Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Бесповратна средства за минерална ђубрива, систем за наводњавање и заштиту од мраза

Бесповратна средства за минерална ђубрива, систем за наводњавање и заштиту од мраза

У оквиру пројеката EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery и EU4BusinessRecovery, које финансира Европска унија, у сриједу 28. децембра, објављен је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке ублажавању негативног утицаја тржишних поремећаја и климатских промјена у примарној пољопривредној производњи.

Циљеви овог позива јесу допринос ублажавању негативног поремећаја на тржишту репроматеријала током 2022. године на пољопривредно-прехрамбени сектор у БиХ насталих као посљедица пандемије Covid-19 и рата у Украјини, допринос ублажавању климатских промјена на пољопривредно-прехрамбени сектор у БиХ, оптимизација оперативних трошкова, одржавање продуктивности, ликвидности и конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора у БиХ, те подршка стабилизацији постојећих ланаца вриједности од примарне производње до прераде и пласмана производа на тржиште.

Интервентна мјера подршке ће бити реализована кроз финансијску подршку за набавку минералних ђубрива (НПK, KАН и УРЕА), финансијску подршку за набавку система за наводњавање, те финансијску подршку за заштиту од мраза.

Kо се може пријавити на овај јавни позив?

Прихватљиви подносиоци пријава на овај јавни позив су микро, мала и средња предузећа и/или задруге са успостављеном мрежом коопераната/индивидуалних пољопривредних произвођача (у даљем тексту кооперанти) које се баве производњом и/или прерадом и/или откупом и/или складиштењем и/или пласманом свјежих пољопривредних и готових прехрамбених производа.

У оквиру овог јавног позива на располагању је 2 милиона KМ, а средства подршке по једном подносиоцу пријаве могу износити од 15.000 KМ до максимално 300.000 KМ, док износ подршке по једном кооперанту може износити од 1.500 KМ до 8.000 KМ.

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати суфинансирање у укупним прихватљивим трошковима у износу од минимално 25% укупног износа прихватљивих трошкова. Подносилац тражено суфинансирање може осигурати из властитих средстава или кроз учешће коопераната. Максимални износ бесповратних средстава кроз мјеру подршке коју обезбјеђују Пројекти износи 75% укупног износа прихватљивих трошкова односно минимално 15.000 KМ или максимално 300.000 KМ по предложеном пројекту.

Пријаве се могу поднијети од 15.01.2023. године, док је крајњи рок за пријаву 28.02.2023. године, до 15 часова.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (е-маил, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на страници пројекта javnipoziv.undp.ba. у периоду од 15.01.2023. до 20.02.2023. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.

У склопу EU4AGRI, Европска Унија пружа подршку јачању конкурентности пољопривреде и руралном развоју у БиХ. Kроз EU4AGRI-Recovery, Европска Унија пружа подршку Босни и Херцеговини у ублажавању економских ефеката пандемије COVID-19 на пољопривредно-прехрамбена предузећа и оператере руралног туризма, те осигурање континуитета њиховог пословања, док се кроз EU4BusinessRecovery утиче на смањење посљедица изазваних пандемијом на пољопривредна и туристичка предузећа, микро, мала и средња предузећа. За сва три пројекта Европска Унија издвојила је 28 милиона евра.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *