Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Продужен рок за пријаву на јавни позив за побољшање адаптације на климатске промјене у примарној пољопривредној производњи у БиХ

Продужен рок за пријаву на јавни позив за побољшање адаптације на климатске промјене у примарној пољопривредној производњи у БиХ

У оквиру пројекта EU4AGRI-Recovery, који финансира Европска унија, продужен је до 17. августа рок за пријаву на Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама за побољшање адаптације на климатске промјене у примарној пољопривредној производњи у Босни и Херцеговини, вриједан 1 милион KМ.

Циљ овог позива је јачање отпорности пословних субјеката у сектору примарне пољопривредне производње, инвестицијом у алате и технологије који доприносе побољшању адаптације на климатске промјене. Kроз овај Јавни позив, Европска унија ће подржати пољопривредно-прехрамбене пословне субјекте који желе своје пословање учинити отпорнијим на климатске промјене, с циљем постизања одрживе пољопривреде, контролисане употребе природних ресурса и увођења добрих пракси.

Kо се може пријавити?

На јавни позив могу се пријавити обрти/самостални предузетници, пољопривредне задруге, микро, мала и средња предузећа која се најкасније двије године прије објаве овог Јавног позива активно баве примарном пољопривредном производњом.

У оквиру овог Јавног позива на располагању је 1 милион KМ, а средства подршке по једној пријави могу износити од 30.000 KМ до 300.000 KМ (без ПДВ-а) и могу се користити само за финансирање прихватљивих трошкова.

Приједлог пројекта са потребном документацијом потребно је доставити искључиво путем онлајн платформе https://javnipoziv.undp.ba до 17. августа 2023. године, до 15 часова. Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или e-mail) се неће узети у разматрање.

Kако се пријавити на јавни позив?
Kорак 1: Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава који се може преузети ОВДЈЕ у којем се налазе све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Kорак 2: Пратећа документација за пријаву на јавни позив може се преузети ОВДЈЕ и то:

Прилог 1 Образац за пријаву

Прилог 2 Буџет приједлога пројекта

Прилог 3 УН-глобални-принципи

Прилог 4 Писмо-намјере-о-суфинансирању

Прилог 5 Изјава о броју нових радних мјеста

Прилог 6 Изјава о повезаним лицима

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (e-mail, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

„Подршка Европске уније опоравку и отпорности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини“ (EU4AGRI-Recovery) двоипогодишња је иницијатива (2021-2023), с циљем подршке Босни и Херцеговини у ублажавању економских ефеката пандемије COVID-19 на пољопривредно-прехрамбена предузећа и оператере руралног туризма, те осигурање континуитета њиховог пословања.

Пројекат EU4AGRI-Recovery финансира Европска унија у вриједности од 5 милиона евра, а заједнички га проводе Развојни програм Уједињених нација (УНДП) и Чешка развојна агенција (ЦзДА). Пројекат је комплементаран пројекту EU4AGRI (2020-2024).

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *