додатно се бодују следећа занимања (бодују се оба супружника):

 1. Доктор медицине – 15 бодова
 2. Инжeњер електротехнике – 15 бодова
 3. Инжeњер машинства – 15 бодова

бодовање се врши на основу приложене дипломе о завршеној стручној спреми.

Основне карактеристике објекта

Локација 11 Нoвембар бб, к.ч.н.бр. 666/13/47, ПЛ 131, К.О. Србац Мјесто
Спратност: Пр (приземље) + 4С (спрата)

Опремљеност: Конструкција објекта је армирано бетонска скелетна, испуна од шупље блок опеке, фасада је демит д=12 цм, подови у ходницима, купатилима, кухињама завршно се обрађују керамичким плочицама дебљине 1 цм, док је завршна обрада пода у собама и дневнима боравцима ламинат дебљине д=8 мм, класе отпорности минимално 31, зидови у купатилима се обрађују керамичким плочицама до пуне висине а у кухињама висине 65 на висини 90 цм од пода.

На плочи приземља се поставља теромизолација д=12 цм, а на плочама у подовима д=3 цм. Термоизолација на крову је д=10 цм. Покров објекта је лим дебљине 0,7 mm. Вањска врата су од АЛУ профила, а вањска столарија од ПВЦ профила топлотног пролаза позиције износи Uw≤ 1.4 W/m2К. Балконске ограде су стаклене од ламелираног стакла дебљине 10 mm, укупне висине 110 cm, а стубишна ограда од челичних профила.

У купатилима се од санитарних уређаја поставља када, умиваоник, WC шкољка, водокотлић, извод за машину за прање рубља, извод за машину за сушење рубља, бојлеј и славине. Објекат ће бити опремљен системом даљинског очитавања водомјера.

У објекту су предвиђене инсталације јаке и слабе струје, громобранска инсталација, постављање утичница, прекидача, освјетљења, развод мрежног кабла и ТВ инсталација са утичницама.

У објекту је планирана израда интерфонске инсталације са интерфонским слушалицама и системом за отварање улазних врата.

Објекат ће посједовати вањску и унутрашњу хидрантску мрежу и систем ватродојаве са централом, оптичким детекторима пожара, ручним јављачима пожара, одговарајућим противпожарним сиренама као и против паничну расвјету.

Гријање објекта је помоћу електричних котлова (термоблокова) постављених у сваком стану. Електро котлови су капацитета гријања 6 кW и опремљени су свом арматуром за функционисање.

У приземном дијелу објекта предвиђена је просторија у којој ће бити формирана котловница након изградње ламеле 2. Котловница ће бити заједничка за ламелу 1 и ламелу 2, а као извор топлоте предвиђен је топловодни челични котао. Предвиђене су инсталације за двије врсте гријања, путем електричних котлова или путем заједничке котловнице до које је доведена разводна мрежа из станова. Пројектом није планирана опрема котловнице до завршетка друге ламеле.

За систем радијаторског гријања је предвиђена двоцијевна мрежа са радијаторима потребног капацитета.

Објекат ће бити опремљен путничким лифтом носивости минимално 630кг или 8 путника, кабине димензија 1300mm x дубина 1200mm x висина 2075mm.

БРОЈ И СТРУКТУРА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА:
20 СТАНОВА

Подаци о стамбеној јединици

 1. приземље, стан број 1, трособан, површина 59,75 m2
 2. приземље, стан број 2, трособан, површина 60,75 m2
 3. приземље, стан број 3, трособан, површина 69,22 m2
 4. приземље, стан број 4, трособан, површина 65,30 m2
 5. 1. спрат, стан број 5, трособан, површина 59,75 m2
 6. 1. спрат, стан број 6, трособан, површина 71,55 m2
 7. 1. спрат, стан број 7, трособан, површина 69,22 m2
 8. 1. спрат, стан број 8, трособан, површина 65,30 m2
 9. 2. спрат, стан број 5, трособан, површина 59,75 m2
 10. 2. спрат, стан број 6, трособан, површина 71,55 m2
 11. 2. спрат, стан број 7, трособан, површина 69,22 m2
 12. 2. спрат, стан број 8, трособан, површина 65,30 m2
 13. 3. спрат, стан број 5, трособан, површина 59,75 m2
 14. 3. спрат, стан број 6, трособан, површина 71,55 m2
 15. 3. спрат, стан број 7, трособан, површина 69,22 m2
 16. 3. спрат, стан број 8, трособан, површина 65,30 m2
 17. 4. спрат, стан број 5, трособан, површина 59,75 m2
 18. 4. спрат, стан број 6, трособан, површина 71,55 m2
 19. 4. спрат, стан број 7, трособан, површина 69,22 m2
 20. 4. спрат, стан број 8, трособан, површина 65,30 m2

Увид у извод из пројекта на којем су видљиви тлоцрти станова могућ је на нашој интернет страници ОВДЈЕ.

Такође на нашој страници можете преузети комплетан текст јавног позива ОВДЈЕ у којем можете и прочитати начин достављања пријава и конкурсну процедуру, а на нашој страници можете преузети и образац за пријаву и изјаву о непосједовању некретнине за становање ОВДЈЕ.

Јавни позив је отворен до 01.09.2022. године а у случају потребе, трајање конкурса се може продужавати због недовољног броја пријављених уз назначавање новог рока.

Све информације у вези са Јавним позивом можете добити код Одјељења за општу управу, тел. 051/740-001, локали 101 и 204, Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности, локал 211 као и Служби начелника општине Србац локал 205.

Јавни позив за новчане подстицаје у пољопривреди

Јавни позив за новчане подстицаје у пољопривреди

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јавни позив за подношење захтјева за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди за 2022. годину.

Предмет Jавног позива је додјела подстицаја из Буџета општине Србац за 2022. годину за подстицање развоја пољопривреде у 2022. години, a у складу са Програмом обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за подстицање развојa пољопривреде у 2022. години и Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 2022. годину.

Средства за пољопривредне произвођаче у износу од 100.000 КМ ће се усмјерити за:

 1. Суфинансирање набавке нових пољопривредних погонских машина (трактора), у износу до 20.000 КМ. Kрајњи рок за подношење захтјева је 30.08.2022. године,
 2. Суфинансирање набавке нових пољопривредних прикључних машина, у износу до 20.000 КМ. Kрајњи рок за подношење захтјева је 30.08.2022. године,
 3. Подршка подизању нових вишегодишњих засада јабучастог, коштичавог, језграстог, јагодастог и бобичастог воћа и винограда, у износу до 10.750 КМ. Kрајњи рок за подношење захтјева је 15.11.2022. године,
 4. Подршка увођењу система за наводњавање у ратарској и повртларској производњи у укупном износу до 10.000 КМ. Kрајњи рок за подношење захтјева је 30.08.2022. године,
 5. Субвенција за производњу и узгој квалитетних приплодних крмача и супрасних назимица које се воде у матичној евиденцији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу до 5.000 КМ. Крајњи рок за подношење захтјева је 30.08.2022. године,
 6. Субвенција власницима музних грла и стеоних јуница у износу до 11.000 КМ. Kрајњи рок за подношење захтјева је 30.08.2020. године.

Подстицаје могу остварити подносиоци захтјева (физичка лица) са пребивалиштем на подручју општине Србац који задовољавају остале услове утврђене Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 2022. годину.

Анализу захтјева достављених по Jавном позиву вршиће Комисија на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 2022. годину.

Обрасци захтјева за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди могу се добити у Центру за пружање услуга грађанима (шалтер сала), Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности и на сајту Општине Србац ОВДЈЕ гдје се може преузети и текст јавног позива.

Захтјеви поднесени изван утврђене форме и рока неће бити узети у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности на број телефона: 051/740-001 локали 127, 128 и 130 и на сајту Општине Србац.

Отворен нови јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи

У оквиру пројекта ЕУ4АГРИ, који финансира Европска унија, објављен је Јавни позив за дођелу бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу стандарда и цертификацији у пољопривредно-прехрамбеној производњи.

Kроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пословне субјекте у пољопривредно-прехрамбеном сектору да уведу одређене стандарде у своје пословање или изврше цертификацију својих производа, услуга и производних процеса. Циљ овог јавног позива је јачање пољопривредно-прехрамбене индустрије, унапређења квалитете, хигијене, сљедивости и сигурности хране, повећања конкурентности и олакшавања приступа тржиштима.

Kо се може пријавити на овај јавни позив?

На овај јавни позив моћи ће се пријавити микро, мала и средња предузећа, обрти/предузетници и задруге које се баве производњом, прерадом или производњом и прерадом пољопривредних производа за људску исхрану, те удружења која окупљају произвођаче/прерађиваче за њихову групну цертификацију.

У оквиру овог јавног позива на располагању је 1 милион KМ, а средства подршке по једној пријави могу износити од 5.000 KМ до 50.000 KМ. Обавезно финансијско учешће подносиоца пријаве износи 30% укупне вриједности прихватљивих трошкова пројекта.

Пријаве се могу поднијети од 01. аугуста 2022. године, а крајњи рок за пријаву је 02. септембар 2022. године, до 17:00 сати.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава http://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио ЕУ4АГРИ пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (е-маил, пошта, фаx и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Више о јавном позиву прочитајте у смјерницама за подносиоце пријава у којем се налазе све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве. Сви заинтересирани могу приступити јавном позиву путем официјелне wеб странице пројекта, eu4agri.ba .

Прва онлине ИНФО сесија бит ће одржана у понеђељак, 01. аугуста у 14:00 сати, путем Фацебоок странице ЕУ4АГРИ.

Поред тога, у наредном временском периоду бит ће организован низ инфо сесија у шест (6) градова БиХ, Сарајево, Мостар, Бања Лука, Бихаћ, Брчко и Добој, те информације о тачном термину и мјесту одржавања истих, бит ће објављене путем wеб странице eu4agri.ba .

Додатна питања у вези овог позива могу се доставити путем формулара за питања на wеб страници пројекта http://eu4agri.ba/postavi-pitanje у периоду од 01.08. до 22.08.2022. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока неће се одговарати.

Више информација о овом јавном позиву, као и документацију за преузимање можете пронаћи на еу4агри.ба.

ЕУ4АГРИ је четверогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона еура чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ и Чешка развојна агенција (ЦзДА).

Изворни чланак (латиница), погледај…

Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике

Развојна агенција Републике Српске расписује јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у Републици Српској.

Јавни позив се расписује у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2021 – 2027. године и Програмом рада са финансијским планом Развојне агенције Републике Српске за 2022. годину, а у оквиру пројекта „Јачање и проширење менторинг услуге за мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана“.

Услуга менторинга намијењена је микро, малим и средњим предузећима и предузетницима који се баве производњом или пружањем услуга с циљем подршке несметаном развоју и смањењу броја неуспјешних предузећа, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима.

Стандардизовани сет услуга (ССУ), реализују сертификовани ментори које су претходно кандидовале локалне развојне агенције (ЛРА) или јединице локалних самоуправа (ЈЛС).

Пружаоци услуга, ментори својим знањем, савјетима и пословним приједлозима кроз анализу пословања, развојни план и стандардизоване алате унапређења, указују власнику и менаџменту, на шта треба и како да се фокусира у текућем пословању, а у складу са расположивим људским и другим ресурсима.

Менторинг услуга, на тај начин доприноси унапређењу како ефикасности коришћења ресурса, смањења трошкова пословања, боље организације, тако и ефективности, односно фокусираности на оне пословне циљеве и пројекте који обезбјеђују боље и сигурније приходе.

Процес менторинга одвија се према методологији Развојне агенције развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Методологија одређује кораке које стручно лице – ментор проводи у директном контакту и раду са одговорним лицем предузећа (или другим лицима које овласти одговорно лице у предузећу), одређени број сати (највише до 50 сати по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати).

У процесу менторинга проучава се актуелно пословање, разлози тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважнији потенцијали за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник услуге припремају акциони план који су ментори, након проведене анализе, дужни да доставе Агенцији на одобрење након чега ће почети са његовом реализацијом. Након усвојеног акционог плана, предузећа заједно са менторима уводе стандардизоване алате унапређења и друге активности које ће побољшати пословање.

Менторинг чини скуп сљедећих услуга:

 • Провођење заједничке припреме и савјетовање за анализу тренутне ситуације у предузећу и савјетовање за даље самостално идентификовање проблема и дефинисање приоритета према расположивости ресурса;
 • Провођење припреме и савјетовање за израду ефикасног акционог плана и стратегија унапређења пословања са фокусом на ефикасност и продуктивност;
 • Стручно савјетовање у области маркетинга и продаје, анализе тржишта, управљања људским ресурсима и слично;
 • Стручно савјетовање за увођење стандардизованих алата унапређења, као што су јапански алати 5С, гемба, принцип препознавања кључних 8 губитака, каизен картице и каизен састанци унапређења, креирање корпоративне културе унапређења;
 • Помоћ за припремање апликација за програме подршке за мала и средња предузећа које укључује стручно савјетовање за приступање фондовима, доступним изворима финасирања (домаћим и страним), новим технологијама и друго, како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера, изласка на страно тржиште и других потребних информација за пословно повезивање.

Услуга се односи на бесплатан менторинг за микро, мала и средња предузећа и предузетнике који се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или опстанак на тржишту.

Заинтересовани кандидати подносе пријаву у двије категорије:

 • Новооснована мала и средња предузећа и предузетници – не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
 • Мала и средња предузећа и предузетници – старији од 3 године.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право учешћа на Јавном позиву за пружање менторинга имају:

 1. Микро, мала и средња предузећа и предузетници који испуњавају сљедеће услове:
 • Регистровани су на територији Републике Српске;
 • Имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • Не обављају дјелатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

Право учешћа на Јавном позиву немају предузећа којима су пружене менторинг услуге у претходним годинама.

Агенција ће одбацити пријаву уколико током процеса оцјене, селекције и уговарања утврди да је Подносилац пријаве:

 • у сукобу интереса;
 • дао лажне информације, или није дао све потребне информације које је Развојна агенција захтијевала, а које представљају услов за учешће на Јавном позиву.

ТРАЈАЊЕ

Kрајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинга је 28. фебруар 2023. године.

ПОТРЕБНА ДОKУМЕНТАЦИЈА

Скенирана документација у ПДФ формату која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

За новооснована предузећа и предузетнике не старије од 3 године од дана објављивања Јавног позива:

 • Попуњена пријава;
 • Рјешење о регистрацији или Актуелни извод из судског регистра или потврда надлежног органа из које се види да је привредно друштво/предузетник регистрован за обављање дјелатности, не старије од 90 дана (оригинал или овјерена копија);
 • Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске, не старије од 30 дана (оригинал или овјерена копија);
 • Kопије биланса стања, биланса успјеха, овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону), односно прописани обрасци за предузетнике и мале предузетнике за које овлаштено лице из предузећа мора дати писану изјаву да је сваки од оригиналних докумената вјеродостојан и једнак скенираном примјерку који је достављен Развојној агенцији на коначну обраду (изјава потписана и овјерена печатом пословног субјекта);
 • Обавјештење о разврставању по дјелатностима Републичког завода за статистику (оригинал или овјерена копија).

Напомена: Документацију под тачком 1.3 и 1.4 нису обавезни да доставе предузећа и предузетници регистровани у 2022. години. Умјесто ових докумената, треба да доставе упрошћен пословни план за 2022. годину.

За мала и средња предузећа и предузетнике старије од 3 године:

 • Попуњена пријава;
 • Рјешење о регистрацији или Актуелни извод из судског регистра или потврда надлежног органа из које се види да је привредно друштво/предузетник регистрован за обављање дјелатности, не старије од 90 дана (оригинал или овјерена копија);
 • Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске, не старије од 30 дана (оригинал или овјерена копија);
 • Kопије биланса стања, биланса успјеха, овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону), односно прописани обрасци за предузетнике и мале предузетнике за које овлаштено лице из предузећа мора дати писану изјаву да је сваки од оригиналних докумената вјеродостојан и једнак скенираном примјерку који је достављен Развојној агенцији на коначну обраду (изјава потписана и овјерена печатом пословног субјекта);
 • Обавјештење о разврставању по дјелатностима Републичког завода за статистику (оригинал или овјерена копија).

Сваки документ који садржи више страница треба бити скениран у ПДФ формату у једну цјелину, односно једну датотеку.

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне достављене пријаве.

ФИНАНСИЈСKА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинга у 2022. години по једном предузећу у нето износу је максимално 1.000 конвертибилних марака. Средства обезбјеђује Развојна агенција, а додјељују се менторима које су већ кандидовале локалне развојне агенције или јединице локалне самоуправе, а који ће бити ангажовани за бесплатан менторинг кориснику услуге – изабраним предузећима и предузетницима.

За пружање услуге менторинга предвиђен је нето износ од 20 конвертибилних марака по сату, са максимално могућих 50 сати ангажовања.

НАПОМЕНА:

За пружање бесплатне менторинг услуге предност ће имати мала и средња предузећа и предузетници чије се сједиште налази на подручју гдје постоје сертификовани ментори. Међутим, у зависности од броја поднијетих пријава и расположивих финансијских средстава постоји могућност пружања менторинг услуга за мала и средња предузећа и предузетнике и у чијем мјесту сједишта нема сертификованих ментора.

ОЦЈЕНА И KРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР KОРИСНИKА УСЛУГА МЕНТОРИНГА

Након провјере испуњености формалних услова пријаве, Kомисија за евалуацију формирана у Развојној агенцији, врши оцјену и избор корисника услуге према сљедећим критеријумима:

 1. Врста дјелатности (поредане опадајућим низом вриједности оцјењивања: прерађивачка дјелатност; услуге; трговина и остало);

2. Број запослених (поредане опадајућим низом вриједности оцјењивања: више од 10 запослених; 5-9 запослених и 1-4 запослена);

3. Опис очекивања од менторинга (јасноћа описа очекивања и оцјена изводљивости менторинг услуге).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве, потписане од стране овлашћеног лица и овјерене печатом, са свим пратећим обрасцима и документацијом, подносе се искључиво електронским путем, скениране у ПДФ формату, на електронску адресу: mentoring@rars–msp.org, са назнаком: Пријава на Јавни позив за добијање услуге менторинга у 2022. години.

Само ће благовремене и потпуне пријаве бити разматране.

Након извршене евалуације, кандидати који буду задовољили критеријуме и уђу у ужи избор, треба да доставе тражену документацију (оригинал или овјерену копију) у затвореној коверти на сљедећу адресу:

Развојна агенција Републике Српске,

Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бања Лука.

Јавни позив је отворен од 22. јула до 31. августа 2022. године до 24 часа.

Пријаву и упутство за јавни позив можете пронаћи на интернет страници Развојне агенције Републике Српске ОВДЈЕ

За детаљније информације можете се обратити Агенцији на електронску адресу: mentoring@rars–msp.org, или на број телефона: 051/222-157.

Подршка малим и средњим предузећима за улагање у енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Подршка малим и средњим предузећима за улагање у енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

У оквиру пројекта Зелени економски развој (ГЕД) отворен је Јавни позив за додјелу бесповратних финансијских средстава малим и средњим предузећима за спровођење мјера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Рок за подношење пријава је 12. август 2022. године до 17 часова.

Циљ пројекта ГЕД је успостављање одрживог система управљања енергијом/енергетског менаџмента у Републици Српској/БиХ у циљу смањења емисије штетних гасова, унапређење енергетске ефикасности јавних објеката и система јавне расвјете и реинвестирање остварених финансијских уштеда.

Циљ јавног позива је пружање подршке за најмање 18 малих и средњих предузећа за улагање у енергетску ефикасност и технологије обновљивих извора енергије, за 10 малих и средњих предузећа за спровођење детаљних енергетских аудита и за три мала и средња предузећа за увођење система управљања енергијом.

На јавни позив могу се пријавити мала и средња предузећа која имају до 250 запослених и која су регистрована најмање двије године прије објаве овог јавног позива.

Детаљније информација доступне су ОВДЈЕ.

Замољавају се апликанти из Републике Српске да на мејл fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

Објављен Јавни позив за дигиталну трансформацију предузећа у сектору пољопривреде

Објављен Јавни позив за дигиталну трансформацију предузећа у сектору пољопривреде

Пројекат EU4BusinessRecovery, којег финансирају Европска унија и Савезна Република Њемачка, објавио је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава инвестицијама намијењених дигиталној трансформацији предузећа у сектору пољопривреде у Босни и Херцеговини.

Kроз овај јавни позив, вриједан 3,1 милион KМ, Европска унија подржаће улагања у дигитализоване пословне праксе и стандарде усмјерене на јачање интерних капацитета предузећа у сектору пољопривреде, с циљем подршке опоравку или поновном покретању пословних активности предузећа.

На јавни позив могу се пријавити микро, мала и средња предузећа која се активно баве узгојем и/или прерадом воћа, укључујући садни материјал, виноградарство и маслине, те узгојем и/или прерадом поврћа, млијека, меса, јаја, рибе, житарица, гљива, зачинског биља, љекобиља и/или меда.

Средства подршке по једној пријави могу износити од 10.000 KМ до 200.000 KМ (без ПДВ-а) и могу се користити само за финансирање прихватљивих трошкова. За сваки пројекат, подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 15% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције док ће пројекат финансирати максималних 85% укупног износа кроз мјеру подршке. Прихватљиве инвестиције и трошкови се односе на набавку опреме, машина, алата, комуникацијских уређаја, хардвера и софтвера за контролу, праћење, управљање и надзор производних процеса, професионалних и консултантских услуга.

Kонцепте пројекта са потребном документацијом потребно је доставити искључиво путем онлајн платформе https://javnipoziv.undp.ba до 08.08.2022. године.

Kако се пријавити на јавни позив?

Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава у којем се налазе све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Припремите пратећу документацију за пријаву на јавни позив:

Прилог 1: Образац концепт пројекта
Прилог 2: УН глобални принципи

Смјернице и пратећа документација могу се прочитати и преузети ОВДЈЕ.

Уколико предложени концепти пројеката буду одабрани кроз први корак евалуације, подносилац пријаве се обавезује да ће учествовати у програму техничке помоћи, гдје ће заједно са тимом експерата у области дигитализације ангажованих од стране Пројекта а на основу достављених концепата, унаприједити достављене приједлоге те припремити свеобухватне пројекте који ће допринијети постизању циљева јавног позива и очекиваних резултата.

Учешће у програму техничке помоћи не подразумијева аутоматски и обавезу финансирања. Само они подносиоци пријаве који након достављања пуног пројектног приједлога буду позитивно оцијењени од стране комисије, могу бити финансирани кроз овај јавни позив.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем и-мејла: eu4businessrecovery@undp.onmicrosoft.com у периоду од 14.07.2022. до 04.08.2022. године. На све упите који стигну прије и послије наведеног рока неће се одговарати.

Прије постављања питања заинтересовани подносиоци пријава требају пажљиво прочитате документ Смјернице за подносиоце пријава и постојећа питања и одговоре везане за овај јавни позив. Пројекат неће одговарати на већ одговорена питања.